den 2 augusti 2023

Ledgångsreumatism kan dämpas effektivt genom tidig behandling med biologiska läkemedel

Den s k NORD-STAR studien, en fyrarmad, prövarinitierad studie i samarbete mellan de nordiska länderna och Nederländerna, koordinerad från Karolinska Institutet, visar att sjukdomsaktiviteten vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) kan dämpas mycket effektivt genom tidig behandling med biologiska läkemedel i kombination med metotrexat.

Jon Lampa

Adjungerad professor. Foto: Stefan Zimmerman.

 

Studien med över 800 patienter har jämfört tre olika biologiska behandlingar med aktiv standardbehandling (metotrexat tillsammans med initial kortisonbehandling) från diagnos och uppföljning efter 48 veckor. Det visade sig att flera biologiska behandlingar var effektivare jämfört med aktiv standardbehandling och utvecklingen av röntgenförändringar var generellt låg i samtliga grupper. Dessa resultat är viktiga och kan påverka de gängse internationella riktlinjerna för behandlingen av nydiagnostiserad RA säger Jon Lampa Adjungerad professor. 

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en autoimmun sjukdom där kroppens egna försvarsceller angriper brosk och ben i lederna. Sjukdomen drabbar ungefär en på hundra personer i Sverige. Det första symtomet är ofta enbart ont i lederna. Men redan innan smärtan kommer producerar kroppen försvarsmolekyler, så kallade autoantikroppar, mot proteiner i leden.

Länk till studien:

"Certolizumab pegol, abatacept, tocilizumab or active conventional treatment in early rheumatoid arthritis: 48-week clinical and radiographic results of the investigator-initiated randomised controlled NORD-STAR trial”

Källa: Karolinska Institutet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas