den 3 maj 2024

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Docrates Cancer Center Helsingfors.

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter har mer än 200 fått ersättning för sin vård från Försäkringskassan enligt EU:s patientdirektiv. Majoriteten av alla patienter som kommit till Docrates för behandling har haft prostatacancer, bröstcancer, tarmcancer eller cancer i buken.

Johanna Baarman

Kundrelationschef Norden.

Docrates Cancersjukhus i Finland har behandlat nästan 1 000 patienter från Sverige under 2020–2023. Av dessa patienter har 40 procent kommit från Stockholmsområdet, cirka 15 procent från Västra Götaland, cirka 15 procent från Skåne och resterande 30 procent från andra delar av Sverige.

Docrates har behandlat patienter i alla åldrar, men ungefär hälften av patienterna är i åldersgruppen 56–70 år. Majoriteten av alla patienter som kommit till Docrates för behandling har haft prostatacancer, bröstcancer, tarmcancer eller cancer i buken. – Det är bra att patienterna kan dra nytta av EU:s patientdirektiv och komma hit till oss i Finland för att få snabb och personlig vård. Svenska patienter som kommer till Docrates för cancerbehandling betalar oftast först själva för behandlingen och många ansöker om ersättning från Försäkringskassan i efterhand. I bästa fall har cirka en tredjedel av de som kommit till Finland för att få vård fått ersättning för sin cancerbehandling från Försäkringskassan.

En liten andel av de svenska patienterna har en privat sjukvårdsförsäkring som täcker deras behandling.

Det är viktigt att komma ihåg att Docrates behandlar cancer individuellt enligt de senaste internationella vårdrekommendationerna, vilket innebär att Försäkringskassan kanske ännu inte ersätter dessa nya behandlingar, säger Johanna Baarman, kundrelationschef för de nordiska länderna på Docrates Cancersjukhus.

– I Sverige har vi sett långa köer till och med till strålbehandlingar, som vi kan erbjuda bara inom några dagar. Vi har också satsat på bra kundservice och varje patient har ett eget vårdteam under hela sin behandling. Vi betjänar även svenska patienter på deras modersmål från början till slut, fortsätter Baarman. Patienternas frihet att välja var de vill få vård har ökat i och med EU:s patientdirektiv.

Docrates internationella patienter kommer oftast för behandling av prostata- eller bröstcancer från bland annat Sverige, Norge, Baltikum, England, USA, Danmark, Schweiz, Portugal, Spanien, Belgien och Frankrike. Internationella patienter har behandlats på Docrates i mer än tio år.

Docrates Cancersjukhus ligger i Helsingfors och är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer. Vi betjänar våra cancerpatienter individuellt under hela deras vårdkedja, från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården. Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast.

Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Vi har behandlat patienter från mer än 60 olika länder. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi genuint individuell cancervård med de nyaste metoderna inom cancerbehandling – med medmänsklighet. www.docrates.com

Källa: Docrates Cancersjukhus.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser