Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros

Hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros

Ny studie visade hög utläkning efter tolv veckors behandling (SVR12) av cirrotiska patienter med kronisk hepatitC av genotyp 1,2,4,5 eller 6Inga patienter i studien avbröt behandlingen på grund av biverkningar1 Studieresultatet ligger i linje med tidigare presenterade studier som har visat att glekaprevir/pibrentasvir har hög effekt hos patienter med kompenserad levercirros oavsett genotyp.

 

AbbVies pangenotypiska läkemedelskandidat glekaprevir/pibrentasvir (G/P) botade 99 procent (n=145/146) av patienter infekterade med kronisk hepatit C av genotyp 1,2,4,5 eller 6 och med kompenserad levercirros ( Child-Pugh A). Resultatet uppmättes efter tolv veckors behandling med G/P utan tillägg av ribavirin.

Dessa nya data från fas III studien EXPEDITION-1 presenterades under den internationella leverkongressen ILC som just nu pågår i Amsterdam, Nederländerna.Även patienter med specifika virusstammar som kopplats till resistens mot dagens hepatit C-behandling eller patienter med höga virusnivåer i blodet innan behandlingen inkluderades i studien.

-Patienter med hepatit C orsakad levercirros har ett stort behov av att läka ut sin infektion för att minska risker för leversvikt och levercancer. Vi har sett ett stort framsteg i behandlingen av dessa patienter tidigare, men användning av ribavirin som tillägg till de nya behandlingar har hittills behövts, säger Soo Aleman, biträdande överläkare och docent vid Infektionskliniken och Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.

-Resultaten från EXPEDITION -1 och tidigare rapporterade data, visar att G/P har potential att bli en ribavirin-fri behandling för patienter med kompenserad cirros av alla hepatit C virustyper, säger Soo Aleman.

I EXPEDITION-1-studien var majoriteten av biverkningarna milda och det var ingen patient som avbröt behandlingen på grund av biverkningar. De vanligaste biverkningarna (≥ 10 procent) var trötthet och huvudvärk.

  • -Med vårt kliniska utvecklingsprogram för G/P är målet att erbjuda en behandling som botar så många patienter som lever med hepatit C som möjligt, hos patienter med alla genotyper och oavsett om deras sjukdom har utvecklats till kompenserad levercirros, säger Michael Severino, global forsknings- och utvecklingschef på AbbVie.
  • -Resultaten från EXPEDITION-1-studien, tillsammans med en rad andra forskningsresultat från vårt kliniska utvecklingsprogram för G/P som också presenteras under årets ILC-kongress visar på potentialen i vår behandlingsregim för patienter som kan vara svåra att behandla, säger Michael Severino.

Ungefär 130-150 miljoner människor över hela världen lever med kronisk HCV, och mellan 15 till 30 %utvecklar levercirros (skrumplever) inom 20 år efter smittotillfället.2

Hepatit.CVirus.Foto_ Mehau Kuluk_Science Photo Library.

 

Hepatit C är en inflammation i levern som orsakas av ett virus som sprids via blodet. Foto: Mehau Kuluk/Science Photo Library.

I behandlingsriktlinjer från olika delar av världen rekommenderas att patienter med cirros bör komma i fråga för behandling, men att behandla patienter med hepatit C och kompenserad cirros är fortfarande en stor utmaning. 3,4

Under årets ILC-kongress presenterar AbbVie data från flera studier av svårbehandlade patientgrupper, bland annat patienter med kronisk njursjukdom (SAT-273), patienter med en samtidig HIV-1-infektion (LBP-522), patienter med transplanterad lever och/eller njure (LBO-03) samt patienter som inte blivit botade av tidigare interferon fri-behandling (PS-156).
Ytterligare information om samtliga kliniska prövningar av G/P finns på http://www.clinicaltrials.gov.

G/P är en kombination forskningssubstanser vars säkerhet och effektivitet ännu inte utvärderats av läkemedelsmyndighet.

Ansökan om godkännande för G/P är inlämnad till läkemedelsmyndigheter i flera länder. EU:s medicinska kommitté CHMP har beviljat påskyndad handläggning för godkännandet av G/P. Liknande påskyndade handläggningsprocesser är även beviljade i USA och Japan.

Referenser:

1 Forns, X et al. EXPEDITION-1: Efficacy and Safety of Glecaprevir/Pibrentasvir in Adults with Chronic Hepatitis C Virus Genotype 1, 2, 4, 5 or 6 Infection and Compensated Cirrhosis. Presented at The International Liver Congress™ (ILC) in Amsterdam, The Netherlands, April 19-23, 2017.

2 Hepatitis C. World Health Organization. World Health Organization, July 2016. Web. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/&gt;.

3 EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016. J Hepatol (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2016.09.001.

4 Spach D, Scott J. Treatment of Hepatitis C in Patients with Cirrhosis. Hepatitis C Online. http://cdn.hepatitisc.uw.edu/pdf/special-populations-situations/treatment-cirrhosis/core-concept/all Published 2015. Accessed April 03, 2017.

Källa: AbbVie

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>