Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Brintellix® har visat effekt på kognitiva funktioner hos patienter med depression

Brintellix® har visat effekt på kognitiva funktioner hos patienter med depression

Det är första gången ett antidepressivt läkemedel får en förändring av SPC-text gällande kognitiva symtom vid depression. Det antidepressiva läkemedlet Brintellix har visat effekt på vissa aspekter av kognitiva funktioner hos patienter med depression.

Effekten har uppmätts genom kognitiva funktionsmätningar (neuropsykologiskt test som till exempel DSST-test) och genom mätning av funktionell kapacitet i form av ett s.k. UPSA (University of San Diego Performance-Based Skills Assessment) hos patienter med svår depression. Brintellix SPC uppdateras nu med information om dess effekt på kognitiva funktioner vid depression.

– Kognitiva bortfall, som nedsatt arbetsminne, koncentration och planeringsförmåga, är den vanligaste anledningen till långvarig sjukskrivning efter depressionsbehandling. Kognitiva besvär läker ut långsamt och bidrar till nedsatt funktionsförmåga för den enskilde och till stora kostnader för samhället. Att ett antidepressivt läkemedel nu visar tydlig effekt på kognitiva symtom vid depression är en viktig nyhet. Ett av våra stora folkhälsoproblem lyfts därmed högt upp på den kliniska agendan, säger Dr. Lars Häggström, psykiatriker på Affecta Psykiatrimottagning i Halmstad och chefsläkare vid psykiatriska kliniken i Växjö.

Om kognitiva svårigheter:

• 94% upplever kognitiva symtom under en depressiv period och 44% upplever symtom trots uppnådd remission1.

• Symtomen tar ofta uttryck genom uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter, problem med tankehastighet och svårighet att ta beslut2.

• Ett allmänt antagande är att kognitiva svårigheter återställs när depressionens humör-symtom förbättras3. Studier har dock visat att vardagsfunktioner, inklusive arbete och familj, ofta förblir försämrade även vid remission4.

Studieresultat

EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP:s positiva omdöme gavs efter en omfattande granskning av det internationella kliniska programmet, vilket består av fem studier där Brintellix säkerhet och effektivitet bedöms, inklusive dess effekt på kognitiv förmåga och funktion. Ansökan var främst baserad på data från en nyligen genomförd studie (CONNECT5), fyra kliniska undersökningar samt en klinisk-farmakologisk studie med funktionell magnetresonanstomografi (fMRT)6 hos remitterade patienter med depression. SPC:n är därför uppdaterad med nytt godkännandedatum 02/2015.

I CONNECT-studien (NCT01564862), randomiserades 602 vuxna personer med MDD, MADRS ≥26 och självrapporterade kognitiva störningar (198 med Brintellix, 210 med duloxetin och 194 med placebo).

Sammanfattning av CONNECT-studien:

• Brintellix är en effektiv och vältolererad behandling för patienter med kognitiva symtom vid depression.

• Brintellix var signifikant bättre jämfört med placebo gällande den primära effektparametern, objektiv bedömning av kognitiv funktionalitet (DSST) samt de sekundära effektparametrarna gällande global klinisk status (CGI-I) och patientrapporterad kognitiv funktionalitet (PDQ).

• Brintellix visar på en direkt effekt gällande kognitiva symtom vid depression och inte enbart kopplad till förbättring av depressiva symtom.

Vanliga biverkningar (≤5 %) för Brintellix var illamående, huvudvärk och diarré.

Om Brintellix® (vortioxetin)

Brintellix är ett receptbelagt antidepressivt läkemedel med den aktiva substansen vortioxetin som används för behandling av egentlig depression hos vuxna. Läkemedlet har effekt på ett brett spann av depressiva symtom (mätt med MADRS). Brintellix har en multimodal verkningsmekanism, det vill säga verkar som en serotoninåterupptagshämmare samt har en agonistisk effekt på 5-HT1A-receptorer, partiell agonistisk effekt på 5-HT1B-receptorer och en antagonist effekt på 5-HT3-, 5-HT1D- och 5-HT7-receptorer.

Källa: Lundbeck Sverige

2 kommentarer

 1. Jag äter Brintellex sedan 2015 och de enda biverkningarna jag haft är lite illamående och man vill upp och gå men var i början inte så dramatiskt förrän ca 5 månader sedan då jag låg på maxdosen 20 mg som sedan 5 månader tillbaka som jag fick restless legs så jag fick sängt dos. Nu ligger jag på maxdosen igen och har inga biverkningar alls.
  Den lindrar ångesten lite (jag har grav ångest så mig hjälpte den bara lite)och man sover bättre av den. Kroppen blir ”snabbare” vilket är bra dock inte om hjärnan är helt frånkopplad och har problem med tunnelseende. Den lindrar gråtattacker lite man märker att precis när man är på väg att gråta så hindrar den det. Men det beror på svårighets graden av ångest och depression,i mitt fall så fungerar den bäst ihop med 2 andra mediciner 1 antidepressiv och 1 stämningsstabiliserande. Men av alla antidepressiva jag haft så är Brintellex klart överlägsen när det gäller en positiv effekt likadant när det gäller biverkningar då de är så extremt få och små. Sen har den även en positiv inverkan på migrän,migränanfallen blir lindrigare.

 2. Jag började med Brintellix för cirka en vecka sedan och mår jättedåligt.
  Håller samtidigt på att trappa ner Sertralin.
  Hur lång tid tar det innan Brintellix börjar verka?

  Svar: Du får kontakta din primärvårdsläkare! Med vänlig hälsning redaktionen.

Trackbacks/Pingbacks

 1. … att jag inte vågar ta min rättmätiga plats i livet. Vi pratade om mediciner, El-Chocker (ETC) och Litium och om hur mina förväntningar grusats sönder, när ingenting sker med mitt mående. – Vardagligheter, trivialiteter… - [...] av mitt mående och min medicinering, istället blir det fortsatt medicinering med ny medicin. Brintellix. Går knappt att uttala! ...

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>