Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Ny behandling av bukspottkörtelcancer

Ny behandling av bukspottkörtelcancer

Det går att operera tumörer i eller runt bukspottskörteln och levern som ofta är otillgängliga och tidigare bedömts icke operabla. För ett par år sedan införde Akademiska sjukhuset som första center i norra Europa en ny behandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patienter med bukspottkörtelcancer behandlats. Framstegen diskuteras onsdagen den 21 augusti på kirurgveckans temadag om tumörkirurgi.

Kirurgveckan är den första av tre medicinska veckor som i år arrangeras i Uppsala. Detta är första gången läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kirurgi, ortopedi och röntgen arrangerar sina specialistmöten på samma ort veckorna efter varandra. Parallellt med vetenskapliga seminarier ges åtta föreläsningar för allmänheten på Akademiska sjukhuset under de tre veckorna.

– IRE-behandling (irreversibel elektroporering) innebär att man lägger ett elektriskt fält av likström över tumörcellerna. Fältet orsakar små hål på cellmembranet. Tumören klarar inte av den drastiska miljöförändringen vilket gör att cancercellerna dör samtidigt som vi skonar stödjevävnad i kärl och gallgångar. Det är ett alternativ när en vanlig kirurgisk operation inte är möjlig, säger kirurgen Britt-Marie Karlson.

Bukspottkörtelcancer är en aggressiv tumörform som oftast drabbar personer över 65 år. Vanliga tecken är gulsot, magsmärta och aptitlöshet, men symtomen är ofta diffusa och kommer i ett sent skede av sjukdomen.

Vid IRE-behandling sticker operatören in nåltunna elektroder på 1,2 millimeter genom huden så att de ligger runt tumören. Därefter leds likström mellan nålarna och förstör cancercellerna. Ultraljud används för att guida elektroderna rätt. Behandlingen ges under narkos, men patienten kan ofta gå hem redan efter tre dagar.

– Fördelen med IRE är att vi kan komma åt tumörer som sitter nära eller växer in i blodkärl, något som gör att en radikal operation inte är möjlig. Dessa patienter har i nuläget endast stödjande onkologisk behandling att erbjudas utan någon möjlighet att ta bort tumören. Dessutom är tekniken träffsäker, med lägre risk att skada frisk vävnad runt tumören. I de fall där man lyckats behandla hela tumören är resultaten uppmuntrande, säger Britt-Marie Karlson.

I dag används IRE enbart efter att patienten fått annan behandling, främst cytostatika och tumören inte kan opereras bort. Utmaningen är att behandlingen ofta sätts in sent, när det hunnit bildas metastaser. Till hösten räknar man dock med att starta behandlingen tidigare för att minska risken för återfall.

IRE används även som botande, kompletterande behandling till kirurgi när levertumörer inte går att behandla med mikrovågor eller radiofrekvensablation på grund av läget nära kärl eller gallgångar.

– Inom ramen för en studie har 17 patienter behandlats på Akademiska hittills, samtliga med högst två levertumörer på maximalt tre centimeter. Endast ett fåtal har haft återfall på fyrmånaderskontrollen men långtidseffekter saknas ännu, säger kirurgen Agneta Norén.
Fakta: Bukspottkörtelcancer
*
Ovanlig cancersjukdom som årligen drabbar omkring 900 personer i Sverige.
* Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor.
* Tre fjärdedelar av patienterna är över 65 år.
* Vanliga symtom är
gulsot, magsmärta och aptitlöshet, men symtomen är ofta diffusa och kommer i ett sent skede.
* Det finns även mer sällsynta hormonproducerande former av sjukdomen (endokrina pancreastumörer).
 Dessa är oftast ofarliga, men utsöndringen av hormoner kan ge svåra symtom.


Fakta: Behandling av bukspottkörtelcancer

* Kirurgi är den vanligaste behandlingen men förutsätter att cancern inte har spritts utanför bukspottkörteln, exempelvis in i blodkärl utanför bukspottkörteln eller gett upphov till metastaser.
* Cytostatika och strålning: kan inte bota bukspottkörtelcancer, men cytostatika som ges under ett halvår efter operationen kan minska risken för återfall. Ibland ges sådan behandling före operation i avsikt att krympa tumören.

* Elektroporering (IRE), behandling med elektriska fält, är ny och ett alternativ när operation eller vanlig tumörablation inte fungerar, det vill säga, att cancerceller bränns bort med hjälp av elektrisk ström eller mikrovågor som leds via nålliknande elektroder.

Källa: Akademiska sjukhuset

14 kommentarer

 1. Låter som en fantastisk upptäckt IRA beh. Undrar hur känd denna behandling är i landet runt om på sjukhusen?? Blir pat.upplysta om att denna behandling finns?

 2. Min brorson har bukspottkörtelcancer som sägs vara icke möjlig att operera. Han har fått både cytostatika och strålning för att krympa den, utan positivt resultat. Tumören är stor och sitter i ett blodkärl. När jag läst om IRE-behandling undrar jag om detta är möjligt även för min brorson som bara är 51 år och mycket kvar att leva för.

 3. Hej. Är detta en behandlingsmetod som fortfarande används? Har en anhörig som går på SU med denna cancerform. Återkom gärna via mail

 4. Min pappa har denna cancerform och går ej att operera. Kan denna typ av behandling vara något att rekommendera?

  • Hej Johan! Jag tycker att din pappa eller någon annan ska kontakta hans behandlande läkare och ställa frågan. Eller kontakta kirurgen Britt-Marie Karlson på Akademiska sjukhuset för att få mer information! Hälsningar och lycka till!

 5. Hej. Som kanske framgår av mitt namn är jag en av det tjugotal patienter som behandlats med IRE-metOden. Efter behandlingen, som helt ersatte cellgift-behandlingen återkom canceraktiviteten efter cirka ett år. Jag påbörjade då en ny cellgiftbehandling men gjorde under andra halvan av 2015 helt uppehåll i denna behandling. Vid senare röntgenundersökningar kunde man med säkerhet inte se någon ökning av tumörens utbredning, men bedömde att det ändå skett en viss tillväxt. Jag har återigen påbörjat cellgiftbehandling, nu varannan vecka med lägre koncentrat.Tyvärr verkar samarbetet mellan Uppsala och i vart fall mitt landsting vara obefintligt. Min överläkare ser inget samband mellan Er behandling och det faktum att det nu är nästan på dagen tre år sedan jag fick diagnosen. Jag är givetvis trött och har ibland ont etc men har inga metastaser. Min önskan är ett uppföljningssamtal med Överläkare Britt Marie Karlsson och jag hoppas nu på en sådan inbjudan eller kontakt i annan form.

  • Vi rekommenderar dig och andra att kontakta läkaren direkt via tfn eller mejl. Bästa hälsningar redaktionen.

 6. Hej. Är det någon som vet om Uppsala fortfarande gör detta ingrepp? Har försökt kontakta ansvarig kirurg men utan resultat. Tack för er hjälp! /Anna
  Redaktionen svarar: Behandlingen pågår fortfarande i studieform. Har inte blivit praxis – även om den sannolikt kommer ut som möjlig behandling i vårdprogrammet i England under hösten.

 7. Vid besök hos britt-mari karlsson konstaterades att om man har en stent av
  metalll i gallgången så fungerar inte den här behandlingen på grund av att
  det inte går att byta stenten som har växt fast i väggarna på gallgången.
  Redaktionen: Tack för upplysningen, det var tråkigt, Lycka till ändå!

 8. Hej! Min mamma har precis blivit diagnostiserad med denna cancerform. Vet någon hur man får tag på Britt Marie Karlsson? Tacksam för svar, Milla.
  Redaktionen svarar: Behandlingen pågår fortfarande i studieform. Har inte blivit praxis – även om den sannolikt kommer ut som möjlig behandling i vårdprogrammet i England under hösten.

 9. Britt-Marie Karlsson kan nås på Akademiska sjukhuset i Uppsala.Man kan ringa växeln och fråga efter epostadress.

 10. Min svärfar har idagarna fått reda på att hans bukspottkrtelstumör är inkapslad och ej godartat. Kan även svärfar få hjälp vi er?
  Svärfar är en aktiv glad 77 årig go karl.
  Vi vill inte missta farfar till våra barn och min man vill ha kvar sin pappa och jag min älskade svärfar.

  • Vi rekommenderar dig och andra att kontakta läkaren direkt via tfn eller mejl. Bästa hälsningar redaktionen.

 11. Min man fick diagnosen Cancer i pancreashuvudet. Han opererades omedelbart av Prof hallfeldt vid Innenstadtn klinikum i Muenchen. Den var liten och hade inte spritt sig. Han har nu fått lätt cellgiftbehandling och hyperthermi. Det ska kan få en tid. Är det nåt som är ok+ Han har inte fått nån antibiotika.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>