Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros

Posted on Apr 21, 2017 | 0 comments

Ny studie visade hög utläkning efter tolv veckors behandling (SVR12) av cirrotiska patienter med kronisk hepatitC av genotyp 1,2,4,5...

Läs mer

Cosentyx (sekukinumab) ger patienter möjlighet till läkt eller nästan läkt hud även efter behandlingsuppehåll

Posted on Mar 7, 2017 | 0 comments

Novartis presenterade en ny analys som visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlats med sekukinumab återfår...

Läs mer

EMA godkänner 8 veckorsregim mot hepatit C

Posted on Mar 1, 2017 | 0 comments

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet har gett positivt utlåtande för en kortare behandlingsregim på 8...

Läs mer

TLV beslutar om subvention för MS-läkemedlet Zinbryta (daclizumab)

Posted on Mar 1, 2017 | 0 comments

TLV har beslutat att MS-läkemedlet Zinbryta® (daclizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 24 februari 2017....

Läs mer

Ny behandlingsrekommendation gällande förmaksflimmer

Posted on Feb 22, 2017 | 0 comments

Den tidigare trotjänaren Waran (warfarin) som i över ett halvt sekel varit förstarekommendation för patienter med förmaksflimmer är...

Läs mer

McNeil Sweden frias från anmärkning på reklamfilm

Posted on Feb 17, 2017 | 0 comments

Under hösten 2016 har McNeil Sweden marknadsfört värktabletten Iprensa (ibuprofen) i en reklamfilm. Filmen anmäldes av IGMa som...

Läs mer

Ny analys visar på signifikant minskade skador på hjärnan hos patienter med MS

Posted on Feb 17, 2017 | 0 comments

I en post hoc analys av fas 3-studien CLARITY visades en statistisk signifikant minskning av skador på hjärnan hos patienter med skovvis...

Läs mer

Praluent (alirokumab) godkänt inom läkemedelsförmånen – första PCSK9-hämmaren som ger individanpassad behandling av högt LDL-kolesterol

Posted on Feb 8, 2017 | 0 comments

Praluent® (alirokumab), ett läkemedel som godkändes av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) den 29 september 2015 som...

Läs mer

Stockholms läns landsting rekommenderar NOAK-läkemedel före Waran

Posted on Feb 8, 2017 | 0 comments

Nyligen publicerades Stockholms läns landsting Kloka Listan för 2017 för vilka läkemedel som man rekommenderar stockholmarna att...

Läs mer

Suliqua EU-godkänd för behandling av vuxna med diabetes typ 2

Posted on Feb 7, 2017 | 0 comments

EU-kommissionen har godkänt SuliquaTM, en fast kombination av insulin glargin (100 enheter/ml) och lixisenatid (GPL-1 receptoragonist)...

Läs mer

Repatha minskar plackbildning i hjärtats blodkärl

Posted on Feb 7, 2017 | 0 comments

Den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA) publicerade  i november resultat från en...

Läs mer

Diabetesläkemedel ger minskad dödlighet hos patienter med diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom

Posted on Jan 30, 2017 | 0 comments

Hjärt- kärlsjukdom är upp till fyra gånger vanligare hos personer med diabetes typ 2 än befolkningen i övrigt. Läkemedlet Jardiance...

Läs mer

Godkännande av REVLIMID® för behandling av nydiagnostiserade myelompatienter som genomgått stamcellstransplantation

Posted on Jan 27, 2017 | 0 comments

REVLIMID® kommer i framtiden att spela en ännu större roll vid behandling av myelom. CHMP rekommenderar att läkemedlet godkänns för...

Läs mer

EMA godkänner läkemedlet NINLARO för behandling av multipelt myelom

Posted on Nov 29, 2016 | 0 comments

Europeiska kommissionen har gett villkorat godkännande av NINLAROTM (ixazomib) (kapsel) för behandling av cancerformen multipelt myelom....

Läs mer

Nytt hopp för migränpatienter – framsteg för ny förebyggande migränbehandling

Posted on Nov 28, 2016 | 0 comments

FAS III-studie ger nytt hopp till världens migränpatienter. Förebyggande behandling med antikroppen AMG 334 (erenumab) leder till en...

Läs mer

Positivt utlåtande för behandling av ungdomar med Hidradenitis Suppurativa (HS).

Posted on Nov 17, 2016 | 0 comments

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet har gett HUMIRA positivt utlåtande för behandling av måttlig till...

Läs mer

Diabetesläkemedel minskar risken för njursjukdom vid typ 2-diabetes

Posted on Jun 17, 2016 | 0 comments

Nya data visar att behandling med diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) minskar risken att utveckla eller förvärra njursjukdom...

Läs mer

Läkemedlet HUMIRA får utökad indikation för behandling av barn från 6 år med Crohns sjukdom

Posted on Jun 4, 2016 | 0 comments

Godkännandet gäller en utökad indikation för pediatriska patienter från sex års ålder med Crohns sjukdom, en inflammatorisk...

Läs mer

HUMIRA har fått positivt utlåtande för behandling av ögoninflammationen icke-infektiös uveit

Posted on Jun 1, 2016 | 0 comments

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet har gett HUMIRA positivt utlåtande för behandling av...

Läs mer

Första hemofilibehandlingen ingår nu i högkostnadsskyddet

Posted on Maj 1, 2016 | 0 comments

Sällsynta sjukdomar drabbar ett litet antal patienter och är ofta livshotande eller orsakar kronisk funktionsnedsättning. Totalt finns...

Läs mer

Hepatit C-behandling visar hög andel botade patienter

Posted on Apr 15, 2016 | 0 comments

AbbVies nästa generations hepatit C-behandling visar hög andel botade patienter bland dem som misslyckats med tidigare behandling. De...

Läs mer

EU godkänner AbbVies läkemedel HUMIRA® (adalimumab) som första linjens behandling av vuxna patienter med plackpsoriasis

Posted on Apr 8, 2016 | 0 comments

EU-kommissionen har godkänt HUMIRA (adalimumab) för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är...

Läs mer

UCB presenterar resultat från den första head-to-head studien mellan Cimzia och Humira för behandling av bionaiva patienter med reumatoid artrit

Posted on Apr 6, 2016 | 0 comments

Effektmåttet ACR20 efter tre månader och andelen patienter som uppnådde låg sjukdomsaktivitet efter två år var numeriskt jämförbart...

Läs mer

Nytt långverkande insulin har fått subvention inom läkemedelsförmånen

Posted on Mar 29, 2016 | 0 comments

TLV, har beslutat om att ge subvention inom läkemedelsförmånen för Sanofis nya basinsulin Toujeo. Beslutet innebär att patienter med...

Läs mer

Ny kraftfullare tablett av Divisun vid D-vitaminbrist förenklar för patienten

Posted on Feb 25, 2016 | 0 comments

Det är av stor vikt att personer med svår D-vitaminbrist normaliserar sina D-vitaminnivåer snabbt för att minska risken för allvarliga...

Läs mer