den 10 oktober 2017

Gentester vägleder till behandling av autism


En av flera orsaker till autism, ADHD, extrem trötthet och en del andra besvär kan vara mutationer i den så kallade MTHFR-genen. Med enkel provtagning kan sådana förändringar kontrolleras och behandling med kosttillskott ges.

MTHFR-genen bidrar till att folsyra omvandlas i flera steg till metylfolat och har stor betydelse för kroppens biokemi. Om denna gen inte fungerar som den ska kan kedjereaktioner uppstå som kraftigt försämrar kroppens ämnesomsättning. Minskad bildning av viktiga signalsubstanser som melatonin, dopamin och serotonin kan bli följden.
Om funktionshinder eller allvarliga sjukdomar beror på dåligt fungerande MTHFR-gener finns enkla metoder till bättre hälsa. Analysmetoder finns liksom möjlighet att ge kosttillskott för att ”smita förbi” kroppens försämrade förmåga att bilda ett viktigt enzym. Det ger hopp för framtiden.

Störd metylering och ökad sjukdom
MTHFR-genen har en nyckelfunktion i kroppen och bör därför kontrolleras vid flera olika sjukdomstillstånd. Genen har till uppgift att koda för bildning av ett enzym som omvandlar folsyra till en form av metylfolat. Metylfolat i sin tur är nödvändigt för omhändertagande av homocystein och bildning av viktiga metylgrupper. De senare är viktiga för tillverkning av hjärnans signalsubstanser, cellernas energi, reglering av andra geners aktivitet liksom för ett väl fungerande immunförsvar och hormonsystem.
Mutationer som orsakar försämrad funktion i MTHFR-genen kan ge många olika besvär och sjukdomar, som exempelvis ökad risk för autism, sömnproblem, cancer, hjärtkärlproblem, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och depressioner (1, 2). En del kanske är sjuka helt i onödan då ett enkelt och relativt billigt gentest finns tillgängligt.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser