Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

McNeil Sweden frias från anmärkning på reklamfilm

McNeil Sweden frias från anmärkning på reklamfilm

Under hösten 2016 har McNeil Sweden marknadsfört värktabletten Iprensa (ibuprofen) i en reklamfilm. Filmen anmäldes av IGMa som bedömde att reklamfilmen gav överdrivet intryck gällande både tillslagstid och effekt. Efter överklagan friar nu NBL McNeil Sweden och finner att de inte handlat i strid med god sed på läkemedelsinformationens område.[1]

Reklamfilmen på temat ”Förkylningseffekt Jättebebissyndrom” visar en sjuk man som ligger i sin säng på morgonen, får sin feber mätt och därefter medicinerar sig själv med Iprensa 400 mg. I textgrafik i filmen informeras om att läkemedlet lindrar symtomen huvudvärk, feber, halsont och muskelvärk. När övriga familjen kommer hem sitter mannen på golvet och bygger med lego.

IGMa inledde ett initiativärende och anmärkte att reklamfilmen stred mot läkemedelsbranschens etiska regelverk då IGMa bedömde att helhetsintrycket av reklamfilmen innebar en otillåten överdrift av Iprensas effekt på den illustrerade mannens tillstånd, oavsett det humoristiska anslag filmen vill ge.

NBL:s bedömning

NBL har nu friat McNeil Sweden från den anmärkning som IGMa fällt dem för. När det gäller användningen av humoristiska överdrifter i reklamfilm har NBL tidigare uttalat att det är godtagbart så länge detta sker inom de ramar som följer av informationsreglerna. Iprensas reklamfilm har ett tydligt humoristiskt anslag med en man som känner förkylningstillstånd och möjligen överdriver sitt tillstånd. Intrycket förstärks av rubriken ”Förkylningseffekt Jättebebissyndrom”.

McNeil räknar upp ett flertal faktorer i sitt svaromål; mannen sitter på golvet, fortfarande iklädd pyjamas och morgonrock, med dämpad belysning och ägnar sig åt en aktivitet som kräver låg ansträngning. Det gör att filmen relativt adekvat speglar hur effekten av Iprensa kan vara vid förkylningssymtom. Filmen visar dessutom att det gått flera timmar sedan intaget av läkemedlet. Enligt produktresumén[2] kan effekten vara i upp till åtta timmar efter intag. Detta utgör enligt nämndens mening inte en otillåten överdrift vare sig av tillslagstid eller effekt av läkemedlet.

Källa: McNeil.

Läs mer om ärendet: http://www.lif.se/etik/ign-och-nbl/detaljer/?id=3257

[1] Angeånde marknadsföring av Iprensa, Lif, 12 januari 2017, http://www.lif.se/etik/ign-och-nbl/detaljer/?id=3257
 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>