den 28 mars 2024

Karolinska Universitetssjukhuset startar studie för ny behandling vid hjärtstopp

Tidig nedkylning av patienter som drabbats av hjärtstopp ska öka chanserna att överleva och ge bättre återhämtning. Det hoppas forskare på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet som leder en ny internationell studie.

Andreas Liliequist

Chef på Thoraxintensiven.

Den internationella studien Princess2 startar i dag i Region Stockholm och omfattar cirka 1 000 patienter. Forskarna undersöker en ny behandlingsmetod för patienter som drabbats av hjärtstopp. Med hjälp av tidig nedkylning, som påbörjas redan på platsen för hjärtstoppet, hoppas de kunna ge bättre skydd åt patientens hjärna och hjärta.

Målsättningen är att det ska öka överlevnaden och ge bättre möjligheter till full återhämtning. Behandlingen kan börja redan i patientens bostad och sedan fortgå i ambulansen med hjälp av en mobil kylmetod. Nedkylningen fortsätter sedan på intensivvårdsavdelning efter ankomst till sjukhuset.

– Vårt mål är att utveckla nya och högspecialiserade metoder för de mest kritiskt sjuka. Vi vill att fler patienter skall få tillgång till specialiserad vård och kunna återgå till samma aktiviteter som innan hjärtstoppet genom så kallad komplett neurologisk återhämtning. Detta kan innebära en enorm vinst för patienter, anhöriga och samhället, säger Andreas Liliequist som är chef på Thoraxintensiven (THIVA), Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienterna som ska delta i studien är de mest kritiskt hjärtsjuka.

Det är patienter med till exempel kammarflimmer och hjärtstopp samt patienter med efterföljande kardiogen chock som har behov av mekaniskt hjärtstöd, så kallad ECMO. 

–  Att kunna ge högspecialiserad vård till de mest kritiskt sjuka patienterna på platsen för hjärtstoppet är en förutsättning för att lyckas med en sådan här studie, säger Henrik Jörnvall, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig för en av akutläkarbilarna inom Region Stockholm.

Studien kommer att pågå i cirka 20 europeiska studiecentrum, bland annat Spanien, Italien, Österrike, Tyskland, Slovenien och Belgien.

– Jag är stolt över att få leda en verksamhet som verkligen har satt sig i förarsitsen för denna viktiga internationella studie, säger verksamhetschef på Intensivvård och Thoraxoperation, Håkon Haugaa. 

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser