Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Brilique (ticagrelor) har godkänts i EU för utvidgad behandling av patienter med tidigare hjärtinfarkt

Posted on Feb 19, 2016 | 0 comments

AstraZeneca meddelade idag att Europeiska kommissionen (EU) har beviljat marknadsgodkännande för Brilique (ticagrelor) med en ny dos på...

Läs mer

Nya positiva data från fas 3-studier av Praluent® visar på minskat LDL-kolesterol

Posted on Sep 2, 2015 | 0 comments

En stor resultatsammanställning av patienter med familjär hyperkolesterolemi (FH) presenteras och visar att patienter som behandlats med...

Läs mer

Ny studie bekräftar Xareltos säkerhet vid strokeförebyggande behandling

Posted on Sep 2, 2015 | 0 comments

Den 1 september presenterades den första internationella, prospektiva observationsstudien där ett nytt blodförtunnande läkemedel mot...

Läs mer

Svenskt blodförtunnande läkemedel minskar komplikationer vid operation

Posted on Sep 1, 2015 | 0 comments

Användandet av ett blodförtunnande läkemedel som utvecklats i Mölndal minskar risken för allvarliga blödningar i samband med...

Läs mer

Nytt motmedel häver omedelbart den blodförtunnande effekten av Pradaxa

Posted on Jun 23, 2015 | 0 comments

Den blodförtunnande effekten av läkemedlet Pradaxa upphävs inom bara några minuter med hjälp av antidoten idarucizumab, visar en ny...

Läs mer

Läkemedel mot dödlig lungsjukdom nu i högkostnadsskyddet

Posted on Maj 28, 2015 | 0 comments

Idiopatisk lungfibros är en sjukdom med sämre prognos än de flesta cancerformer. Majoriteten av patienterna avlider inom 2-5 år. I...

Läs mer

Nytt basinsulin godkänt i Europa för behandling av diabetes hos vuxna

Posted on Maj 5, 2015 | 0 comments

Europakommissionens beslut att bevilja marknadsföringstillstånd för Toujeo® grundar sig på resultaten från studieprogrammet...

Läs mer

Brintellix® har visat effekt på kognitiva funktioner hos patienter med depression

Posted on Apr 9, 2015 | 2 comments

Det är första gången ett antidepressivt läkemedel får en förändring av SPC-text gällande kognitiva symtom vid depression. Det...

Läs mer

Nu subventioneras ICLUSIG mot KRONISK MYELOISK LEUKEMI

Posted on Apr 1, 2015 | 0 comments

KML är en typ av leukemi som karakteriseras en kraftig dominans av avvikande vita blodkroppar i blodbanan och i benmärgen. Ungefär 85...

Läs mer

Ny behandling mot Hepatit C ingår nu i läkemedelsförmånerna

Posted on Mar 30, 2015 | 0 comments

AbbVies nya behandling mot hepatit C, ingår nu i läkemedelsförmånerna enligt beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket...

Läs mer

Nytt läkemedel för barn med akuta diarréer

Posted on Mar 12, 2015 | 0 comments

I Sverige utgör akuta diarréer en stor sjukdomsgrupp bland såväl vuxna som barn. Som komplement till vätskeersättning finns nu...

Läs mer

Nytt reverserande läkemedel ökar säkerheten vid blödning

Posted on Mar 4, 2015 | 0 comments

Det blodproppsförebyggande medlet Pradaxa är det första i sitt slag för vilket det nu också tagits fram en antidot, idarucizumab, som...

Läs mer

Ny ADHD-behandling för vuxna godkänd i Sverige

Posted on Mar 3, 2015 | 1 comment

En ny ADHD-behandling för vuxna, Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat) har godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genom DCP...

Läs mer

Tresiba® godkänt i EU för utökad användning för behandling av diabetes hos barn

Posted on Mar 3, 2015 | 0 comments

Europakommissionen har godkänt utökad användning av Novo Nordisks basinsulinanalog Tresiba® för behandling av både typ 1 och typ 2...

Läs mer

Positivt utlåtande för behandling av barn med svår plackpsoriasis

Posted on Mar 2, 2015 | 0 comments

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet EMA har gett Humira (adalimumab) positivt utlåtande för behandling...

Läs mer

Godkännande för JINARC® (tolvaptan): Första specifika läkemedlet mot Cystnjure

Posted on Mar 2, 2015 | 0 comments

Jinarc (tolvaptan) kommer att bli det första godkända läkemedlet som finns tillgängligt i Europa för patienter med den vanligaste...

Läs mer

Ny behandlingsform vid MS godkänd

Posted on Mar 2, 2015 | 0 comments

Efter en snabb handläggning av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, är Copaxone® i dosering 40 mg/ml godkänd inom...

Läs mer

Ny behandling för kvinnor med spridd bröstcancer har snabbgodkänts i USA

Posted on Feb 11, 2015 | 0 comments

Kvinnor med spridd östrogenberoende HER 2-negativ bröstcancer som passerat klimakteriet kan leva dubbelt så lång tid utan att sjukdomen...

Läs mer

Akne försämrar livskvaliteten för unga människor

Posted on Jan 19, 2015 | 0 comments

Akne och finnar är ett problem bland många, främst i åldrarna 15-19 år och kan orsaka besvär på flera plan under lång tid. Enligt...

Läs mer

Även EU godkänner Viekirax och Exviera – en ny tablettbehandling som kan bota hepatit C

Posted on Jan 17, 2015 | 0 comments

Nu kan svenska patienter med hepatit C bli botade med en ny interferonfri behandling i tablettform, Viekirax + Exviera från AbbVie, som...

Läs mer

Nytt läkemedel mot hepatit C godkänt i USA

Posted on Dec 26, 2014 | 0 comments

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nu godkänt AbbVies interferonfria behandling i tablettform, Viekira Pak, för patienter med...

Läs mer

Nytt läkemedel för behandling av avancerad äggstockscancer godkänt

Posted on Dec 20, 2014 | 0 comments

AstraZeneca meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (US Food and Drug Administration) har godkänt LYNPARZA™...

Läs mer

Godkänt för behandling av opioidorsakad förstoppning

Posted on Dec 11, 2014 | 0 comments

AstraZeneca meddelar att Moventig (naloxegol) har beviljats marknadsföringstillstånd av Europeiska Kommissionen (EC) för behandling av...

Läs mer

Brintellix® mot egentlig depression ingår i högkostnadsskyddet

Posted on Dec 9, 2014 | 3 comments

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Lundbecks läkemedel Brintellix (vortioxetin) ingår i...

Läs mer

Ny behandling minskar risken att dö av prostatacancer

Posted on Dec 8, 2014 | 0 comments

Den bromsar utvecklingen av prostatacancer, minskar risken att dö och fördröjer tiden till jobbig cellgiftsbehandling för patienter...

Läs mer