Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Gener påverkar barns risk att få astma av luftföroreningar

Gener påverkar barns risk att få astma av luftföroreningar

Barn som utsätts för luftföroreningar löper större risk att drabbas av astma, men bara om de har ett visst genetiskt arv – det visar en studie som presenteras i Hjärt-Lungfondens nya Lungrapport. Nu krävs mer forskning för att hjälpa landets 1,9 miljoner lungsjuka.

– Det här är första gången som hela arvsmassan analyseras för att titta på individers känslighet för luftföroreningar och risk att utveckla astma. Förhoppningsvis kan forskningen ge oss en bättre förståelse för hur astma uppstår, säger Anna Gref, doktorand i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Anna Grefs forskning, som har stöd av Hjärt-Lungfonden, är en del av ett stort internationellt samarbetsprojekt där arvsmassan hos mer än 3 300 barn har studerats. Forskarna ser ett samband mellan förhöjda halter av luftföroreningar under barndomen och uppkomsten av astma, men påverkan syns bara hos barn med ett visst genetiskt arv.

Diagram_Appelberg

 

Olika sjukdomars andel av lungsjukdomarna i Sverige

Diagram: Appelberg

– Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn i Sverige, och kan innebära ett svårt lidande genom andnöd och ångestattacker. Anna Grefs forskning är en viktig del i vår strävan efter att utveckla läkemedel som kan förbättra livet för alla som drabbas av sjukdomar i lungorna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Forskningsstudien presenteras i Lungrapporten 2017, som ger en helhetsbild av de senaste forskningsframstegen och lunghälsan i Sverige. Med Lungrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av lungsjukdomar, så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar. Årets rapport släpptes den 16 maj.

Anna Gref disputerade den 5 maj på Karolinska Institutet. Forskningsstudien: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27901618 Avhandlingen: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/45571

Källa: Hjärt-Lungfonden

Fakta om astma

Astma är: En sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion uppstår kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören, som också blir inflammerade och svullna.

Symptom:
Vanliga symptom är återkommande perioder av hosta, väsande och pipande andning, tryckkänsla över bröstet, andnöd samt ångest i samband med anfallen.

Drabbade och döda: Uppskattningsvis 800 000 personer i Sverige lider av astma. Cirka 50 000 av dem har svår astma, vilket innebär stora problem i vardagen. År 2015 hade 146 personer i Sverige astma som dödsorsak. 98 var kvinnor och 48 män.

Hjärt-Lungfondens mål:
Att inom tio år ha ökat förståelsen för hur olika typer av astma uppkommer, förbättrat diagnostiken samt hittat en individuell och förebyggande behandling som förbättrar livskvaliteten hos de drabbade.

Forskningsframgångar:
Tack vare forskningen har många av de riskfaktorer som ligger bakom astma identifierats, medan andra har omprövats. Dödligheten i astma har minskat under de senaste 15 åren.

Forskningens utmaningar:
Att identifiera markörer för astma, utveckla nya läkemedelsbehandlingar, utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för astmapatienter samt att ta fram livsstilsråd för astmasjuka.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>