Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Nytt långverkande insulin har fått subvention inom läkemedelsförmånen

Nytt långverkande insulin har fått subvention inom läkemedelsförmånen

TLV, har beslutat om att ge subvention inom läkemedelsförmånen för Sanofis nya basinsulin Toujeo. Beslutet innebär att patienter med diabetes typ 1 och typ 2 får tillgång till ett långverkande insulin som i studier visats ge en effektiv glukoskontroll, en effekt som varar längre än 24 timmar och färre nattliga hypoglykemier hos patienter med diabetes typ 2 jämfört med Lantus.

”Sanofi som företag är intimt förknippat med Lantus, världens mest sålda insulin.  Nu kan Sanofi erbjuda Toujeo till de patienter som har behov av ett basinsulin som ger en jämnare blodsockerkurva och en minskad risk för nattliga hypoglykemier hos patienter med typ 2-diabetes jämfört med Lantus”, säger Anna-Kaija Grönblad, VD Sanofi Sverige.

Toujeo har utvärderats i studieprogrammet EDITION, en serie fas III-studier som genomförts världen över där Toujeos effekt och säkerhet utvärderats gentemot Lantus (insulin glargin, 100 enheter/ml) på fler än 3 500 vuxna personer med okontrollerad typ 1- eller typ 2-diabetes. [1][2][3][4][5][6]EDITION visar på färre bekräftade hypoglykemier med Toujeo, jämfört med Lantus, både under hela dygnet och under natten, hos personer med typ 2-diabetes.[7] Toujeo visade sig vara överlägset Lantus när det gällde att sänka risken för bekräftade nattliga hypoglykemier hos patienter med typ 2-diabetes som behandlas med basinsulin i kombination med antingen andra glukossänkande läkemedel (18 procent riskreduktion) eller måltidsinsulin (21 procent riskreduktion) under perioden från vecka nio till studiens slut. Hos patienter med diabetes typ 1 var förekomsten av hypoglykemier snarlik för patienter med Toujeo-behandling jämfört med de patienter som fick Lantus.[8]

”När en patient behandlas med insulin är det alltid en kompromiss mellan att få ett så pass lågt och hälsosamt långtidsvärde som möjligt och att minimera risken för kraftiga och potentiellt farliga blodsockerfall, så kallade hypoglykemier. Vården bör alltid sträva efter att kunna uppnå både ett bra långtidsvärde och undvika hypoglykemier”, säger Magnus Löndahl, överläkare och Sektionschef, Endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus.

Toujeo är utvecklat från den välkända molekylen insulin glargin (Lantus) som har en väletablerad nytto-risk profil. [9] Toujeo innehåller 300 enheter/ml jämfört med 100 enheter/ml för Lantus. Det gör att den subkutana depån blir mindre och mer kompakt hos Toujeo, vilket leder till en mer stabil och förlängd blodsockerkontroll.[10][11][12]

Beslutet från TLV innebär att Toujeo blir billigare per enhet än Lantus och andra jämförbara långverkande insuliner.

Toujeo beviljades marknadsföringstillstånd av EU-kommissionen i april förra året.

Källa: Sanofi

Referenser:

[1] Riddle et al. Diabetes Care. 2014;37(10):2755-62.

[2] Yki-Järvinen et al. Diabetes Care. 2014;37(12):3235-43.

[3] Bolli et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17(4):386-94.

[4]Home et al. Diabetes Care. 2015;38(12):2217-25.

[5] Matsuhisa et al. Diabetes Obes Metab. 2016;18(4):375-83.

[6] Terauchi et al. Diabetes Obes Metab. 2016;18(4):366-74.

[7] Ritzel et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17(9):859-67.

[8] Toujeo® EU Summary of Product Characteristics, 2015.

[9] Gerstein et al. N Engl J Med. 2012;367(4):319-28.

[10] Steinstraesser et al. Diabetes Obes Metab. 2014;16(9):873-76.

[11] Becker et al. Diabetes Care. 2015;38(4):637-43.

[12] Shiramoto et al. Diabetes Obes Metab. 2015;17(3):254-60.

Sanofi, a global healthcare leader, discovers, develops and distributes therapeutic solutions focused on patients’ needs. Sanofi has core strengths in diabetes solutions, human vaccines, innovative drugs, consumer healthcare, emerging markets, animal health and Genzyme. Sanofi is listed in Paris (EURONEXT: SAN) and in New York (NYSE: SNY).

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>