Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Nytt möjligt mål för cancerbehandling

Posted on Jun 6, 2017 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar att cancerceller och normala...

Läs mer

Ökad träffsäkerhet vid val av cancerläkemedel

Posted on Jun 2, 2017 | 0 comments

Nu ökar möjligheterna till bättre träffsäkerhet vid valet av...

Läs mer

Oväntad mekanism bakom kronisk nervsmärta

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Man har tidigare antagit att kronisk nervsmärta orsakas av att de nervceller...

Läs mer

Kolesterol spelar nyckelroll i lungan

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Kolesterol har stor effekt på egenskaperna hos den tunna film som täcker...

Läs mer

Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Socialstyrelsen uppdaterar nu nationella riktlinjer för diabetesvård och ger...

Läs mer

Mobbade barn har ofta sämre relation till sina föräldrar och lärare

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Föräldrar och lärare beskrivs ofta ha en nyckelroll för att hjälpa barn...

Läs mer

Nervceller kan lära sig tidsinställda mönster

Posted on Maj 29, 2017 | 0 comments

Enskilda nervceller kan lära sig inte bara en enstaka respons på en viss...

Läs mer

Ny stor studie: Kan klipp minska förlossningsskador

Posted on Maj 29, 2017 | 0 comments

I mitten av juni startar EVA ­– en stor forskningsstudie som ska visa om ett...

Läs mer