den 27 april 2024

Nära hälften av svenskarna vet inte vilket blodtryck de har

Nära hälften av svenskarna (45%) vet inte vilket blodtryck de har visar en ny Novus-undersökning på uppdrag av Withings. Högt blodtryck är ofta symtomfritt och man kan känna sig fullt frisk, trots ett farligt högt blodtryck. Därför är det viktigt att hålla koll på sitt blodtryck då ett obehandlat högt blodtryck kan öka risken för allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar som stroke och hjärtsvikt.

Ghassan Darwiche

Specialistläkare och chefsläkare.

Högt blodtryck (hypertoni) är en av de främsta riskfaktorerna för förtida död och för att utveckla hjärtinfarkt och stroke samt den främsta orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna1. Det är dessutom en av de vanligaste sjukdomarna i landet som drabbar miljontals. Däremot är cirka hälften omedvetna om sitt tillstånd och saknar därmed diagnos och behandling.  

”Att nära hälften av de tillfrågade i undersökningen inte vet vilket blodtryck de har är bekymmersamt. Många liv skulle sannolikt kunna räddas varje år om fler kände till att de har högt blodtryck och fick behandling i tid,” säger Ghassan Darwiche, specialistläkare och chefsläkare vid Blodtrycksdoktorn.

Vid högt blodtryck varierar symtom från person till person och är ganska ospecifika. Exempel på symtom som kan orsakas av högt blodtryck är huvudvärk, speciellt på morgonen, trötthet eller utmattning, andfåddhet, yrsel och synförändringar. Det är viktigt att tänka på att dessa symtom orsakas av många andra hälsotillstånd och har man dessa symptom är det därför bra att kolla sitt blodtryck för att utesluta hypertoni. För att förebygga allvarliga hälsoproblem betonar Ghassan Darwiche vikten av att öka allmänhetens medvetenhet om högt blodtryck och att regelbundet kolla just sitt blodtryck.

”Det finns fortfarande mycket stigma kring högt blodtryck, vilket kan leda till felaktiga uppfattningar om vem som drabbas. Högt blodtryck kan påverka människor i alla åldrar och livsstilar, även de som lever hälsosamt och är unga, vilket understryker behovet av att ta det på allvar och att vara medveten om ens egen hälsa.”

Var sjätte person mäter sitt blodtryck någon gång per månad
Bakom Novus-undersökningen står WITHINGS, världsledande inom uppkopplad hälsa, med bland annat kliniskt validerade blodtrycksmätare, som används både inom vården och av privatpersoner i hemmet för att mäta blodtryck regelbundet och lättillgängligt. Novus-undersökningen visar att var sjätte tillfrågad svensk (16%) mäter sitt blodtryck någon gång per månad.

”Det är uppmuntrande att det finns en grupp som mäter sitt blodtryck regelbundet. Det visar att en del faktiskt tar sin hälsa på allvar och är beredda att ta itu med eventuella problem i tid. Hur ofta du bör kolla ditt blodtryck beror på hälsostatus. Om du har högt blodtryck och är under behandling ska du kolla ditt blodtryck regelbundet för att se att behandlingen fungerar som den ska. Om du ligger i riskzonen att utveckla högt blodtryck, det vill säga har ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar eller har riskfaktorer såsom övervikt, diabetes eller höga blodfetter, bör du kolla blodtrycket minst årligen.”

Om blodtrycket inte är inom det normala intervallet är det viktigt att genast söka vård för att få en korrekt diagnos och behandling.

”Lyckligtvis är högt blodtryck ofta lätt att behandla när det väl upptäcks. Det finns olika läkemedel som kan tas enskilt eller i kombination vilket möjliggör helt individanpassad behandling. Förutom medicinering kan livsstilsförändringar vara effektivt. Det innebär att göra justeringar i kosten samt att vara mer fysiskt aktiv och undvika långvarigt stillasittande. Vi kommunicerar regelbundet med våra patienter för att hitta den bästa kombinationen av medicinsk behandling och livsstilsförändringar.”

Att mäta blodtryck hemma
Eftersom blodtrycket är dynamiskt och kan förändras med tiden konstaterar Ghassan Darwiche att man behöver mäta det regelbundet för att upptäcka och åtgärda höga blodtrycksvärden i tid.

”Mätning av blodtrycket i hemmiljö kan vara mer tillförlitligt än på mottagningen. Detta då en del patienter får förhöjt blodtryck på grund av stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos vårdpersonal vilket ökar risken för ”vitrockshypertoni” och felmedicinering med för lågt blodtryck som följd.”

Störst andel personer som vet vilket blodtryck de har är enligt undersökningen personer över 50 år (50–64 år (70%), 65–84 år (82%)). Men även den som är under 50 år gör klokt i att kontrollera blodtrycket regelbundet menar Ghassan Darwiche.

”Högt blodtryck förekommer även bland personer under 50 år och efter runt 45-årsålder blir det viktigare att göra årliga mätningar. Det gäller speciellt om det finns historik i familjen av högt blodtryck eller tidig hjärt-kärlsjukdom.” Även om var sjätte svensk kollar sitt blodtryck någon gång i månaden visar Novus-undersökningen att lika många (16%) aldrig kollar sitt blodtryck.

”Jag hoppas att det är just unga och friska som aldrig kollar sitt blodtryck men att de framgent får in rutinen med årlig blodtryckskontroll. Det systoliska blodtrycket, övertrycket, stiger med åldern genom hela livet och lagom till pensionsålder uppvisar ungefär halva befolkningen ett högt blodtryck. Generellt bör blodtrycksmätning göras mer tillgänglig för att undvika fördröjd diagnos och behandling och vi bör sträva efter att öka medvetenheten om vikten av regelbunden blodtrycksövervakning så att vi kan förebygga framtida hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.”

Fakta: Normalt blodtryck
Ett normalt blodtryck delas in i följande tre nivåer: optimalt blodtryck, normalt blodtryck och högt normalt blodtryck. Optimalt blodtryck ligger under 120/80, vilket anses vara nivån där risken för hjärtkärlkomplikationer ligger som lägst. Värdet kan variera något beroende på individens ålder, kön, fysisk hälsa och andra faktorer. Generellt sett anses lägre blodtryck vara mer fördelaktigt för hälsan, så länge det inte når så låga nivåer att det orsakar symtom eller komplikationer.

Normalt blodtryck är nivån när övertrycket ligger på 120–129 och/eller undertrycket ligger på 80–84 mmHg. 

Högt-normalt blodtryck är nivån när övertrycket ligger på 130–139 och/eller undertrycket ligger på 85–89 mmHg. Ett blodtryck på 140/90 mmHg eller mer räknas som förhöjt. 

Om man har fått diagnosen högt blodtryck så är behandlingsmålet för personer under 70 år övertryck på 120–129 mmHg och för personer över 70 övertryck på 130–139 mmHg. För samtliga åldersgrupper gäller att undertrycket bör vara under 80 mmHg.

Källa: Blodtrycksdoktorn.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser