den 7 juni 2024

Det är lättare att motionera och träna utomhus än inomhus

Foto: Canstock, arkiv.

En ny studie vid GIH summerar två amerikanska och två svenska studier, och finner att det är lättare att motionera och träna utomhus än inomhus.

Peter Schantz

Professor. Foto: GIH.

– I de olika studierna är utomhusmiljöerna olika, och den fysiska aktiviteten utförs med mellan 20 och 65 procent högre fysisk belastning än om samma personer genomför aktiviteten med samma upplevda ansträngning inomhus, säger professor Peter Schantz.  

Vid varje form av fysisk aktivitet upplever vi en viss ansträngning. För att kunna skatta den utvecklade den svenske psykologen Gunnar Borg en skala. Den byggde på att arbetsfysiologiska tester i laboratorier, med variationer i puls från vila till maximalt arbete, kombinerades med verbala uttryck för ansträngning vid skalsteg från 6 till 20. Sedan länge är den så kallade Borgskalan vida spridd och används mycket inom allt från tester och träning till motion och rehabilitering.

År 1991 publicerades en studie med oväntade resultat. Den visade att löphastigheten vid tre olika nivåer av ansträngning var i genomsnitt 66 procent högre vid löpning i en grön rekreationsmiljö vid en sjö jämfört med inomhus på ett löpande band. En amerikansk studie från 2014 visade på 30 procent högre effekt när personer cyklade längs ett cykelstråk som gick längs en bäck i gröna och bebyggda miljöer.

Forskningsgruppen för rörelse, hälsa och miljö vid GIH utgick från frågan om samma fenomen gäller vid cykling till arbetet längs färdvägar i förorts- och innerstadsmiljöer i Stor-Stockholm. Resultaten visade samma principiella resultat, men inte lika stor skillnad i den fysiska belastningen. 

– Även om utomhusmiljöernas karaktär varierade mycket, pekar samtliga studier i samma riktning; det är lättare att träna och motionera utomhus än inomhus. Vi bedömer att detta sannolikt beror på att upplevelsen av yttre stimuli utomhus konkurrerar med upplevelsen av inre stimuli från ansträngningen vid fysisk aktivitet, menar professor Peter Schantz, som varit ansvarig för studien.

– Resultaten talar för att grönare utomhusmiljöer kan vara särskilt gynnsamma i att leda till ett större fysiskt arbete vid en viss ansträngning, men detta behöver studeras mer ingående för att man ska vara kunna vara säker på en sådan effekt, säger Peter Schantz.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE

Källa: Gymnastik-och idrottshögskolan.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser