Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Svenska Hjärtförbundets 19:e Kardiologiska Vårmöte

Svenska Hjärtförbundets 19:e Kardiologiska Vårmöte

I år var Malmös nya och skinande vita kongress- och konsertbyggnad (inklusive hotell) säte för det populära vårmötet, där c:a 1500 personer samlades för 3 dagars genomgång av medicinska nyheter inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Vädret var gynnsamt både för utomhus promenad till föreläsningarna, och för att skapa god stämning inomhus. Det nya kongress-centret ligger ett stenkast från stationen med utblick över gamla Kockums varv, något som den inbjudne gästföreläsaren, professorn vid Duke University Medical Center i Durham, North Carolina, USA., anspelade på i sin utomordentligt roliga Werkö-föreläsning, som handlade om ekokardiografins utveckling där svensken Inge Edler var pionjär, men där också intressanta medicinhistoriska kopplingar fanns till Kockums byggande av u-båtar. Ett rättvisande referat är tyvärr omöjligt att göra, men roande och tankeväckande var det med tanke på hur idéer kan uppkomma, befruktas på oväntade sätt och resultera i något så revolutionerande som pacemakern.
Mötesstrukturen är numera väl etablerad: Inledande halvdag på onsdag med välkomstmingel efter Werkö­föreläsningen i hotellets lobbyområde, där även den medicinska utställningen låg. Torsdagen var späckad med seminarier och modererade postersessioner, avslutades med kongressmiddag, och avslutande halvdag på fredag. All information sköttes via en väl utvecklad app. Vad var då årets viktiga teman?

Många symposier om hjärtsvikt
Hjärtsvikt behandlades ur många synpunkter under alla tre dagarna. Under onsdagen avhandlades avancerad hjärtsvikt, speciellt vad som gäller inför transplantation, av bl.a. Ida Haugen Löfman i Stockholm. 2016 kom nya riktlinjer för undersökningar ägnade att identifiera kandi­dater för transplantation i tidigt skede. I ett Novartis-symposium behandlade Karl Swedberg, Göteborg, det senaste tillskottet, kombinationen sakubitril/valsartan som i PARADIGM-studien visade en dubbelt så bra effekt som enalapril ensamt. Lars Lund, Uppsala, kompletterade med att gå igenom hur medicinsk terapi skulle optimeras. Andra sessioner som anknöt till hjärtsvikt i viss mån handlade om troponin och orsaker till falskt positiva värden (Per Venge, Uppsala).
Under torsdagen behandlades behandling av järnbrist vid hjärtsvikt vid ett symposium sponsrat av Vifor Pharma Nordiska, och hyperkalemi vid hjärtsvikt vid ett Astrasymposium.
Riks-Svikt presenterades i ny dräkt, och Lars Lund, Uppsala, presenterade start av en registerbaserad randomiserad studie (RRCT) kallad SPIRRIT-HFpEF som avser behandling med spironolakton i jämföresle med sedvanlig behandling vid hjärtsvikt med bibehållen ejektionsfraktion.

Läs hela artikeln här >

En kommentar

  1. Växtbaserad mat minskar risk för hjärtsjukdom
    Resultatet av två oberoende studier visar på detta. Forskare på Harvad följde 209 286 personer i åldern 50-71 år under 20 år och studien visar på en 26% minskad risk för hjärtsjukdom för personer som äter växtbaserad mat. Studien är publicerad i tidskriften FASEB.Enligt en studie som publicerades i Brittish Medicin Journal maj 2017 där forskare undersökte 536 969 AARP deltagare fann man att konsumtion av kött och charkuteriprodukter var riskfaktorer för tidig död kopplad till nio olika sjukdomar.
    Läkaren och forskaren Dr Dean Ornish som har hjälpt och forskat på personer med hjärtkärlsjukdom under drygt 35 år har visat att det behandlingsprogram hans patienter fått genomgå har stoppat upp och även läkt ut pateinternas hjärtsjukdom. Dr Ornish program är en förändrad livsstil som är baserad på växtbaserad mat, rökstopp, avslappning meditation, måttlig motion, stöd från familjen och vänner. Innan patienten får inleda programmet får han eller hon genomgå en undersökning och röntgen av sitt hjärta för en diagnos. Efter att patienten har genomgått behandlingsprogrammet under ett års tid genomförs en ny undersökning och en ny hjärtröntgen. Resultatet har varit entydigt. Patienternas hjärtsjukdom har stoppats upp och även läkt ut och ingen operation har längre varit nödvändig. Patienterna har heller inte inatagit några läkemedel under behandlingens gång. Även den svenska läkarföreningen: Läkare för framtiden rekommenderar växtbaserad mat för att reducera riskfaktorer och bota olika sjukdomstillstånd. Personligen anser jag att det mest primära som människor skulle informeras om, är hur stor inverkan vår livstil har när det gäller hälsa och om olika riskfaktorer när det gäller upkomst av sjukdomar. Inte minst när det gäller nämnda studier på hjärtkärlsjukdom. Alla människor har ett fritt val och ett personligt ansvar när det gäller mat, dryck, alkohol, rökning,motion och göra det man kan för att reducera risken för att sjukdom skall uppstå. Även små livsstilsföändringar förändringar kan medföra stora hälsovinster. Istället för klok och förebyggande information till människor så är istället sjukvården baserad på läkemedel,teknik och operationer. Det borde införas ett radikalt förändrat och ett helt nytt synsätt när det gäller människors hälsa och sjukdom. Fokus borde ligga på livsstil och människans inre kraft och personliga påverkan på sin hälsa istället för på läkemedel, teknik och operationer.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>