den 23 september 2021

Många underskattar sin risk för hjärt-kärlsjukdom

Svenskarna blir allt mer stillasittande och motionerar allt mindre. Samtidigt lever två miljoner svenskar med hjärt-kärlsjukdom, vilket är den främsta dödsorsaken i Sverige. Ändå underskattar en av tre sin risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en studie baserad på databasen SCAPIS med stöd från Hjärt-Lungfonden.

Åsa Grauman

Forskare. Foto: David Naylor.

Våra levnadsvanor har förändrats och stillasittandet ökat, därför krävs ny forskning för att ta reda på hur dagens levnadsvanor påverkar oss, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Studiens resultat visar att personer som upplevde sin hälsa som mycket god och som inte hade hjärt-kärlsjukdom i familjen i högre grad underskattade sin egen kardiovaskulära risk än de som själva skattade sin hälsa som sämre. Det gäller oberoende av hur välutbildade människor är och hur bra de är på att ta till sig information och fatta beslut om sin egen hälsa.

- Hjärt-kärlsjukdom utvecklas långsamt och riskfaktorerna ackumuleras i det tysta under livets gång. För att preventionsarbete och behandling ska bli framgångsrik är individens egen medvetenhet om risken för hjärt-kärlsjukdom viktig, säger Åsa Grauman, forskare vid Uppsala universitet.

Individer tenderar att underskatta sin sjukdomsrisk ifall de mår bra. Men hjärt-kärlsjukdom är en sjukdom vars utveckling är långsam och ofta utan symtom fram till den dag hjärtinfarkten är ett faktum.

Forskarna har ställt frågor till 526 slumpmässigt utvalda personer som är mellan 50 och 65 år och som deltar i den stora SCAPIS-studien om hjärt-kärlsjukdomar. Sedan jämfördes deltagarnas upplevda risk med den medicinskt beräknade risken.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Studiens namn: Good general health and lack of family history influence the underestimation of cardiovascular risk: a cross-sectional study. Typ av studie: Tvärsnittstudie (observationsstudie)

Länk till studien i sin helhet: https://academic-oup-com.ezproxy.its.uu.se/eurjcn/advance-article/doi/10.1093/eurjcn/zvab019/6179500

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser