Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Klinisk studie visar att en ny behandling för kroniska fotsår, läker sår mer effektivt

Klinisk studie visar att en ny behandling för kroniska fotsår, läker sår mer effektivt

ChloraSolv®, ett kloraminpreparat  har nyligen utvärderats i en klinisk studie vid Göteborgs universitet. Resultaten visar att behandlingen med ChloraSolv® påskyndar läkningsprocessen hos diabetespatienter med kroniska och infekterade sår. Utöver den snabbare läkningen,  har preparatet andra fördelar; varje behandling går avsevärt snabbare, det totala antalet behandlingstillfällen blir färre.

– Studien visar på positiva resultat vid behandling av kroniska och infekterade sår, framförallt under den första delen av läkningsprocessen. Vi vet inte vilka mekanismer som ligger bakom detta ännu, men behandlingen rengör såren och möjliggör en snabbare läkningsprocess. Vi har i det första forskningsprojektet studerat patienter med diabetes, men det är sannolikt att denna behandling ska kunna hjälpa patienter med andra typer av sår, säger Dr. Björn Eliasson,(bild) Professor vid Göteborgs universitet som har lett arbetet med studien.

I studien jämförs ChloraSolv® med nuvarande standardbehandling, där man rengör såret, tar bort biofilm och ibland skär med skalpell runt såret. Resultaten indikerar att den nya behandlingen med ChloraSolv® är effektiv, lätt att genomföra och är säker vid läkning av infekterade, kroniska fotsår hos diabetespatienter, framförallt under den viktiga, första delen av behandlingsperioden.

ChloraSolv_diagram.klipp

I studien applicerades ChloraSolv® en gång i veckan kombinerat med daglig omläggning av såret med ett luftigt förband. Kontrollgruppen behandlades flera gånger i veckan – även de med daglig omläggning, dock ofta med mer kostsamma, så kallade aktiva förband. Både den grupp som fick ChloraSolv® och kontrollgruppen behandlades först i tolv veckor och fick därefter om nödvändigt fortsatt behandling och uppföljning i ytterligare tolv veckor. Efter nio veckor hade sju patienter i ChloraSolv® gruppen läkt sina sår – att jämföra med endast en i kontrollgruppen. Det är i detta inledande skede skillnaden är mest påtaglig – ChloraSolv® visar sig vara det klart bättre alternativet även efter 12 veckor.

– Kloramin har antibakteriella effekter, är inte toxiskt och lämnar frisk vävnad intakt. Behandlingen minskade sårytan och läkte sår snabbare än god sårvård så som den erbjuds idag. Det var sådan behandling som jämförelsegruppen fick, berättar Björn Eliasson.

Studien utvärderade inte specifikt vart på foten såren satt, men värt att notera är att sex patienter i studien hade sår under foten, något som anses mycket svårt att läka. Fem av dessa ingick i ChloraSolv® gruppen, där samtliga patienters sår läkte.

Kloraminer – användningsområden och fördelar
Kloraminerna, i form av produkten Perisolv©, har tidigare använts vid klinisk behandling i munhålan med mycket goda resultat . Detta födde idén att kloraminer skulle kunna användas för att behandla och läka andra områden. Efter lyckade kliniska tester valde RLS Global att söka projektbidrag hos Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet), vilket beviljades i december 2012 och avrapporterades 2014.

Behandlingen med kloraminer har också fördelen att den oftast är smärtfri, vilket gör att smärtlindringspreparat inte behövs i samma omfattning. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv, kommer detta innebära signifikant lägre samhällskostnader, dels på grund av den kortare och mer kostnadseffektiva behandlingen, dels på att patienter i arbetsför ålder snabbare kan komma tillbaka från sjukskrivning och inte upptar plats på sjukhus.

Den årliga samhällskostnaden i Sverige för behandling av kroniska fotsår hos diabetespatienter har uppskattats till mellan 800-1,600 miljoner kronor, varav kostnader för amputationer bedöms utgöra en dryg fjärdedel, cirka 200-450 miljoner kronor. Förkortade behandlingstider och en minskning av antalet amputationer skulle medföra både livskvalitetsvinster för patienterna och möjligheter till samhällsekonomiska besparingar, säger Fredrik Olson, hälsoekonom på Nordic Health Economics AB.

Källa: RLS Global
Referenser:

 1. Bergqvist et al. Clinical Diabetes and Endocrinology (2016) 2:6 DOI 10.1186/s40842-016-0026-8
 2. Apelqvist J. Diagnostics and treatment of the diabetic foot. Endocrine. 2012;41(3):384–97.
 3. Almhojd U, Jansson H, Roos-Jansaker A-M, Campus G, Lingstrom P. The Antimicrobial Effect of Sodium Hypochlorite Agents for Intraoral Use. Boston: IADR/AADR/CADR 93rd General Session; 2015.
 4. Gottardi W, Debabov D, Nagl M. N-chloramines, a promising class of well-tolerated topical anti-infectives. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57(3):1107–14.
 5. Gottardi W, Nagl M. N-chlorotaurine, a natural antiseptic with outstanding tolerability. J Antimicrob Chemother. 2010;65(3):399–409.
 6. Tawakoli PN, Ragnarsson KT, Rechenberg DK, Mohn D, Zehnder M. Effects of endodontic irrigants on biofilm matrix polysaccharides. Int Endod J. 2015. doi: 10.​1111/​iej.​12604.
 7. Hannig M. Effect of Carisolv solution on sound, demineralized and denatured dentin–an ultrastructural investigation. Clin Oral Investig. 1999;3(3):155–9.
 8. Pai VS, Nadig RR, Jagadeesh T, Usha G, Karthik J, Sridhara K. Chemical analysis of dentin surfaces after Carisolv treatment. J Conserv Dent. 2009;12(3):118–22.
 9. Roos-Jansaker AM, Almhojd US, Jansson H. Treatment of peri-implantitis: clinical outcome of chloramine as an adjunctive to non-surgical therapy, a randomized clinical trial. Clin Oral Implants Res. 2015. doi: 10.​1111/​clr.​12612.
 10. Wennerberg A, Sawase T, Kultje C. The influence of Carisolv on enamel and dentine surface topography. Eur J Oral Sci. 1999;107(4):297–306.
 11. http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02172/SD-Dolores/
 12. Boult AJ, Vileikyte L, Ragnarson-Tennvall G, Apelqvist J. The global burden of diabetic foot disease. Lancet. 2005;366(9498):1719–24.

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>