den 19 september 2023

Ny forskning vill skilja enäggstvillingar åt

Foto: Canstock, arkiv.

När Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska enhet utreder faderskapsärenden besvaras oftast frågeställningen med mer än 99,999% säkerhet. Det finns dock ett undantag: när man jämför DNA mellan två potentiella föräldrar som är enäggstvillingar. Nu ska ett nytt forskningsprojekt hitta metoder att skilja även enäggstvillingar åt genetiskt.

Kerstin Montelius

Molekylärbiolog. Rättsmedicinalverket.

En fråga som visserligen inte är så vanlig, men ändå förekommer, är vem av två enäggstvillingar som kan vara pappa till ett barn. 

- Med dagens analysteknik kan vi inte svara på den frågan, vilket innebär att det finns ett fåtal ärenden som aldrig kunnat utredas ordentligt. Nu vill vi introducera nya molekylärbiologiska plattformar som kan ge en öppning för att kunna lösa även den frågeställningen, säger Kerstin Montelius, molekylärbiolog vid Rättsmedicinalverket som är projektledare för forskningsprojektet.

Ytterligare en frågeställning som är aktuell är att enäggstvillingar som valt den brottsliga banan ibland skyller på sin tvilling för att inte kunna straffas. 
- Vår förhoppning är att kunna detektera små skillnader mellan tvillingar som också är möjliga att återfinna i spår från en brottsplats, utvecklar Kerstin Montelius.

Nu vill rättsgenetikerna vid RMV komma i kontakt med fler enäggstvillingar som är villiga att delta i forskningsprojektet och lämna prover för analys. Ambitionen är att komma i kontakt med enäggstvillingar som är föräldrar, och där barnen är 15 år eller äldre. 

- Vi kommer inte att göra några analyser med avseende på sjukdomsgener eller andra egenskaper, utan kommer bara att leta efter små variationer tvillingar emellan, varianter som kan ha gått i arv från far till barn. Det är också viktigt att understryka att alla prover kommer att avidentifieras, och att vi inte kommer att använda proverna till någonting annat än det som rör forskningsprojektet, avslutar Kerstin Montelius.

Källa: Rättsmedicinalverket.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser