den 20 januari 2022

Milda och övergående biverkningar även för gravida

Graviditet kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19. De vacciner mot covid-19 som används i Sverige är godkända att ges under hela graviditeten. Det finns inget som tyder på någon annorlunda risk för biverkningar efter vaccination av gravida kvinnor. Det har inte heller framkommit tecken på att vaccinationen mot covid-19 orsakar negativa effekter på graviditeten eller barnet.

Läkemedelsverket och andra myndigheter följer frågan om vaccination mot Covid-19 och graviditet mycket noggrant. Trots att gravida under slutet av graviditeten löper en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, och att risken för tidig förlossning ökar, är vaccinationsgraden lägre för gravida jämfört med övriga befolkningen i samma åldersgrupp.

– Vikten av att vaccinera sig är fortsatt stor. I takt med att nya varianter, såsom omikron sprids, ökar också risken för att insjukna i covid-19. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA konstaterade under förra veckan att vaccination fortsätter att ge ett högt skydd mot svår sjukdom och sjukhusinläggning även vid omikron, säger Veronica Arthurson, Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har gjort en genomgång av inkomna rapporter om misstänkta biverkningar och ser att den största delen handlar om icke allvarliga, kända biverkningar.

– För gravida är de vanligast inrapporterade misstänkta biverkningarna av vaccinerna desamma som för den totala vaccinerade befolkningen. Det handlar exempelvis om trötthet, huvudvärk, feber och frossa. Oftast går dessa reaktioner över inom några dagar efter vaccination, säger Veronica Arthurson.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA publicerade i dagarna ett uttalande angående preliminära resultat från en genomgång av flera studier. Genomgången omfattade 65 000 graviditeter i olika skeden där den gravida vaccinerats med mRNA-vaccinen Comirnaty eller Spikevax. Där framkom inga tecken på en ökad risk för graviditetskomplikationer, missfall, för tidig födsel eller negativa effekter hos ofödda barn efter vaccination med mRNA vaccinen mot Covid-19.

Källa: Läkemedelsverket 

Relaterad information

EMA: COVID-19: latest safety data provide reassurance about use of mRNA vaccines during pregnancy

Folkhälsomyndighetens info om covid-19 för gravida

Folkhälsomyndighetens info om vaccin mot covid-19 och gravida

Socialstyrelsen: riskgrupper

Preliminära data: covidvaccinerna ger effektivt skydd mot allvarlig sjukdom även vid omikron

 

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser