Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Suliqua EU-godkänd för behandling av vuxna med diabetes typ 2

Suliqua EU-godkänd för behandling av vuxna med diabetes typ 2

EU-kommissionen har godkänt SuliquaTM, en fast kombination av insulin glargin (100 enheter/ml) och lixisenatid (GPL-1 receptoragonist) för behandling av vuxna med diabetes typ 2. Suliqua är godkänd för användning i tillägg till metformin för att förbättra blodsockernivån.

 

”Suliqua är en ny innovativ kombinationsbehandling som har potential att förbättra blodsockernivån utan ökad risk för hypoglykemi, eller samtidig viktökning, för vuxna som lever med diabetes typ 2 i jämförelse med till exempel insulin. Godkännandet i EU är resultatet av ett produktivt samarbete mellan forskare inom Sanofi för att kombinera två injicerbara behandlingar i en titrerbar dosering. Vårt mål är att förbättra behandlingen av diabetes och vi tror att Suliqua kommer att hjälpa patienter med svårkontrollerad diabetes typ 2 att lättare nå sina målvärden”, säger Mattias Wieloch, (bilden) Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Beslutet att ge Suliqua godkännande för marknadsföring i Europa är baserat på data från två fas 3-studier, LixiLan-O och LixiLan-L. Studierna inkluderade fler än 1 900 vuxna med diabetes typ 2 globalt för att utvärdera effekt och säkerhet med den fasta kombinationen. Den fasta kombinationen nådde signifikant större sänkning av långtidssocker/HbA1c jämfört med när lixisenatid och insulin glargin gavs till patienter separat.

Godkännandet gäller de 28 medlemsländerna i EU samt Island, Liechtenstein och Norge. Produkten godkändes av USA:s Food and Drug Administration (FDA) i november 2016, som SoliquaTM 100/33, och har varit tillgänglig för förskrivning i USA sedan 4 januari 2017. Lansering av Suliqua i EU kommer att ske från och med det andra kvartalet 2017.

Suliqua kommer att finnas tillgänglig i en förfylld SoloSTAR®penna.

I Sverige lever ungefär 3-4% av befolkningen eller cirka 400 000 personer med diabetes. Det gör diabetes till en av våra folksjukdomar.

Det är dessutom många personer som har en lätt förhöjning av blodsockret, något som ökar risken för att i framtiden utveckla sjukdomen. Förutsättningen för ett långt och tryggt liv med diabetes är att ha kunskap om sjukdomen och hur du själv lär dig att påverka den. Har du diabetes har du allt att vinna på att hålla din blodsockernivå på en så normal nivå som möjligt.

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar

Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt.

Hos friska personer, som inte har diabetes, är sockerhalten i blodet balanserad. Produktionen av insulin regleras exakt efter sockerhalten i blodet. Stiger blodsockernivån, till exempel efter en måltid så insöndrar de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln en extra dos insulin i blodet. Socker tas upp av kroppens celler från blodet, blodsockret sjunker och balansen återställs. Denna finstämda mekanism fungerar inte vid diabetes. Men orsakerna till den rubbade balansen är olika för de olika typerna av sjukdomen.

Källa: Sanofi

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>