Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Nytt kliniskt beslutsstöd kan förhindra stroke

Nytt kliniskt beslutsstöd kan förhindra stroke

På världskongressen i Barcelona presenterades en svensk studie som visar hur ett digitalt beslutsstöd kan markera riskfaktorer och därmed förebygga stroke och rädda liv. Studien är utförd av forskare på Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och presenteras för 32 700 kardiologer från hela världen.

I Sverige drabbas varje år ca 25 000 – 30 000 människor av stroke. Hälften avlider. Av de som överlever bedöms 3-4 000 individer per år kunnat undvika en stroke om de hade fått en korrekt behandling genom bland annat blodförtunnande medicin.

Medicinska framsteg görs idag i en takt som gör det ytterst svårt för läkare att följa de allra senaste riktlinjerna inom alla områden. Cambio Clinical Decision Support, ett nytt innovativt verktyg, kontrollerar automatiskt i bakgrunden i journalsystemen att patienter får rätt behandling. Avviker behandlingen från den avsedda får läkarna automatiskt meddelande om detta och hjälp att korrigera. Riktlinjer för behandling baseras på de senaste internationella rekommendationerna och uppdateras automatiskt i bakgrunden. Cambio CDS fungerar oavsett vilket journalsystem eller annat vårdinformationssystem som används. Systemet har nu kliniskt testats i Region Östergötland.

-Systemet hittar i patientjournalen patienter med förmaksflimmer som har riskfaktorer för stroke och en otillräcklig behandling. Blodförtunnande kan sättas in och på så sätt förebygga stroke, säger Magnus Janzon, ansvarig kardiolog på Universitetssjukhuset i Linköping.

Behandlingsmålet i Sverige enligt Socialstyrelsens riktlinjer är att 80 procent av patienter med förekomst av förmaksflimmer bör få blodförtunnande läkemedel. I Sverige och i varje region är variansen stor, inte sällan med skillnader mellan 50-75 procent mot behandlingsmålet 80 procent. Systemet kan hitta patienter med otillräcklig behandling och åtgärda det.

Beslutsstödet är en svensk innovation och utvecklat av det svenska företaget Cambio Healthcare Systems AB.

-Det finns stor potential att undvika tusentals strokefall både i Sverige och internationellt säger Tomas Mora Morrison, grundare av bolaget och ansvarig för produktutveckling. Redan nu utvecklas systemet för en rad andra medicinska områden och möjligheterna framåt är nästintill oändliga, fortsätter Tomas Mora Morrison.

En stroke beräknas kosta 250 000 – 400 000 kr i bara direkta kostnader beroende på landsting och svårighetsgrad. Totalt kan det röra sig om 2-3 miljoner kr i indirekta kostnader för kommun och försäkringskassa. Det finns med andra ord en stor samhällsnytta, både mänskligt och ekonomiskt i att lyckas förebygga strokefall.

Källa: Cambio Healthcare Systems

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>