Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Svensk forskningsstudie kan förändra hjärtvården globalt

Svensk forskningsstudie kan förändra hjärtvården globalt

En svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden belägger att syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt. Studien presenterades 28 augusti som huvudnyhet under världens största kardiologikongress och kommer sannolikt påverka vårdrekommendationerna i hela världen.

– Vår studie fyller en helt central kunskapslucka kring behandlingen av hjärtinfarkt. För första gången kan vi konstatera att syrgasbehandling verkar sakna effekt, vilket innebär att sjukvårdspersonal slipper slösa tid och pengar på en onödig behandlingsmetod och helt kan fokusera på patienten, säger Robin Hofmann, biträdande överläkare och ansvarig forskare vid Karolinska Institutet. (Foto: Privat via Hjärt-Lungfonden)

Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, trots att behandlingen inte har haft någon vetenskapligt belagd effekt på patienter med normal syresättning i blodet. Under 2000-talet har forskarvärlden börjat misstänka att behandlingen är verkningslös – eller till och med kan vara skadlig.

Studien DETO2X-AMI, med stöd av Hjärt-Lungfonden, har genomförts på 35 svenska sjukhus. 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt har slumpvis behandlats med eller utan syrgas. Resultatet visar att syrgasbehandling inte är skadligt, men att det inte heller ökar möjligheten till överlevnad eller påverkar risken för nya infarkter.

Syrgasbeh.Foto.Marcus Ericsson

– Alla vi som stödjer hjärtforskningen kan vara stolta över ett fantastiskt framsteg. Tack vare den här nya kunskapen kan man ta bort ett verkningslöst moment och fokusera på behandling som ger effekt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Bilden: Robin Hofmann utför syrgasbehandling. (Foto: Marcus Ericsson.)

Studien, som presenterades i The New England Journal of Medicine, utgör huvudnyhet på kongressen European Society of Cardiology som just nu pågår i Barcelona, har kunnat genomföras tack vare det svenska kvalitetsregistret Swedeheart. Registret samlar data om ett stort antal patienter och möjliggör uppföljning av forskningsresultat på ett effektivt sätt. – De svenska kvalitetsregistren ger unika möjligheter för forskningen. Faktum är att det inte hade varit möjligt att genomföra studien på det här sättet någon annanstans i världen, säger Robin Hofmann.

Läs mer om studien:
DETO2X-AMI
Källa: Hjärt-Lungfonden

5 vanliga symptom på hjärtinfarkt:
- Ihållande smärtor i bröstet som strålar ut i armar, hals, nacke, käke, mage eller rygg
- Hjärtklappning
- Illamående
- Kallsvett och yrsel
- Andnöd

Fakta om hjärtinfarkt:
Hjärtinfarkt är:
Syrebrist i hjärtat som orsakas av en blodpropp i hjärtats kranskärl.
Drabbade och döda: I Sverige drabbades 26 600 personer av hjärtinfarkt under 2015. Samma år dog 6 640 personer av hjärtinfarkt. Varje timme drabbas 3 personer av hjärtinfarkt.
Hjärt-Lungfondens mål:
Att inom tio år ha hjälpt forskarna hitta en ny behandling som halverar antalet drabbade, ökar antalet överlevande och ger fler friska år.
Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt mer än halverats på tio år. En ny metod för att mäta riskmarkörer i blodet gör att man nu kan upptäcka fler små hjärtinfarkter innan de blir livshotande.
Forskningens utmaningar: Att identifiera riskpatienter, utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder och på sikt utveckla vaccin mot hjärtinfarkt.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>