Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Gammaldags blodförtunnande behandling lika bra som ny och dyrare vid hjärtinfarkt visar stor svensk studie

Gammaldags blodförtunnande behandling lika bra som ny och dyrare vid hjärtinfarkt visar stor svensk studie

En omfattande och unik skandinavisk studie (VALIDATE-SWEDEHEART) visar att om man vid hjärtinfarkt tidigt använder potenta blodproppshämmande tabletter så är vanlig heparin lika bra som dyra kortverkande blodförtunnande läkemedel. Båda behandlingarna resulterade i låg risk för död, ny hjärtinfarkt och blödning.

Studien har letts av Professor David Erlinge, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus och professor vid Lunds Universitet. Resultaten presenteras av honom vid den stora Europeiska hjärtkongressen ESC med samtidig publikation i den prestigefyllda tidskriften New England Journal of Medicine söndagen den 27 augusti.

– Den behandlingsstrategi vi utvecklat kommer att införas som klinisk rutin och kommer att vara av stort värde för alla som drabbas av hjärtinfarkt, samtidigt som den sparar mycket pengar åt sjukvården, säger David Erlinge.

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av blodproppar i hjärtats kärl. Utöver ballongvidgning används flera olika blodförtunnande läkemedel som behandling. De är ofta dyra och kan orsaka livshotande blödningar.Studien där över 6 000 patienter ingår är ett samarbete mellan 25 hjärtkliniker i landet. De unika svenska kvalitetsregistren (SWEDEHEART och SCAAR) har använts för uppföljning av patienterna i en så kallad registerbaserad klinisk studie.

Möjligheten att genomföra den typen av studie är unik för Sverige tack vare att sjukvården är välorganiserad och att vi har välfungerande register. Metoden gör att svenska forskare snabbt och till en låg kostnad kan besvara viktiga kliniska frågeställningar. Genomförandet av studien har organiserats av Uppsala Clinical Research Center (UCR), Uppsala Universitet under ledning av Professor Stefan James.

Alla är dock inte helt övertygade om resultaten i Validate-Swedeheart. Studien publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine, där den får ledarkommentar av forskaren Gregg Stone vid Columbia University Medical Center i New York, USA.

Han har tidigare lett en stor studie som visar på fördelar med bivalrudin och lyfter nu ett antal kritiska synpunkter på Validate-Swedeheart, bland annat att den inte var tillräckligt stor för att visa skillnader för enskilda komponenter i det primära effektmåttet samt att många patienter i bivalirudingruppen också fick heparin.

Synpunkterna får dock inte David Erlinge att ändra på slutsatsen att bägge läkemedlen är lika effektiva.

– Validate-Swedeheart är en av de största studierna i fältet, två till tre gånger större än de flesta tidigare, så det är en av studiens styrkor.  En stor fördel är också med vår studie är att den är samtida och har mycket stor generaliserbarhet då runt 70 procent av alla potentiella patienter inkluderades. Att många fick heparin i bivalirudingruppen beror på att det är rutin i svenska ambulanser och det borde enligt tidigare erfarenhet vara positivt för den gruppen.

Däremot utesluter han inte att det kan finnas undergrupper som har nytta av bivalirudin.

– Bland kvinnor såg vi här en tendens till bättre effekt, som i så fall möjligen kan bero på att kvinnor är känsligare för blödningskomplikationer och inte får lika bra effekt av kranskärlsinterventioner. Detta vill vi studera vidare, säger David Erlinge.

Dokumentation: 1.

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27179722

2.   Bivalirudin versus Heparin Monotherapy in Myocardial Infarction

New England Journal of Medicine Aug 10 2017

Källa: Region Skåne Foto: Kennet Ruona

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>