den 2 oktober 2018

Mikromiljön i hela hudkostymen störd hos psoriasispatienter

Foto: Canstock, arkiv.

KI-forskare rapporterar i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology att mikromiljön är störd i hela hudkostymen, även i till synes frisk hud, hos psoriasispatienter och att samspel med mikroorganismer kan leda till att nya utslag uppkommer.

Liv Eidsmo

Forskare, institutionen för Medicin. Foto: Stefan Zimmerman

I den aktuella artikeln undersöker vi T-celler och mikromiljön i frisk hud hos patienter med psoriasis. Psoriasis är en folksjukdom som trots en stark genetisk komponent oftast uppträder inom ett par få, avgränsade delar av huden. Vi visade i den aktuella studien att psoriasispatienter har en annorlunda uppsättning T-celler i huden, och när dessa celler aktiveras inleds psoriasisliknande vävnadssvar i huden med uppreglering av biomarkörer som är associerade med psoriasis, men även IFNα-svar vilket hittills associerats med andra immunceller än T-celler. Vidare kunde vi visa att hudens egna celler reagerar starkt mot svampdelar och att denna aktivering leder till att hudceller tillverkar CCL-20, en signalmolekyl som drar till sig CCR6-uttryckande T-celler som producerar de psoriasisassocierade molekylerna IL-17 och IFNγ.

Sammantaget har våra studier av mikromiljön i frisk hud hos psoriasispatienter visat att mikromiljön är störd i hela hudkostymen och att samspel med mikrobiota kan leda till att nya utslag uppkommer, säger forskaren Liv Eidsmo.

Studien har genomförts vid institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet och på Hudkliniken, Nya Karolinska Solna och har finansierats av Vetenskapsrådet, Ragnar Söderbergs Stiftelse, Wallenberg Kliniska Forskare, Psoriasisfonden m fl.

Källa: Karolinska Institutet

Publikation:

 “A skewed pool of resident T cells triggers psoriasis-associated tissue responses in never-lesional psoriasis skin”


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago