den 10 oktober 2017

Kolloidalt silver kan komma att ha stor framtida betydelse


Det har på senare tid diskuterats en del på sociala media och press om kolloidalt silver – verksamt mot infektioner, inflammationer och även cancer – humbug och farliga biverkningar? Kolloidalt silver är nanopartiklar i destillerat vatten. Halterna rör sig om 10-20 ppm (parts per million), vilket innebär att partiklarna väger 0,1 g i 99,999 g vatten. Deras storlek ligger runt 10-20 nanometer (10-9 meter). Åttio procent av partiklarna är i jonform Ag+ och resterande tjugo procent består av oladdade silverpartiklar. Det handlar således om mycket svaga koncentrationer och så små partiklar att de kan ta sig in i kroppens celler genom cellväggarna, men även in i olika mikroorganismers cellväggar, exempelvis olika sorters bakterier, svampar och amöbor. Jämför med de 25 nanometer små oxiderade LDL-partiklarna, som tar sig igenom blodkärlens väggar och bidrar till plackbildning och arterioscleros!

Spårämne av silver finns i kroppen hos alla människor och djur. Den allra största delen av det silver, som vi får i oss via dricksvatten och mat, utsöndras till 99 procent. (3). Våra jordar innehåller små mängder silver, som tas upp i frukt och grönt direkt eller i animalisk föda genom fodret som djuren ges. Normalt får vi i oss 70-88 mikrogram dagligen. Under en livstid kan mängden intaget silver vara upp till 10 gram, den så kallade nolleffektdosen (NOAEL-No Observable Adverse Effect Level) enligt WHO. Det motsvarar sex teskedar 10 ppm kolloidalt silver varenda dag under en 80- årig livstid. Rent silver i sig själv är inte giftigt. Levern tar hand om huvudparten och eliminerar silvret genom gallan och avföringen, medan njurarna utsöndar en mindre del. Om silver av någon anledning skulle ansamlas i kroppen, exempelvis vid allvarlig leversvikt eller vid användning av stora doser silver i löslig form, till exempel giftigt silvernitrat eller silverklorid, har man som biverkan funnit en blåfärgning av hud och ögonvitor och troligen även inre organ, så kallad argyri. Den är i sig ofarlig men bestående. (1).
Miljontals amerikaner tar kolloidalt silver
WHO anger i sina riktlinjer för silver i dricksvatten att vatten få innehålla upp till 100 mikrogram silver per liter för bakteriostatisk effekt på vattnet och upp till 150 mikrogram per liter för desinfekterande verkan. Två teskedar 10 ppm kolloidalt vatten motsvarar 100 mikrogram rent silver. Användning av silver i desinficerande syfte, har en flertusenårig historia. Kolloidalt silver används som vattenreningsmedel i dricksvatten och i fartygs färskvattentankar sedan 1970-talet. NASA har silvernanopartiklar som reningsmedel i vattenåteranvändningen på rymdskeppen. Kolloidalt silver är lagligt registrerat som vattenreningsmedel. Man använder kolloidalt silver som desinfektionsmedel på ytor som skall hållas så sterila som möjligt i till exempel sjukhusmiljöer, men enligt uppgift även i japanska tunnelbanor på handtag, ledstänger och dyligt.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser