den 17 november 2023

Genombrott inom digital hälsa: BODY PRO 2 kan bidra till att upptäcka tidiga tecken på diabeteskomplikationer i hemmet och till förbättrat omhändertagande av diabetespatienter


Vågen, uppkopplad via telefonnätet eller Wi-Fi, bryter ny mark inom digital hälsa och introducerar ett mått som kan bidra till tidig upptäckt av de vanligaste komplikationerna vid diabetes och förbättra diabetesvården.

I samband med Världsdiabetesdagen den 14 november i år lanserade Withings Health Solutions vågen Body Pro 2, ett stort framsteg inom digital hälsa. Withings Health Solutions är en del av världens ledande företag inom uppkopplad hälsa, Withings, med kliniskt fokus.

Body Pro 2 är resultatet av mångårig forskning och utveckling i dialog med hundratals kliniker och partners inom digital hälsa och ett kvitto på Withings vision att stärka digital hälsa för alla.

Vågen har användarvänliga funktioner som kan bidra till hälsosamma vanor och bygger på moduler som kan hantera kroniska tillstånd. Allt i en och samma enhet, som kan kopplas upp både via telefonnät och Wi-Fi. Nyckelfunktionerna i Body Pro 2 möjliggör för vårdteam att ta del av avancerade hälsomått, som vikt och kroppsammansättning, och med hjälp av de kompletterande och valfria modulerna följa avancerade och kliniskt validerade biomarkörer som vanligtvis endast återfinns i klinisk miljö. Med Body Pro 2 har Withings Health Solutions ytterligare utvecklat sitt engagemang inom området digital hälsa.

Med Body Pro 2 ger Withings nya möjligheter att bedöma risken för sår på fötterna hos diabetiker. Det går i linje med Världsdiabetesdagens övergripande tema mellan åren 2021-2023, tillgången till god diabetesvård. Body Pro 2 har en receptbelagd modul med syftet att förbättra omhändertagandet av diabetespatienter. Modulen ger vårdteam möjlighet att följa en av de största och ofta förbisedda utmaningarna inom diabetesvård och fothälsa. Med måttet electrochemical skin conductance, ESC, kan vågen bidra till att upptäcka tidiga tecken på perifer neuropati vid diabetes och bedöma risken för sår på fötterna1, till följd av diabetes. 

Body Pro 2 går att individanpassa för patienterna och sätter en ny standard för användarupplevelsen både för vårdteamen och patienterna med syftet att ge större behållning och skapa större engagemang. Det är dessutom ett genombrott för en produkt med ett helt nytt mått som har potentialen att omforma diabetesvården för drabbade patienterna. Tack vare de olika modulerna är det en produkt som svarar upp till befintliga utmaningar inom digital hälsa och samtidigt öppnar upp för nya sätt att hantera vården i framtiden, säger Antoine Robiliard, VP för Withings Health Solutions. 

Ny innebörd för begreppet uppkopplad våg: sömlös, enkel och kraftfull

Withings har 15 års erfarenhet av att utveckla väldesignade medicinska enheter som passar sömlöst in i användarens vardag. Body Pro 2 kan användas direkt ut förpackningen och kräver inga installationer, den kopplar dessutom upp sig på både telefonnät och Wi-Fi och överför exakta och säkra data till användarens vårdteam.

Vågen bygger vidare på de faktorer som har visat sig framgångsrika för Withings och miljoner användare över hela världen: oöverträffat användarvänlig, effektiv mätning av vikt, bedömning av kroppsammansättning och en engagerande användarupplevelse. För att svara upp till både befintliga och kommande behov tar Body Pro 2 steget till nästa nivå när det kommer till funktioner som stärker användarens engagemang och som kan bidra till att effektivisera vårdteam över hela världen.

Patientengagerande funktioner

Personliga hälsomeddelanden: Vårdteam kan skräddarsy personliga meddelanden till patienten som dyker upp i en dynamisk färgskärm för att öga engagemanget och delaktigheten i patientens egen hälsoresa.
Eyes Closed Mode: En funktion som döljer viktmått, för patienter som inte önskar att se sin vikt men fortfarande vill vara delaktig tillsammans med sitt vårdteam. I stället för viktmått kan användaren få motiverande meddelanden som uppmuntrar till positiv utveckling och goda rutiner.
Högupplöst skärm: En högupplöst LCD-skärm bidrar till en mer levande användarupplevelse för patienter att ta del av vikttrender, luftkvalitet och väderrapporter.
Smart design: Greppvänliga fötter på undersidan och en halkfri yta på ovansidan förbättrar användarupplevelsen och bidrar till att patienter kan hålla balansen. För personer med nedsatt syn som kan ha svårt att läsa displayen indikerar en lätt vibration att mätningen på vågen är utförd och att patienten tryggt kan kliva av vågen.

Utvecklad användarupplevelse för vården

ProgramMemberID: För att förstärka valideringen av data och stärka integriteten är Body Pro 2 den första och hittills enda uppkopplade vågen med patientigenkänningsfunktionen ProgramMemberID. Baserad på en skala mellan 0–100% försäkrar vågen vårdteamet att mätningen kommer från just deras patient, och inte från andra i hushållet. På så vis kan vårdteam känna sig trygga med den data som samlas in och analyseras och att ta beslut samt eventuellt förbättra vårdprogrammens effektivitet.
Engagemangspoäng: Poäng som hjälper vårdteam att förstå nivån av engagemang hos patienter. Poängen viktas mot data från miljarder mätpunkter från Withings vågar och kan bidra till att bedöma patientens motivation för att kunna anpassa det personliga stödet därefter.

Mer än vikt – formar framtidens diabetesvård

Introduktionsmodulen för Body Pro 2, ESC, kan hjälpa till att bedöma funktion i det sympatiska nervsystemet genom att mäta galvanisk hudrespons. Flertalet studier har visat på kopplingen mellan funktionen i det sympatiska nervsystemet och risken för perifer neuropati till följd av diabetes. Det är även den vanligaste diabeteskomplikationen i världen och påverkar upp till 70% av patienterna under sin livstid2,3. Nuvarande standard för tidig upptäckt och åtgärder för diabetespatienter vid perifer neuropati bygger på årliga fotundersökningar, som endast 16% av patienterna genomför och ofta genomförda med utdaterade och mindre pålitliga metoder4. För diabetesvården är tidig upptäck och konsekvens vid perifer neuropati en stor utmaning. Tidig upptäckt kan vara avgörande för livskvaliteten hos patienter då enkla livsstilsförändringar skulle kunna bromsa utvecklingen5,6,7,8,9. Med Body Pro 2 möjliggörs mätning av ESC i hemmet under en längre tid vilket skapar förutsättningar för både tidig upptäckt och bedömning av risken att utveckla bland annat sår på fötterna till följd av diabetes, något som förenklar för både patienter och vårdteam på daglig basis1,10,11,12.

Referenser

 1. Kelley Newlin Lew et al., « Diabetes Distal Peripheral Neuropathy: Subtypes and Diagnostic and Screening Technologies », Journal of Diabetes Science and Technology 16, no 2 (mars 2022): 295-320, https://doi.org/10.1177/19322968211035x375
 2.  Raffaele Galiero et al., « Peripheral Neuropathy in Diabetes Mellitus: Pathogenetic Mechanisms and Diagnostic Options », International Journal of Molecular Sciences 24, no 4 (10 février 2023): 3554, https://doi.org/10.3390/ijms24043554
 3.  Carolina M. Casellini et al., « Sudoscan, a Noninvasive Tool for Detecting Diabetic Small Fiber Neuropathy and Autonomic Dysfunction », Diabetes Technology & Therapeutics 15, no 11 (novembre 2013): 948-53, https://doi.org/10.1089/dia.2013.0129
 4.  Jesse Pocuis et al., « Exploring Diabetic Foot Exam Performance in a Specialty Clinic », Clinical Nursing Research 26, no 1 (1 février 2017): 82-92, https://doi.org/10.1177/1054773815596699
 5.  John R. Singleton et al., « Exercise Increases Cutaneous Nerve Density in Diabetic Patients without Neuropathy », Annals of Clinical and Translational Neurology 1, no 10 (octobre 2014): 844-49, https://doi.org/10.1002/acn3.125
 6.  Patricia M. Kluding et al., « The Effect of Exercise on Neuropathic Symptoms, Nerve Function, and Cutaneous Innervation in People with Diabetic Peripheral Neuropathy », Journal of Diabetes and Its Complications 26, no 5 (2012): 424-29, https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2012.05.007
 7.  Gordon Smith et al., « Lifestyle Intervention for Pre-Diabetic Neuropathy », Diabetes Care 29, no 6 (juin 2006): 1294-99, https://doi.org/10.2337/dc06-0224
 8.  Triantafyllos Didangelos et al., « Vitamin B12 Supplementation in Diabetic Neuropathy: A 1-Year, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial », Nutrients 13, no 2 (27 janvier 2021): 395, https://doi.org/10.3390/nu13020395
 9.  Deepak Menon et al., « Omega-3 Nutrition Therapy for the Treatment of Diabetic Sensorimotor Polyneuropathy », Current Diabetes Reviews 18, no 5 (2022): 3, https://doi.org/10.2174/1573399817666210901121111
 10.  Amit Goel et al., « Comparison of Electrochemical Skin Conductance and Vibration Perception Threshold Measurement in the Detection of Early Diabetic Neuropathy », PLOS ONE 12, no 9 (7 septembre 2017): e0183973, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183973
 11.  Angelica Carbajal-Ramírez et al., « Early Identification of Peripheral Neuropathy Based on Sudomotor Dysfunction in Mexican Patients with Type 2 Diabetes », BMC Neurology 19, no 1 (31 mai 2019): 109, https://doi.org/10.1186/s12883-019-1332-4
 12.  Jean-Pierre Riveline et al., « Validation of the Body Scan®, a new device to detect small fiber neuropathy by assessment of the sudomotor function: agreement with the Sudoscan® », Frontiers in Neurology 14 (2023), https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2023.1256984

Tillgänglighet
Vågen kommer finnas tillgänglig på utvalda marknader via vården. För mer information se gärna https://withingshealthsolutions.com/devices/body-pro-2-2/

Källa: Withings Health Solutions.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser