den 2 september 2021

Inget behov av en tredje dos för alla just nu

Det finns i nuläget inget behov av att ge fullvaccinerade individer i allmänhet en tredje dos av vaccin mot covid-19. Den bedömningen gör den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och europeiska smittskyddsmyndigheten , ECDC. Däremot kvarstår bedömningen att individer med kraftigt nedsatt immunsvar kan behöva en extra dos.

Effekt och säkerhet för en tredje dos utreds vidare av myndigheterna i skrivande stund.

- Samtliga covid-19 vacciner som godkänts och används inom EU i nuläget bedöms vara mycket effektiva mot covid-19 relaterad sjukdomsvård, allvarlig sjukdom och död, säger Charlotta Bergquist, Läkemedelsverket. Myndigheterna följer vaccinernas effekt mot virusets mutationer noggrant och vad man vet hittills så finns motsvarande skydd även mot mutationerna.

Vaccinernas effekt och säkerhet fortsätter att övervakas noga, liksom inrapporterade fall av genombrottsinfektioner (de som blir sjuka trots vaccinering), och vad som orsaker det. Fokus är särskilt på riskgrupper för covid-19 och dess anhöriga.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i augusti i år att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av sjukdom eller behandling.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i augusti i år att en extra dos vaccin mot covid-19 kan ges till personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av sjukdom eller behandling.

Källa: Läkemedelsverket


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser