Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

HUMIRA har fått positivt utlåtande för behandling av ögoninflammationen icke-infektiös uveit

HUMIRA har fått positivt utlåtande för behandling av ögoninflammationen icke-infektiös uveit

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet har gett HUMIRA positivt utlåtande för behandling av ögoninflammationen icke-infektiös uveit. Det positiva utlåtandet baseras på två pivotala fas 3- studier med fler än 400 patienter. Studierna visar att patienter som behandlades med HUMIRA hade signifikant lägre risk för skov av sin uveit eller försämrad synskärpa jämfört med placebo. 13,14s

Det positiva utlåtandet gäller patienter som inte svarat tillräckligt på kortison (kortikosteroider) eller där kortison inte är lämplig behandling. Studien visar även att HUMIRA® (adalimumab) kan minska användningen av kortison av hos de patienter som är långvarigt beroende av kortison.

Icke-infektiös uveit är en grupp av sjukdomar som kännetecknas av en inflammation i ögat som ofta är kronisk. Denna inflammation kan leda till försämrad syn eller synnedsättning och kräver oftast behandling av specialistläkare. Symtom på icke-infektiös uveit kan vara ögonsmärta, rodnad i ögat, försämrad syn, dimsyn, eller ökad ljuskänslighet. Icke-infektiös och infektiös uveit är den tredje vanligaste orsaken till blindhet. 1,2,3,4

”Dagens positiva utlåtande från CHMP är ett genombrott i behandlingen för denna grupp av ovanliga ögonsjukdomar, som sammantaget orsakar 10% av blindheten i vår världsdel. Behandlingsalternativen är mycket begränsade. Humira kommer att bli det första godkända biologiska läkemedlet för behandling av uveit”, säger Pierfrancesco Mirabelli, (bilden) överläkare, ögonkliniken Universitetssjukhuset Linköping.

Icke-infektiös uveit kan vara komplicerat att diagnostisera och behandla 6,7, och det finns inga allmänt godtagna riktlinjer för behandling av tillståndet.8,9 Kortison är den nuvarande behandlingen efter det att bakomliggande sjukdomar, såsom infektion, har uteslutits. 10 Kortison behandling har dock inte effekt hos alla patienter och kan ge allvarliga långsiktiga ögonbiverkningar såsom glaukom och grå starr. 11,12 En del patienter har dessutom underliggande sjukdomar som utesluter användningen av kortison.

imageUveit

Studierna VISUAL 1 och 2 har man undersökt effekt och säkerhet vid behandling med HUMIRA hos vuxna patienter med aktiv uveit i ögats mellersta, bakre, eller samtliga delar (panuveit), som trots behandling med kortison har kvarstående intraokulär inflammation. Studierna visar att HUMIRA signifikant minskade risken för okontrollerad uveit eller synnedsättning.13,14

Sedan första godkända indikationen för 13 år sedan har HUMIRA fått godkännanden i mer än 90 länder med 13 olika indikationer och har används för behandling av över 989 000 patienter.15,16,17

Referenser:

1 Durrani OM, Tehrani NN, Marr JE, Moradi P, Stavrou P, Murray PI. Degree, duration, and causes of visual loss in uveitis. Br J of Ophthalmol. 2004;88(9):1159-1162.

2 Siddique SS, Suelves AM, Baheti U. Glaucoma and Uveitis. Survey of Ophthalmology 58(1-10).

3 Wakefield D, Chang JH. Epidemiology of Uveitis. International Ophthalmology Clinics. 2005;45(2):1–13. doi:10.1097/01.iio.0000155938.83083.94.

4 Nussenblatt RB. The natural history of uveitis. Int Ophthalmol. 1990;14:303–308.

5 Rothova A, Suttorp-van Schulten MS, Frits Treffers W, et al. Causes and frequency of blindness in patients with intraocular inflammatory disease. Br J Ophthalmol. 1996;80: 332–336.

6 Jabs DA., Busingye J. Approach to Diagnosis of Uveitides. Am J Ophthal. 2013; 156(2):228–236.

7 Barsani-Asenbauer T, Maca SM, Mejdoubi L, Emminger W, Machold K, Auer H. Uveitis- a rare disease often associated with systemic diseases and infections- a systematic review of 2619 patients. Orphanet J Rare Diseases. 2012; 7(57).

8 Jabs DA, Rosenbaum JT, Foster CS, et al. Guidelines for the use of immunosuppressive drugs in patients with ocular inflammatory disorders: recommendations of an expert panel. Am J Ophthalmol. 2000;130(4):492-513.

9 Harman LE, Margo CE, Roetzheim RG. Uveitis: the collaborative diagnostic evaluation. Am Fam Physician. 2014;90(10):711-716.

10 LeHoang P. The gold standard of noninfectious uveitis: corticosteroids. Dev Ophthalmol. 2012;51:7-28.

11 Agrawal RV, Murthy S, Sangwan V, et al. Current approach in diagnosis and management of anterior uveitis. Indian J Ophthalmol. 2010;58(1):1-23.

12 Lee FF, Foster CS. Pharmacotherapy of uveitis. Expert Opin Pharmacother. 2010;11(7):1135-1146.

13 Brezin AP, Kestelyn P, Van Calster J, Jaffe GJ, Thorne JE, Scales D, Franco P, Dick AD, Nguyen QD, Suhler EB, Camez A, Song AP, Kron M, Tari S, Rosenbaum JT, Heiligenhaus A. Adalimumab in Patients with Active, Noninfectious Uveitis Using High-Dose Corticosteroids [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2015; 67 (suppl 10). http://acrabstracts.org/abstract/adalimumab-in-patients-with-active-noninfectious-uveitis-using-high-dose-corticosteroids/. Accessed April 26, 2016.

14 Nguyen QD, Kurup SK, Merrill P, Sheppard J, Van Calster J, Dick AD, Jaffe G, Mackensen F, Rosenbaum JT, Schlaen A, Camez A, Tari S, Kron M, Song A, Brezin A. Adalimumab in Patients with Inactive, Non-Infectious Uveitis Requiring Systemic Treatment [abstract]. Arthritis Rheumatol. 2015; 67 (suppl 10).

Källa: AbbVie

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>