Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Låginkomsttagare värst drabbade av astma

Posted on Maj 23, 2017 | 0 comments

Det finns stora socioekonomiska skillnader vid astmasjukdom – svenskar i ekonomisk kris löper 60 procent större risk att insjukna än...

Läs mer

Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin

Posted on Maj 23, 2017 | 0 comments

Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet...

Läs mer

Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Vid sjukdomar som cancer, diabetes, reumatism och stroke uppstår störningar i kroppens blodkärl, något som både förvärrar sjukdomen...

Läs mer

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Posted on Maj 22, 2017 | 1 comment

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre...

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn felbehandlas ofta med antibiotika

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Många virusinfektioner hos barn misstas för bakterieinfektioner och riskerar att felbehandlas med antibiotika. En ny avhandling från...

Läs mer