Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Kartläggning beskriver skillnader mellan möss och människa

Posted on Jul 3, 2017 | 0 comments

Ny forskning från King’s College i London och Lunds universitet kan förklara varför diabetesläkemedel som fungerat i djurförsök...

Läs mer

Xiaowei Zhuang får Lennart Nilsson Award 2017

Posted on Jun 29, 2017 | 0 comments

Xiaowei Zhuang tilldelas 2017 års Lennart Nilsson Award för sina banbrytande upptäckter inom cellbiologins vackra värld, där hon...

Läs mer

Läkemedel för sällsynta sjukdomar en svår balansgång

Posted on Jun 28, 2017 | 0 comments

Psykologiska faktorer påverkar hur vi tar beslut om subventionering av läkemedel för sällsynta sjukdomar, visar en ny avhandling från...

Läs mer

Överraskande exakt tajming av viljestyrda rörelser

Posted on Jun 28, 2017 | 0 comments

Nästan allt vi gör – går, talar, tuggar, eller tar en klunk av morgonkaffet – är helt beroende av att ett stort antal muskler...

Läs mer

Akupunktur ökar inte fertiliteten hos kvinnor med PCOS

Posted on Jun 27, 2017 | 0 comments

Behandling med akupunktur har ingen effekt på ofrivillig barnlöshet som beror på polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Den mest effektiva...

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetes med SGLT-2-hämmare minskar risk för hjärtsvikt.

Posted on Jun 21, 2017 | 0 comments

Resultat från den nordiska delen av observationsstudien CVD-REAL, baserad på registerdata från bland annat Sverige under åren...

Läs mer

A-vitaminets roll vid diabetes

Posted on Jun 13, 2017 | 0 comments

Det har inte funnits något känt samband mellan diabetes och vitamin A. Inte förrän nu.  Den fråga forskarna ställde sig var varför...

Läs mer

Färre återfall i schizofreni med långtidsverkande injektioner

Posted on Jun 7, 2017 | 0 comments

Risken för återfall bland patienter med schizofreni skiljer sig åt beroende på vilket läkemedel som ges, enligt en registerstudie...

Läs mer

Nyupptäckt sjukdomsmekanism för typ 2-diabetes

Posted on Jun 7, 2017 | 0 comments

Nu presenteras en nyupptäckt mekanism bakom den minskade insulinproduktionen vid diabetes typ 2. I en artikel i Nature Communications...

Läs mer

Svenskars hälsa påverkas av förhöjda luftföroreningar

Posted on Jun 7, 2017 | 0 comments

Trots att vi i Sverige har betydligt lägre halter av luftföroreningar än de gränsvärden som EU och WHO föreskriver, visar en ny...

Läs mer

Nytt möjligt mål för cancerbehandling

Posted on Jun 6, 2017 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar att cancerceller och normala celler använder olika ”genströmbrytare” för att reglera...

Läs mer

Ökad träffsäkerhet vid val av cancerläkemedel

Posted on Jun 2, 2017 | 0 comments

Nu ökar möjligheterna till bättre träffsäkerhet vid valet av cancerläkemedel. En nyutvecklad metod vid Sahlgrenska akademin öppnar...

Läs mer

Oväntad mekanism bakom kronisk nervsmärta

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Man har tidigare antagit att kronisk nervsmärta orsakas av att de nervceller som förmedlar smärta blir överkänsliga. Nu visar forskare...

Läs mer

Kolesterol spelar nyckelroll i lungan

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Kolesterol har stor effekt på egenskaperna hos den tunna film som täcker insidan av våra lungor. Kolesterolet kan därmed även påverka...

Läs mer

Nya effektivare läkemedel rekommenderas för personer med diabetes

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Socialstyrelsen uppdaterar nu nationella riktlinjer för diabetesvård och ger nya glukossänkande läkemedel en betydligt högre...

Läs mer

Mobbade barn har ofta sämre relation till sina föräldrar och lärare

Posted on Jun 1, 2017 | 0 comments

Föräldrar och lärare beskrivs ofta ha en nyckelroll för att hjälpa barn som är utsatta för mobbning. Men ny forskning från...

Läs mer

Nervceller kan lära sig tidsinställda mönster

Posted on Maj 29, 2017 | 0 comments

Enskilda nervceller kan lära sig inte bara en enstaka respons på en viss signal, utan en serie av reaktioner med exakta tidsintervaller....

Läs mer

Ny stor studie: Kan klipp minska förlossningsskador

Posted on Maj 29, 2017 | 0 comments

I mitten av juni startar EVA ­– en stor forskningsstudie som ska visa om ett specifikt klipp i slidöppningen under förlossning med...

Läs mer

Raps blir färs och filéer för veganer

Posted on Maj 27, 2017 | 0 comments

  Resterna från rapsoljetillverkningen blir idag djurfoder, men livsmedelsforskare har upptäckt att denna knäckebrödsliknande rest...

Läs mer

Brister i forskning om könens uppkomst

Posted on Maj 26, 2017 | 0 comments

Det finns tydliga luckor i kunskapen om könskromosomers evolution. Bättre prioriteringar bland forskare skulle leda till en mer grundlig...

Läs mer

Så kan rädsla utvecklas av andras trauman

Posted on Maj 25, 2017 | 0 comments

Vad händer i hjärnan när vi ser att andra upplever ett trauma eller utsätts för smärta? Jo, samma regioner som involveras när vi...

Läs mer

Låginkomsttagare värst drabbade av astma

Posted on Maj 23, 2017 | 0 comments

Det finns stora socioekonomiska skillnader vid astmasjukdom – svenskar i ekonomisk kris löper 60 procent större risk att insjukna än...

Läs mer

Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin

Posted on Maj 23, 2017 | 0 comments

Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet...

Läs mer

Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Vid sjukdomar som cancer, diabetes, reumatism och stroke uppstår störningar i kroppens blodkärl, något som både förvärrar sjukdomen...

Läs mer

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Posted on Maj 22, 2017 | 1 comment

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre...

Läs mer