den 22 april 2024

Brutna höfter kostar 2 miljarder

”Att operera en höftfraktur kostar ungefär 140 000 kr, vilket innebär att varje fraktur som kan förebyggas inte bara innebär minskat lidande utan också en avsevärd kostnadsbesparing för hälso- och sjukvården”, säger Maria Hälleberg Nyman (mitten). Foto: Håkan Risberg.

Att som äldre drabbas av en höftfraktur innebär ofta ett stort lidande och en väsentligt försämrad livskvalitet. Den som nyss brutit höften löper dessutom stor risk att bryta sig på nytt. Det vill Maria Hälleberg Nyman ändra på genom det nya forskningsprojektet En fraktur är nog! som har fått stöd från Nyckelfonden.

Fallskador dödar och invalidiserar fler människor än alla andra typer av skador tillsammans. Värst drabbade är gamla och sjuka. I Sverige sker varje år ca 85 000 benbrott som kan kopplas till benskörhet i åldersgruppen över 50 år. 16 000 av dessa är höftfrakturer.

Trots att det är så vanligt att bryta höften, har äldre som drabbats inte varit någon högprioriterad grupp inom vården. Nu ska det bli ändring på det. Målet med Marias projekt är att minska antalet fallskador och benskörhetsfrakturer, genom att förbättra och individanpassa vårdprocessen. Så här ska det gå till:

I första steget görs en bedömning av hur skör patienten är. Alltså de fysiska förutsättningar patienten har som kan ha betydelse för risken att bryta sig på nytt. Utifrån den enskilda personens skörhetsgrad optimeras vården redan innan operation och benskörhetsbehandling sätts in i ett tidigare skede än i dag. Även omvårdnad och rehabilitering anpassas helt utifrån individen, vilket innebär att hela vårdprocessen skräddarsys utifrån varje enskild patient på ett helt annat sätt än vad som görs i dag.

Målet är att förbättra kvaliteten på vården och minska patienternas lidande. Som en bonus kommer sannolikt en hel del skattepengar sparas, tack vare att färre äldre bryter sig på nytt. Studien kommer att genomföras på ortopedavdelningarna i Karlskoga och Örebro.

Har du någon uppfattning om hur mycket pengar regionen skulle kunna spara om projektet visar så goda resultat som du hoppas på och detta skulle bli standardbehandling inom Region Örebro län?

”Att operera en höftfraktur kostar ungefär 140 000 kr, vilket innebär att varje fraktur som kan förebyggas inte bara innebär minskat lidande utan också en avsevärd kostnadsbesparing för hälso- och sjukvården”, säger Maria Hälleberg Nyman.

Vad betyder pengarna från Nyckelfonden för din forskning?

”Pengarna från Nyckelfonden betyder att vi faktiskt kan forska och göra en systematisk utvärdering av vårt projekt. På det sättet kan vi sprida vår kunskap så att den blir till nytta för patienter och hälso- och sjukvården”, avslutar hon.

Fakta om Nyckelfonden: Nyckelfonden är en stiftelse som samlar in och delar ut pengar till medicinsk forskning i Örebro län. Tack vare gåvor och donationer från privatpersoner, organisationer och företag kan Nyckelfonden varje år dela ut 10-15 miljoner kronor till den lokala forskningen, som förbättrar vården för alla som bor i vårt län. Mer information finns på www.nyckelfonden.se

Källa: Universitetssjukhuset Örebro.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser