den 10 oktober 2017

Cancerforskning på Nus med unik 3D-teknik


En tredimensionell organoidplattform som minskar behovet av försöksdjur? Daniel Öhlund vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) använder teknik i absoluta fronten när han nu startar sitt forskningsprojekt kring cancer i bukspottkörteln.

– Det är en av våra mest dödliga sjukdomar och eftersom vi inte har någon bra behandling på gång är ny kunskap otroligt viktig. Att få forska i Umeå med Biobanken Norr och den utrustning och kompetens som finns här är en guldgruva, säger han.
Daniel Öhlund är en av tre nya gruppledare vid WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin, en storsatsning av Wallenbergstiftelsen i samarbete med Västerbottens läns landsting och Umeå universitet och med stöd från Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland. I Umeå satsar centrumet på områdena cancer, infektionsbiologi, neurovetenskap och metabolism inklusive diabetessjukdomar.
Gruppledarna Daniel Öhlund, Francesca Aguilo och Lars-Anders Carlson har alla rekryterats till Umeå från USA för ”karriärtjänster”. Daniel som både utbildat sig och disputerat i Umeå är den enda som kombinerar det nya jobbet med att jobba kliniskt. Han gör nämligen samtidigt sin ST i onkologi på halvtid.

Cancer i bukspottkörteln ett stort problem
Cancer i bukspottkörteln är en relativt ovanlig sjukdom med drygt tusen fall i Sverige per år. De flesta får inte symtom förrän sjukdomen spridit sig och inte längre går att bota. Därför är behovet av metoder för tidig diagnos och effektiv behandling kort sagt akut.
Behandlingen av patienter med t.ex. prostata- och bröstcancer har blivit allt bättre och antalet som över­lever sin sjukdom ökar hela tiden. Att öka överlevandegraden också för dem med tumörer i bukspottkörteln är ett viktigt mål, förklarar Daniel Öhlund.
– Idag dör i stort sett alla av sin sjukdom. Organet ligger illa till och med en sen diagnos blir medelöverlevnaden endast 6–8 månader, säger han.
Forskningen handlar dels om att upptäcka sjukdomen tidigt, dels om att förbättra behandlingen. Under sin doktorandtid på Nus hade Daniel Öhlund fokus på att hitta biomarkörer i blodet. Sådana bra markörer skulle kunna påvisa sjukdomen så tidigt att tumören går att operera bort.
Den forskningen fortsätter under professor Malin Sunds ledning på Kirurgcentrum, medan Daniel Öhlund delvis valt en ny inriktning. Idag vill han främst förstå vad som får tumören att växa – med målet att kunna stoppa tillväxten.
Fokus för båda forskningsriktningarna är bindväven. Att dödligheten är så hög vid bukspottkörtelcancer tror man nämligen delvis beror på att andelen bindväv där är ovanligt hög.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser