Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Låginkomsttagare värst drabbade av astma

Posted on Maj 23, 2017 | 0 comments

Det finns stora socioekonomiska skillnader vid astmasjukdom – svenskar i ekonomisk kris löper 60 procent större risk att insjukna än...

Läs mer

Tarmfloran har nyckelroll vid behandling med klassisk diabetesmedicin

Posted on Maj 23, 2017 | 0 comments

Nu klarnar bilden av hur det klassiska diabetesläkemedlet metformin verkar i kroppen. En studie vid Sahlgrenska akademin och universitetet...

Läs mer

Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Vid sjukdomar som cancer, diabetes, reumatism och stroke uppstår störningar i kroppens blodkärl, något som både förvärrar sjukdomen...

Läs mer

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Posted on Maj 22, 2017 | 1 comment

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre...

Läs mer

Luftvägsinfektioner hos barn felbehandlas ofta med antibiotika

Posted on Maj 22, 2017 | 0 comments

Många virusinfektioner hos barn misstas för bakterieinfektioner och riskerar att felbehandlas med antibiotika. En ny avhandling från...

Läs mer

Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom

Posted on Maj 18, 2017 | 0 comments

Parkinsons sjukdom förknippas ofta med motoriska symtom som stelhet, dålig balans och darrningar, men de första symtomen är ofta...

Läs mer

Tidig cancerdiagnos med ny flexibel metod

Posted on Maj 18, 2017 | 0 comments

Tidigare upptäckt av cancer och bättre behandlingsprecision är målen för en ny metod som utvecklats av forskare på Sahlgrenska...

Läs mer

Vassare diagnostik vid urinblåsecancer med fotodynamisk metod

Posted on Maj 18, 2017 | 0 comments

Urologimottagningen på Akademiska sjukhuset har som ett av få sjukhus i Norden infört en fotodynamisk metod för diagnostik och...

Läs mer

Så kan pneumokocker hindras från att invadera hjärnan

Posted on Maj 18, 2017 | 0 comments

Ett internationellt forskarlag, lett av forskare från Karolinska Institutet, har identifierat två receptorer på cellerna i hjärnans...

Läs mer

Gener påverkar barns risk att få astma av luftföroreningar

Posted on Maj 17, 2017 | 0 comments

Barn som utsätts för luftföroreningar löper större risk att drabbas av astma, men bara om de har ett visst genetiskt arv – det visar...

Läs mer

Sockerkrona går till forskning på barnfetma

Posted on Maj 16, 2017 | 0 comments

Under vintern har Romme Alpin höjt priset på läsk med en sockerkrona, för att samla in pengar till forskning på fetma och typ...

Läs mer

Vi kan göra mycket mer för dem som får en demenssjukdom tidigt i livet

Posted on Maj 3, 2017 | 0 comments

I Sverige finns uppemot 9 000 demensdrabbade personer under 65 år, de flesta av dem med Alzheimers sjukdom. Caroline Graff är professor...

Läs mer

Tydlig viktminskning vid vagusnervstimulering

Posted on Maj 2, 2017 | 0 comments

Minskat matintag med 30 procent och tydlig viktnedgång – det blev resultaten när försöksdjur genomgick så kallad...

Läs mer

Självrapporterad ångest har ökat kraftigt hos unga

Posted on Apr 27, 2017 | 0 comments

Ångest ökar i befolkningen och främst hos unga kvinnor i åldern 16-23 år i Sverige. Den självrapporterade ångesten har ökat...

Läs mer

Hälsosam livsstil kan halvera risken för framtida hjärtflimmer

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Högintensiv träning och måttlig alkoholkonsumtion kan öka risken för framtida hjärtflimmer hos yngre män visar en ny avhandling....

Läs mer

Ny svensk innovation hjälper fler att upptäcka hjärtsjukdomar

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Strax innan jul 2016 lanserades Coala Heart Monitor, en svensk innovation som hjälper fler att upptäcka hjärtsjukdomar i tid och undvika...

Läs mer

Att välja rätt operation vid artros i fotleden

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter. Men egenskaper och hållbarhet är ännu inte tillräckligt...

Läs mer

Telemedicin komplement vid behandling av patienter med sömnapné

Posted on Apr 24, 2017 | 0 comments

Från och med maj kommer patienter med sömnapné, som ska behandlas med andningsmask (CPAP) nattetid, att kunna följas upp via...

Läs mer

Framgång för 3D-printat brosk

Posted on Apr 21, 2017 | 0 comments

Ett forskarlag vid Sahlgrenska akademin har lyckats skapa broskvävnad genom att skriva ut stamceller med en 3D-printer. Att stamcellerna...

Läs mer

Hepatit C-läkemedel botade 99 procent i studie av patienter med levercirros

Posted on Apr 21, 2017 | 0 comments

Ny studie visade hög utläkning efter tolv veckors behandling (SVR12) av cirrotiska patienter med kronisk hepatitC av genotyp 1,2,4,5...

Läs mer

Svensk får världens finaste vaccinpris

Posted on Apr 21, 2017 | 0 comments

Jan Holmgren, senior professor i medicinsk mikrobiologi vid Göteborgs universitet, är årets mottagare av the Albert B. Sabin Gold Medal...

Läs mer

Blödarsjuka tjejers egna berättelser på ny kampanjwebb

Posted on Apr 13, 2017 | 0 comments

I dag torsdag den 13 april lanserar Förbundet Blödarsjuka i Sverige kampanjwebben www.blodarsjuk.nu för att uppmärksamma att tjejer...

Läs mer

Mer individanpassad Levodopabehandling ökar livskvaliteten vid Parkinson

Posted on Apr 11, 2017 | 0 comments

Det mest effektiva läkemedlet mot symtom vid Parkinson, Levodopa, introducerades för 50 år sedan. Behandlingen blir alltmer...

Läs mer

Omvandling av hjärnceller nytt hopp för parkinsonpatienter

Posted on Apr 11, 2017 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet har gjort viktiga framsteg i sökandet efter nya behandlingar för Parkinsons sjukdom. Genom att...

Läs mer

AbbVie uppmärksammar Internationella Parkinsondagen

Posted on Apr 11, 2017 | 0 comments

Den 11 april är det Internationella Parkinsondagen och dessutom 200 år sedan James Parkinson först beskrev sjukdomen genom sin...

Läs mer