den 10 maj 2024

Kraftiga skillnader i vaccinationstakten mot livmoderhalscancer

Genom att vaccinera tillräckligt många kvinnor födda 1994-1999 mot HPV innan utgången av 2024 kan Sverige bli först i världen att utrota livmoderhalscancer. Men trots satsningar på vissa håll är vaccinationstakten i landet långsam och ojämn. I nuvarande takt kommer endast tre regioner vara klara under 2024 medan den långsammaste regionen skulle nå i mål först år 2033, enligt nya beräkningar.

Ulrika Årehed Kågström

Generalsekreterare på Cancerfonden. Foto: Klas Sjöberg.

”Den här satsningen pågår enbart under 2024 så det är nu Sverige har chansen att som första land i världen utrota en hel cancerform. Det vore förödande om vi missar möjligheten och hundratals kvinnor drabbas av livmoderhalscancer helt i onödan”, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år. Tack vare forskningen går det idag att vaccinera mot det virus som orsakar livmoderhalscancer, humant papillomvirus, HPV. Genom att vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas helt. Därför erbjuds idag vaccin till alla flickor och pojkar i årskurs fem. Men Sverige har beslutat att snabba på utrotningen av sjukdomen och satsar på att bli först i världen med att göra det – till år 2027. För att lyckas är slutsatsen att minst 70 procent av kvinnor födda 1994-1999 behöver ha vaccinerats mot HPV innan 2024 är slut. Den här målgruppen erbjuds därför gratis vaccin under hela 2024 eftersom de pekas ut som en grupp som  löper extra hög risk att drabbas av viruset, som sprids genom sexuella kontakter.  

– Det här är en otrolig satsning som Sverige gör. Lyckas vi blir det den första cancersjukdomen någonsin att utrotas, sannolikt också den första kvinnosjukdomen. Det går helt enkelt inte att överdriva vilken historia vi har möjlighet att skriva, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.   

Men hittills har alltför få kvinnor vaccinerat sig, endast cirka 35 procent i snitt. Och det skiljer sig kraftigt mellan regioner, från cirka 20 procent vaccinerade i en region till 55 procent i en annan. Baserat på data över regionernas nuvarande vaccinationstakt har Cancerfonden därför gjort en prognos för när respektive region kommer att ha vaccinerat tillräckligt många kvinnor. Resultatet visar att i nuvarande takt kommer endast tre regioner, Blekinge, Halland och Kalmar, att vara klara innan 2024 är slut. Alla andra kommer missa målet, vilket innebär att möjligheten går förlorad eftersom projektet endast löper under 2024. Vissa regioner skulle, hypotetiskt sett, blir klara 2025, andra 2030 och den största regionen - Stockholm – skulle med dagens takt bli klar först år 2033.  

– Det vore ett totalt misslyckande och skulle innebära att hundratals kvinnor drabbas av livmoderhalscancer under flera år framöver, helt i onödan. Vill vi kunna se oss i spegeln i slutet av året i vissheten om att vi gjort allt vi kunnat är vi flera som nu måste ta krafttag. Inte minst våra regionpolitiker behöver nog få en insikt i hur status ser ut i deras respektive region och agera därefter, säger Ulrika Årehed Kågström.    

Kunskap och tillgänglighet viktigt 

Bristande kunskap om HPV-vaccineringen, tidsbrist och det faktum att målgruppen är rörlig och byter jobb, skola och bostad oftare är tre faktorer som kan göra det mer utmanande att få fler att vaccinera sig. Informationskampanjer för ökad kunskap, förenklad bokning av vaccinationstid och att erbjuda mobil vaccination vid till exempel universitet och stora arbetsplatser är därför tre åtgärder som pekas ut som särskilt viktiga av Cancerfonden i den nyligen framtagna guiden ”Rädda liv – öka deltagandet” 

Så gjordes beräkningarna  

Beräkningarna utgår ifrån Regionala Cancercentrum i samverkans data över regionernas vaccinationsdeltagande fram till den 22 april 2024. Det uppskattade datumet för att nå 70 procents vaccinationsgrad har beräknats utifrån antalet personer som är kvar att vaccinera i varje region, samt att samma vaccinationstakt som hållits under sex veckor (11 mars–22 april) i varje enskild region fortsätter.  

Källa: Cancerfonden.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser