Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken och står för 35 procent av alla dödsfall i Sverige enligt nya siffror för år 2016,  31 616 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom. Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS tillför ny kunskap som kan bidra till att minska dödligheten. Bilden: Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

– Fortfarande dör fler av hjärt-kärlsjukdom än av något annat i Sverige. Många av de drabbade är unga människor med långa liv kvar att leva. Därför fortsätter vi på Hjärt-Lungfonden vår envisa kamp för att ingen ska behöva dö i förtid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-kärlsjukdom var underliggande orsak till 35 procent av alla dödsfall i Sverige under 2016, visar siffror från Socialstyrelsen som presenteras i dag. Den näst vanligaste dödsorsaken var tumörsjukdomar med 26 procent. Totalt dog 31 616 svenskar av hjärt-kärlsjukdom under förra året, framför allt av hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.

CT_Hjärt_Lungfonden_foto_Marie Ullnert

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom sjunker i Sverige, vilket till stor del är resultatet av framgångsrik forskning. Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär till den världsunika studien SCAPIS, som bygger på omfattande undersökningar av 30 000 svenskar. En av flera målsättningar med SCAPIS är att man i framtiden, med hjälp av endast ett blodprov, ska kunna se vilka personer som riskerar hjärt-kärlsjukdom. Bilden: Datortomografi (CT) används i SCAPIS-studien. Foto: Marie Ullnert.
– Forskningen bidrar hela tiden till nya förbättringar av hjärtvården. Men både riskfaktorer och sjukdomar förändras vilket ställer nya krav. Därför är det viktigt att forskningsprojekt som SCAPIS får finansiering, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
Källa: Hjärt-Lungfonden  

Fakta: 5 sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom
1. Sluta röka
2. Undvik stillasittande – rör på dig regelbundet
3. Kontrollera dina blodvärden och medicinera vid behov
4. Ät sunt
5. Undvik stress

Fakta om hjärt-kärlsjukdom 2017
- I Sverige lever 1,9 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom, som också är den vanligaste dödsorsaken i dag.
- Över 30 000 invånare dör varje år av hjärt-kärlsjukdom i Sverige.
- De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.
- Närmare en halv miljon svenskar lider av diabetes. Dessa löper två till tre gånger högre risk att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom än befolkningen i övrigt.
- En av fem har förhöjt blodtryck i Sverige och löper ökad risk för allvarliga hjärt-kärlhändelser, exempelvis stroke.
- Riskfaktorer som stillasittande, övervikt och diabetes ökar dramatiskt och riskerar att öka dödstalen i hjärt-kärlsjukdom. Mer resurser till forskningen och bättre livsstilsråd krävs för att vända utvecklingen.
- Hjärt-Lungfonden får ansökningar från forskare för cirka 1,8 miljarder varje år. 16 procent av summan kunde beviljas 2016.
- Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdom minskat med en fjärdedel på tio år.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>