den 21 september 2023

Långtidsuppföljningsdata från två fas 3-studier av Camzyos (mavakamten) visar konsekvent och varaktig respons hos patienter med symtomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM).

Resultat från VALOR-HCM LTE (56 veckor) visar att Camzyos (mavakamten) även vid längre uppföljning fortsätter att minska behovet av invasiv SRT vid 56 veckor. Data från EXPLORER-LTE (kumulativ analys upp till 120 veckor) visade i sin tur även ihållande förbättringar av LVOT-obstruktion, symtom och NT-proBNP-nivåer hos patienter med symtomatisk obstruktiv HCM. Resultaten från de båda studierna med långtidsuppföljningsdata presenterades under årets (2023) upplaga av ESC-kongress.

Karin Andersson

Medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige. Foto: BMS.

Mavakamten godkändes nyligen i EU och är den första och hittills enda hjärtmyosinhämmaren som godkänts för behandling av vuxna patienter med symtomatisk obstruktiv HCM och det första läkemedlet som riktar in sig på den underliggande patofysiologin vid HCM.

Resultatet från 56-veckorsanalysen av den långsiktiga förlängningsstudien (LTE) VALOR-HCM presenterades både muntligt vid European Society of Cardiology (ESC) 2023 samt publicerades samtidigt i medicinska tidskriften JAMA Cardiology. Även resultatet från den kumulativa 120 veckorsanalysen av EXLORER-kohorten i MAVA-LTE-studien presenterades på ESC 2023.

“Långtidsuppföljningsdata visar på nyttan behandlingen kan innebära för vuxna patienter med symtomatisk obstruktiv HCM i form av förbättrad fysisk prestationsförmåga, symptomlindring och förbättrad livskvalitet samt minskat behov av invasiv behandling mot septumhypertrofin. Dessa positiva data förstärker den kliniska betydelsen av de två fas 3-studierna som ledde till godkännandet av Camzyos i bland annat EU”, säger Karin Andersson, medicinsk chef på Bristol Myers Squibb Sverige.

Läs mer:

Långtidsuppföljningsdata från två fas 3-studier av Camzyos (mavakamten) visar konsekvent och varaktig respons hos patienter med symtomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM) | Bristol Myers Squibb (mynewsdesk.com)

Källa: Bristol Myers Squibb.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser