Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Miljögifter i mjölk och mejeriprodukter

Miljögifter i mjölk och mejeriprodukter

I tidigare nummer av Medicinsk Access har jag redogjort för miljögifter i livsmedel och risker för vår hälsa – i synnerhet hälsan hos foster och små barn. Barn äter mycket i förhållande till sin kroppsvikt och blir särskilt utsatta.1

I och med att det är intagets storlek av ett miljögift som avgör risken för vår hälsa och inte halten i ett livsmedel är industrisamhället vilse när det gäller att skydda oss från miljögifter. Myndigheter varnar oss för livsmedel med höga halter av miljögifter, men säger inget om de livsmedel som ger de största intaget av miljögifter, dvs de som utgör det verkliga hotet mot vår hälsa. Inga åtgärder görs för att minska intaget av dessa stora leverantörer av miljögifter. Sådana livsmedel kan i stället i marknadsföringen beskrivas som nyttiga och lämpliga som föda för små barn.

Mjölk är en av de största leverantörerna av miljögifter
En av de största leverantörerna av miljögifter till den svenska befolkningen och då i synnerhet till foster och små barn är vanlig mjölk och mejeriprodukter. Det beror dels på att ett mycket stort och icke överblickbart antal miljögifter faller ned på foderodlingar och framför allt på betesmark. Dels beror det på att vi konsumerar så mycket mjölkfett från mjölk, smör, grädde, ost osv. Genom att mjölkfett förs vidare till mamman och bröstmjölken, men också till modersmjölkersättning, som tillverkas av mjölkpulver, blir foster och barn drabbade av det stora antalet kända och framför allt okända miljögifter i mjölk.

Läs hela artikeln här >

En kommentar

 1. Svar till Gunnar Lindgrens artikel i medicinsk access

  I senaste numret av Medicinsk Access skriver Gunnar Lindgren att spridning av slam i svenskt lantbruk leder till höga halter av miljögifter i mejeriprodukter. Vi på LRF Mjölk, som är en branschorganisation för mejerier och mjölkföretagare, har under en lång tid haft en pågående diskussion med Gunnar Lindgren och föreningen Ren Åker Ren Mat som han representerar. Gunnar Lindgren är därför väl medveten om att vi i mjölkbranschen redan gått längre än lagstiftningen i fråga om slam. Det är därför beklagligt att han återigen går ut med uppgifter som inte stämmer för att skrämma svenska konsumenter.
  Vi vill därför förtydliga att det enligt lagstiftning i Sverige inte är tillåtet att sprida slam på betesmark, eller i gräs som används som foder till mjölkkor. Utöver lagstiftningen har mjölkbranschen sedan länge antagit en egen branschpolicy som förbjuder all slamspridning på mjölkgårdar. Mjölkbranschen har därmed gått längre än lagstiftningen i dessa frågor. Förutom våra myndigheters livsmedelskontroller har branschen ett eget kontrollprogram och gör regelbundna analyser av mjölkråvaran för att följa upp att mjölk är ett säkert livsmedel. Ingen behöver därför oroa sig för att konsumera mjölk eller mjölkprodukter. Vi har en löpande dialog med våra myndigheter i frågan och håller oss ständigt uppdaterade på vad som händer i forskningen kring detta.
  Det är givetvis beklagligt att vi har ett samhälle där det cirkulerar mycket miljögifter. Vi gör vad vi kan genom att arbeta aktivt för en hållbar svensk mjölkproduktion och säkra mejeriprodukter.

  Lisa Ehde
  Miljö- och klimatexpert/Environmental- and climate expert
  LRF Mjölk/Dairy Sweden

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>