den 24 september 2021

FORSKARE MANAR TILL FÖRSIKTIG ANVÄNDNING AV PARACETAMOL UNDER GRAVIDITET

Forskare vid Karlstads universitet har medverkat i en genomgång av världslitteraturen rörande risker med användning av paracetamol under graviditeten. Arbetet visar att användning under framförallt tidig graviditet kan öka risken för påverkad fosterutveckling. Forskarna manar därför till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad. Artikeln är publicerad i den mycket högt rankade tidskriften ”Nature Reviews Endocrinology”.

Paracetamol (med den aktiva substansen N- acetyl- p-aminofenol, APAP), med en lång rad olika benämningar internationellt, är den aktiva ingrediensen i mer än 600 mediciner som används i hela världen för att lindra mild till måttlig smärta och sänka feber. I Sverige saluförs paracetamol receptfritt framförallt under benämningen Alvedon. Paracetamol används ofta av gravida kvinnor framförallt till följd av att nationella och internationella myndigheter länge har ansett att läkemedlet är lämpligt för användning under graviditet, när medicinen används enligt rekommendationerna. Mätningar har visat att mer än hälften av världens kvinnor använder mediciner som innehåller paracetamol under graviditeten. 

 - Vi har fynd i vår SELMA-studie som passar in i detta mönster, säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och medförfattare till artikeln. Vi fann att nästan 60% av mammorna använde Alvedon någon gång under första trimestern av graviditeten.

Granskningen av den samlade litteraturen bygger på vetenskapliga artiklar under perioden 1 januari 1995 till 25 oktober 2020. I underlaget ingår både epidemiologisk forskning och experimentella studier i cell- och djurmodeller.

Huvudslutsatsen är att en ökande mängd epidemiologisk och experimentell forskning i cell och djurmodeller tyder på att exponering för APAP under graviditeten kan påverka fostrets utveckling. Sådan påverkan kan öka risken för en rad negativa hälsoeffekter hos barn såsom kortare anogenitalt avstånd och skador på könsorgan hos pojkar, tidigare pubertet hos flickor, och neurokognitiv påverkan som ADHD, autism, beteende, IQ, och språkutveckling. Sådana fynd från humanstudier stödjs av experimentella studier i cell och djurmodeller.

 - Vi fann att användning av Alvedon under tidig graviditet var kopplat till fördröjd språkutveckling hos framförallt flickor i vår SELMA-studie säger Carl-Gustaf Bornehag.

Artikeln sammanfattar det aktuella kunskapsläget och uppmanar till försiktighet om inte användningen är medicinskt motiverad, vilket innebär att man bör rådfråga läkare och apotekspersonal. Artikeln manar också till mer fokuserade forskningsinsatser och aktiviteter som ökar medvetenheten bland vårdpersonal och gravida kvinnor.

Artikeln och dess slutsatser stöds förutom av författarna, av 77 forskare och kliniskt verksamma barnläkare och sjukvårdspersonal internationellt.

Källa: Karlstads universitet

Publikation

Artikeln i sin helhet läser du på Nature Reviews Endocrinology "Paracetamol use during pregnancy — a call for precautionary action".

 

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser