den 28 mars 2024

Mikrobiologen i Kronoberg-Blekinge blir EU:s referenslaboratorium för antibiotikaresistens

Referenslaboratorium för antibiotikaresistens. Foto: Region Kronoberg.

Klinisk mikrobiologi Kronoberg-Blekinge har ännu en gång fått ett prestigefyllt uppdrag. EU-kommissionen har utsett laboratoriet till ett av tre som ska bilda ett europeiskt referenslaboratorium för antibiotikaresistens.

Statens Seruminstitut i Köpenhamn (SSI), Danmarks Tekniska Universitet Food i Köpenhamn (DTU) – och så klinisk mikrobiologi i Kronoberg-Blekinge. De tre laboratorierna ska tillsammans stödja och rådge medlemsstaterna i EU inom ämnet antibiotikaresistens. Arbetet leds av European Centre for Disease, Prevention and Control (ECDC).

Uppdraget gäller i första hand i sju år, men kan förlängas.

– Detta är förstås otroligt hedrande och roligt för oss, och ett kvitto på att vårt laboratorium håller mycket hög internationell standard och kvalitet. Jag är stolt över våra fantastiskt kompetenta medarbetare, som brinner för utveckling och kvalitet, säger Oskar Ekelund, verksamhetschef för klinisk mikrobiologi Kronoberg-Blekinge.

De tre utnämnda laboratorierna har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete.

– Våra tre individuella styrkor kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Utnämningen är ett erkännande av de tre laboratoriernas kompetens och renommé inom ämnesområdet antibiotikaresistens, säger Oskar Ekelund.  

Klinisk mikrobiologi Kronoberg-Blekinge har i drygt tjugo år varit svenskt referenslaboratorium. Sedan drygt tio år har de formellt ansvarat för utveckling och kvalitetssäkring av resistensbestämningsmetoder för den europeiska antibiotikakommittén (EUCAST). Laboratoriet har också nyligen utnämnts till WHO:s samarbetslaboratorium inom samma område.

Källa: Region Kronoberg.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser