Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Ny behandlingsrekommendation gällande förmaksflimmer

Ny behandlingsrekommendation gällande förmaksflimmer

Den tidigare trotjänaren Waran (warfarin) som i över ett halvt sekel varit förstarekommendation för patienter med förmaksflimmer är på väg att fasas ut. Idag gick Läkemedelsverket ut med nya behandlingsrekommendationer för nyinsättning för patientgruppen med fördel för läkemedel inom NOAK-gruppen.

Anledningen till den nya rekommendationen är att läkemedlen inom NOAK-gruppen visat på lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inkluderande hjärnblödning. Noak-läkemedel har minst lika god eller bättre strokeförebyggande effekt jämfört med Waran (warfarin)[1]. Waran har varit det dominerade blodförtunnande läkemedlet sedan det introduceras i mitten av femtiotalet. Läkemedelsverkets rekommendation ligger i linje med rekommendationer som redan genomförts i en rad olika landsting och regioner runt om i landet såsom Kalmar, Kronoberg, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland har också ändrat sin rekommendation vid nyinsättning hos patienter med förmaksflimmer.

Förmaksflimmer innebär att hjärtat slår oregelbundet. Enligt patientregistret är cirka 270 000 personer i Sverige diagnostiserade med förmaksflimmer De som drabbas av förmaksflimmer löper en starkt ökad risk att drabbas av stroke. Man beräknar att omkring 6 000 personer i Sverige insjuknar varje år.

Patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för blodpropp bör behandlas med blodproppshämmande läkemedel. Läkemedlet warfarin har använts i många år, men de senaste åren har en ny grupp läkemedel (direktverkande orala antikoagulantia – NOAK) godkänts som blodproppshämmande medel vid förmaksflimmer. Med anledning av detta publicerar Läkemedelsverket idag nya behandlingsrekommendationer.

Antikoagulantiabehandling kan förebygga blodproppar (tromboemboliska komplikationer) vid förmaksflimmer, varav ischemisk stroke är den dominerande, och bör ges till alla patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för ischemisk stroke.

Syftet med denna behandlingsrekommendation är att bidra till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning, vilket är en del av Läkemedelsverkets övergripande uppdrag att främja den svenska folkhälsan.

Arbetet har skett i samverkan med Socialstyrelsen, som i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (utgivna hösten 2015) inkluderar riktlinjer för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer riktar sig främst till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer är främst avsedda som ett kunskapsstöd för förskrivare i den kliniska vardagen.

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke bör få behandling med orala antikoagulantia.
  • Vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer rekommenderas, om det inte finns kontraindikationer, NOAK före warfarin på grund av visad lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inkluderande hjärnblödning.
  • Trombocythämmande läkemedel, som till exempel acetylsalicylsyra, ska inte användas för att förebygga stroke vid förmaksflimmer.

Behandlingsrekommendationen beskriver också hanteringen av orala antikoagulantia i samband med

  • blödningskomplikationer
  • kirurgi och tandingrepp
  • konvertering eller ablation av förmaksflimmer.

Källa: Läkemedelsverket

[1] Läkartidningen. 2015;112:DPPL

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>