den 18 maj 2021

Iris lanserar Sveriges första digitala plattform för missbruksvård

Trots en välbeprövad missbruksvård i Sverige är det nästan 50 procent som får ett återfall inom ett år efter avslutad behandling. Digitala vårdinsatser har potential att skapa en mer tillgänglig och långsiktig missbruksvård, och därmed minska risken för återfall. Iris erbjuder över 100 vårdplatser på bolagets 8 enheter för behandling av missbruk. Nu tar bolaget nästa viktiga steg och lanserar Iris access - den första digitala plattformen att erbjuda beprövad metodik i missbruksvård.

Iris access är ett viktigt och efterlängtat komplement till den fysiskt orienterade vården som bidrar till att sänka tröskeln för att söka hjälp både innan och efter en avslutad behandling. Inom Iris access erbjuds ett flertal digitala behandlingsprogram för att möta klienten under hela resan ur missbruk och psykisk ohälsa – där klienten är.

”Det känns otroligt spännande att vi nu kan erbjuda Iris behandlingar digitalt när klienterna behöver stöd allra mest. Iris access gör att vi nu kan hålla ihop vårdresan och jobba integrerat mellan den fysiska och digitala behandlingen. Det är startskottet på en ny typ av missbruksvård, och vi ser fram emot att vara en del av den resan”, säger Erik Andrén, VD på Iris Horisont.

En ökad kontinuitet och helhet i behandlingen innebär också en trygghet för både vårdgivare och uppdragsgivare. Det ger en möjlighet att korta vårdköer och hjälpa fler – med lika bra stöd.

”Många klienter beskriver att de känner sig väldigt ensamma när de kommer hem och den sociala gemenskapen och strukturen som fanns på Iris försvinner. Våra kontakter digitalt kan fylla det tomrummet för många och fungera som en kanal att kunna vända sig till när det känns svårt, utan att behöva möta så mycket motstånd i sig själv”, berättar Emil, behandlare på Iris.

Iris access har idag uppdrag från Socialtjänsten för att erbjuda digital behandling. Parallellt fortsätter vidareutveckling av tjänsten för att kunna erbjuda behandling via företagshälsan och direkt till privatpersoner med planerad lansering under hösten 2021.

Läs mer om Iris access på: https://www.irisutvecklingscenter.se/digital-behandling/

Om Iris

Iris startades 1986 för att utveckla, förbättra och förnya svensk missbruksvård och erbjuda högkvalitativ behandling på ett nytt sätt. Idag har Iris över 100 vårdplatser över hela landet. Iris Horisont är ett bolag inom Iris-gruppen som grundades 2017 med syfte att skapa en kontinuitet och koordinering av olika insatser genom hela vård- och behandlingsprocessen. Iris Horisont bedriver forsknings – och utvecklingsarbete för att stärka och vidareutveckla såväl Iris vård och behandlingar som missbruksvården i stort.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser