Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Sjukvården behöver en haverikommission

Sjukvården behöver en haverikommission

Vi matas nästan dagligen av hemska nyheter om hur oskyldiga människor dött i bombdåd, olyckor, naturkatastrofer och andra vidrigheter runt om i världen. Det är förfärligt – men när skall vården göra något åt de ”bombdåd” de förorsakar i Sverige – varje dag?

Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 4 000 människor i vården varje år på grund av fel och brister. Det motsvarar drygt åtta personer per dag eller sex fullastade jumbojet per år.
Dessutom skadas drygt 100 000 människor. Det motsvarar nio procent av alla patienter. Dessa vårdskador ger en extra vårdtid på ca 630 000 vårddygn per år, till en kostnad av närmare sex miljarder. Men de totala kostnaderna är mångdubbelt högre.
Vi får inte bortse från vad detta kostar samhället i övrigt i form av mänskligt lidande, förlorad arbetsinkomst, minskade skatteintäkter, rehabiliteringskostnader, med mera. Skadorna innebär också att ca 1 700 välbehövliga vårdplatser alltid är upptagna av patienter som skadats.
Enligt obekräftade uppgifter har kostnaderna varit cirka 100 miljoner kronor för att ta reda på varför fem personer omkom när en Norsk Herkules flög in i Kebnekaise. Det är inte ens så många personer som dör dagligen på grund av brister i vården. Rapporten är på över 200 sidor.
Det var dessutom en stor nyhet som kablades ut i media där det till och med gjorts ett reportage i Kalla fakta 131117.

Läs hela artikeln här >

12 kommentarer

 1. Detta var en MYCKET intressant och nyttig jämförelse. Verkar som skribenten är insatt i ämnet. Jag jobbar som läkare och möts konstant av motstånd av mina kollegor när det gäller att genomlysa vårt sätt att arbeta. Heja – mer av den här sorten så kanske våra huvudmän och chefer inser att situationen är ohållbar.

  • Hej Jonas! Tack för dina synpunkter. Vår målsättning är att fortsätta med ämnet. Hälsningar redaktionen.

  • Bra jobba på förbättring tror att personalen har lättare för att åstadkomma adekvata förändringar läkare gillar inte då patienten begär och är påläst…

 2. I detta sammanhang finns anledning att också belysa den statistik som finns över felbehandlingar mm. Där man lätt kan se att inom den alternativa medicinen är antalet fall någon enstaka om året, högst. Att 8 pers dör av sjukvårdens brister per dag är helt oacceptabelt, men det lidande och de ekonomiska konsekvenserna för dom som trots allt överlever felen och bristerna är sannerligen ännu värre.

 3. Superbra jämförelse med flyget. Tanken hisnar verkligen och tack för den fina artikeln. Så klart vi måste jobba för en nollvision i sjukvården. Men tänker att det finns många fler områden; äldreomsorgen, tandvården, skolan, socialtjänsten. Lex Maria och lex Sara, men ändå händer ingenting. Systematiskt arbete sker i dag i många branscher och varför ska det tidigare offentliga Sverige ligga så på efterkälken.

 4. Svenska skattebetalare betalar mest i hela världen för sjukvård. Pengar finns det i överflöd och jag tror tom att Sjukvården kan kan klara sig på betydligt mindre pengar och ändå bli mycket bättre än vad den är idag. Vården kostar tre gånger mindre i Japan men är både bättre och betydligt och mer tillgänglig än vården i Sverige.

 5. Nu är inte jmf helt rättvis. All medicinsk vård innebär risker, frågan är vad som är skälig risk.

  Men visst finns det mycket som kan bli bättre, 10% är på tok för högt. Förmodligen är siffran dessutom i underkant.

 6. En mycket bra och belysande artikel hur det ser ut i den sjuka vården. Benämningen SJUKhus passar verkligen bra när det gäller antalet dödsfall och alla skador som uppstår på grund av felbehandling. Att detta får fortgå utan att någon ansvarig politiker eller myndighet bryr sig är en talande bild av hur hela vårt samhälle är vanstyrt och vanvårdat. Vidare är det heller ingen ansvarig som bryr sig om att stressrelaterade sjukdomsorsaker har ökat lavinartat. Hälsomyndigheten i USA anser att 85 % av alla sjukdomar beror på stress och mentalt dåligt mående. Sjukvården ser fortfarande människan som en mekanisk maskin uppdelad i olika delar och som skall symptombehandlas utan att man undersöker grundorsaken till sjukdomen. Människan är en helhet och därför måste all vård utgå från detta perspektiv. Vi måste införa en helt ny syn på människan när det gäller ohälsa och sjukvård än vad som sker i dag. Vårt egoistiska och inhumana samhällsklimat medför att ohälsan i samhället ständigt ökar. Om man skulle undersöka hur många skador och dödsfall som kemiska läkemedel orsakar i Sverige skulle statistiken när det gäller skador och dödsfall relaterad till sjukvården skulle statistiken bli ännu dystrare. Förutom att vi borde föra en debatt när det gäller skador och dödsfall inom sjukvården, måste vi även föra en debatt vad som förorsakar en ökad ohälsa hos både vuxna och hos våra barn. Vi borde även föra en debatt när det gäller våra barn och den falska diagnosen ADHD där barn får narkotikaklassade läkemedel vilka har förorsakat allvarliga biverkningar och många självmord hos barn. I dag har förskrivningen antidepressiva läkemedel till barn femfaldigats. Att detta accepteras och får fortgå är skandalöst. De oskyldiga barnen offras medan politiker och myndigheter ser på och möjliggör att Big Pharma kan göra ännu större vinster på barnens bekostnad. Både sjukvården och samhället lider av en kronisk sjukdom som omedelbart borde åtgärdas. Barnen reagerar naturligt som barn gör i jobbiga situationer. Vi borde istället se på hur sjukt vårt samhälle är istället för att göra barnen till syndabockar och få barnen att tro att det är något fel på dem och tvinga i dem narkotikaklassade läkemedel. Forskning på t. ex. Harvad university har visat att hjärnorna hos barn som får antidepressiva läkemedel att deras hjärnor krymper och barnen blir mindre intelligenta.Det är hög tid att vi inför en förändring i vår sjukvård och i vårt samhälle och att vi inför empatisk medvetenhet och ett holistiskt synsätt.

 7. Varför tillåter vi politiker att leka med våra liv i onödan och elda upp skattemedel?

 8. Om jag förlitat mig på sjukvården hade jag möjligen varit död nu – i alla fall rejält handikappad. Min historia finns här: http://almanova.eu/fri-fran-cancer-med-ketogen-kost/

 9. Vansinnet fortsätter!
  Här om dagen – 170818 – utmärkte sig DN åter genom att torgföra de bisarra idéer som styr vår cancerforskning. Dessa idéer dränerar den kassakista där alla tillgängliga medel för forskning finns. Och till nästan ingen nytta – annat än för de läkemedelsföretag och de forskare som försörjer sig på detta. En av deras ledarskribenter demonstrerar åter sin genuina okunskap, som man förstås inte får förvåna sig över, eftersom även läkare och medicinska forskare lider av samma kunskapsbrist (eller om de medvetet lurar oss). Cancerforskningen har i åtminstone ett halvsekel befunnit sig i en återvändsgränd – men låtsas inte om det. Det hela påminner mycket om den kända historien om han som letade efter sin borttappade nyckel under en gatlykta. Någon frågade om han verkligen tappat nyckeln där. Svaret blev nej! Men varför letar du då där? Jo, för där jag tappade den är det så mörkt, så jag ser ingenting! För cancerforskare består ”ljuset” av prestige, pengar och karriär. Så länge man forskar på t.ex. gener finns man ”i ljuset”. Om man försöker forska på miljöaspekter, så hamnar man bokstavligen i mörkret (där nyckeln finns!). Man får inga forskningsanslag, och man blir stoppad i sin karriär – eller mister t.o.m. sin läkarlegitimation, om man skulle vara legitimerad läkare. Ett känt exempel är den svenske läkaren Erik Enby.
  Nu förefaller skribenten imponerad över det ”hittills största och dyraste svenska forskningsprojektet”, som går ut på att kartlägga alla människans proteiner – att skapa en ”Human protein atlas”. Man har kartlagt ”vilka gener som är involverade i 17 vanliga cancerformer”… Jaha, tänker man då förändra människans uppsättning av gener (och skapa en ny ras) genom att ta bort eller förändra just dessa gener? Man blir skräckslagen bara av tanken!
  ”Ett stort antal tidigare studier har fokuserat på mutationer i cancerceller, alltså när DNA förändras” fortsätter man – och citerar Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi vid KTH, och ledare för projektet Human protein atlas. Han säger: ”Vi går ett steg vidare och har tittat på hur våra gener slås av och på i olika cancerformer”… Det antyder att han åtminstone känner till detta med epigenetik, som i korthet innebär att MILJÖFAKTORER påverkar hur våra gener kommer till konkret uttryck (slås av eller på). MEN VARFÖR FORSKAR MAN DÅ INTE PÅ MILJÖFAKTORER (som vi kan påverka)? I stället satsar man gigantiska forskningsresurser på genetiska faktorer – som vi i princip inte kan påverka, och som varit konstanta från tiden långt innan förekomsten av cancer formligen exploderade! Det tar tusentals generationer för att vårt genom i någon avsevärd grad skall förändras. Alltså kan den ökade förekomsten av cancer ENDAST förklaras med miljöfaktorer (bristfällig kost, mängder av tillsatser i den industriframställda maten, massiv påverkan av elektromagnetisk strålning etc).
  Vidare läser man ”Det förvånade forskarna att över hälften av människans 20 000 gener var involverade i hur cancern utvecklades”… Bingo! Om man inriktar sig på just gener, så kommer forskarna garanterat att ha arbete i ytterligare något sekel för att undersöka dessa – och utan att hitta ”cancerns gåta”… För övrigt är cancer inte någon gåta. Den gåtan löstes i hög grad redan på 1920-talet, då Nobelpristagaren Otto Warburg med sin forskning visade, att cancerceller har en avvikande metabolism, jämfört med andra celler. Sedan har detta bekräftats av många andra forskare – d.v.s. att cancer väsentligen är en metabol sjukdom, och att cancerceller är extremt beroende av socker (glukos). På senare tid kan man nämna Thomas Seyfried (som skrivit en bok med den talande titeln ”Cancer as a Metabolic Disease).
  Det makabra är, att det faktiskt sedan uppemot hundra år (i vissa fall betydligt mer än så) funnits enkla ”naturliga” och biverkningsfria botemedel mot cancer, vilka ofta består av ganska enkla kostinterventioner. Men eftersom dessa genom sin effektivitet blivit ett allvarligt hot mot Big Pharmas miljardinkomster på traditionell cancerbehandling, så har de här metoderna i de flesta fall till slut blivit förbjudna – genom ett intimt samarbete mellan läkemedelsbolagen och korrumperade myndigheter och läkare. Upprörande är ett mycket svagt uttryck i sammanhanget!
  Fortfarande botas varje dag välden över cancerpatienter med enkla och billiga medel. Jag är själv en av dem. Men detta tystas ner, och allmänheten har fortfarande ett sådant förtroende för läkare och medicinsk forskning att man närmast blir idiotförklarad, om man berättar enkla och lätt kontrollerbara sanningar på detta område. Trots att allt fler upptäckt detta globala misstag, så kommer det sannolikt att ta nästan en ”forskargeneration” innan något avgörande händer. Under tiden dör tusentals människor varje dag i cancer – många som kunde ha räddats med enkla medel. Bara i USA dör varje dag minst 1600 människor i cancer – varav närmare 1000 enbart av rökning! En miljöpåverkan som är svår att förneka. Eller tror skribenten att det är någon genetisk orsak till att människor dör av rökning!
  En smula faktakontroll och bakgrundsforskning på DN skulle inte skada!

 10. Avskaffa Landstingen och SKL! Där sitter medicinskt okunniga politiker och tar mängder med byråkratiska beslut – vilka ökar de redan stora problem som sjukvården har. Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Finansinspektionen är också inblandade i den mängd av verksamheter som gör att vård försenas, att försäkringsbranschens olika bolag via försäkringsläkarna gör att mycket många (alldeles för många) inte får sina skador erkända utan klart omtolkade i samband med rättsprocesser – till följd av att medicinskt okunniga domare mest litar på de professorer och docenter vilka brukar tjänstgöra som försäkringsläkare! Att den gruppen läkare klart bryter mot vad EU-domstolen fastställt även skulle gälla i Sverige – men ändå inte gör det!
  Brott mot både EU-domstolens domar, samt etiska regelverk gällande för alla läkare följs inte upp i de svenska domstolarna ….
  Mer finns

Trackbacks/Pingbacks

 1. Canal 2:nd Opinion: Samhällsfunktionen som dödar tio personer varje dag – utan haverikommission - [...] haverikommission vilket Christer Wiks efterlyser i sin artikel i Medicinsk Access rubricerad ”Sjukvården behöver en haverikommission” från februari [...]
 2. Sjukvården behöver en haverikommission – morganstankar - [...] Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 4 000 människor i vården varje år på grund av fel ...

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>