den 1 september 2023

Fler förstadieceller till mastceller vid pollensäsong

Förstadier till mastceller i blodet ökar hos pollenallergiska astmatiker under pollensäsong. Mängden var också högre hos patienter med svårare astma och allergisymptom. Bild: Abigail Alvarado-Vazquez.

Frekvensen av förstadieceller till mastceller i blodcirkulationen är högre hos astmapatienter under björkpollensäsongen än utanför. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Allergy.

Abigail Alvarado-Vazquez

Forskare.

Jenny Hallgren Martinsson

Docent.

Studien som ingick i Abigail Alvarado-Vazquez avhandling och som är ett samarbete med forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala visar att frekvensen av förestadieceller till mastceller i blodet ökar vid allergenexponering hos astmapatienter. Det kan kopplas till ökade astma- och allergisymptom och minskad astmakontroll.

- Detta innebär även att förestadieceller till mastceller i blod är intressant som biomarkör vid astma, säger Jenny Hallgren Martinsson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Forskare har under många år studerat hur immunförsvaret, bland annat mastceller reagerar vid exponering för allergener. Det finns även beskrivet att mastcellerna ackumulerar i olika regioner av lungorna hos patienter med astma. Jenny Hallgren Martinssons forskargrupp har tidigare visat att detta beror på att förestadieceller till mastceller migrerar till lungorna från benmärgen via blodet. 2016 kunde de som första forskargrupp i världen visa att förestadieceller till mastceller även finns i blodet hos människor och i en uppföljande studie visade de att en hög förekomst av förestadieceller till mastceller fanns hos patienter med astma som hade lägre lungfunktion.

I den nya studien har forskargruppen undersökt patienter med björkpolleninducerad astma både under björkpollensäsongen och utanför säsongen. Det visade sig att förekomsten av förstadieceller till mastceller i blodcirkulationen var högre vid björkpollensäsong än utanför säsong. Dessutom var det personerna som hade svårare symptom och lägre grad av astmakontroll vid björkpollensäsong som hade den högsta förekomsten av förstadieceller till mastceller.

- Det här tyder på att om patienter med allergisk astma exponeras för allergener, stimuleras benmärgen till att temporärt frisätta mer förstadieceller till mastceller till blodet, säger Jenny Hallgren Martinsson.

Artikeln: Alvarado-Vazquez, PA, Mendez-Enriquez, E, Salomonsson, M, et al.; Circulating mast cell progenitors increase during natural birch pollen exposure in allergic asthma patients; Allergy. 2023; 00: 1-10. doi:10.1111/all.15860; https://doi.org/10.1111/all.15860

Källa: Uppsala universitet.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser