Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Färre återfall i schizofreni med långtidsverkande injektioner

Posted on Jun 7, 2017 | 0 comments

Risken för återfall bland patienter med schizofreni skiljer sig åt beroende på vilket läkemedel som ges, enligt en registerstudie...

Läs mer

Nyupptäckt sjukdomsmekanism för typ 2-diabetes

Posted on Jun 7, 2017 | 0 comments

Nu presenteras en nyupptäckt mekanism bakom den minskade insulinproduktionen vid diabetes typ 2. I en artikel i Nature Communications...

Läs mer

Svenskars hälsa påverkas av förhöjda luftföroreningar

Posted on Jun 7, 2017 | 0 comments

Trots att vi i Sverige har betydligt lägre halter av luftföroreningar än de gränsvärden som EU och WHO föreskriver, visar en ny...

Läs mer

Nytt möjligt mål för cancerbehandling

Posted on Jun 6, 2017 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar att cancerceller och normala celler använder olika ”genströmbrytare” för att reglera...

Läs mer

Ökad träffsäkerhet vid val av cancerläkemedel

Posted on Jun 2, 2017 | 0 comments

Nu ökar möjligheterna till bättre träffsäkerhet vid valet av cancerläkemedel. En nyutvecklad metod vid Sahlgrenska akademin öppnar...

Läs mer