Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Äldre Alzheimerpatienter får lägre läkemedelsdoser

Posted on Okt 19, 2017 | 0 comments

Äldre personer med Alzheimers sjukdom får lägre doser av bromsmediciner jämfört med yngre, något som kan försämra...

Läs mer

Ny dryck håller blodsockret i schack

Posted on Okt 19, 2017 | 0 comments

Livsmedelsforskare i Lund har upptäckt att det är hälsosamt att få i sig små mängder krom och vissa aminosyror före maten. Varför?...

Läs mer

Brännskadecentrum på Akademiska kvalitetsverifierat

Posted on Okt 13, 2017 | 0 comments

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset, ett av landets två enheter för avancerad brännskadevård, har blivit verifierat av den...

Läs mer

Överge föråldrade behandlingsmetoder och individanpassa vården vid sköldkörtelsjukdom

Posted on Okt 10, 2017 | 0 comments

För tredje året i rad motionerar riksdagsledamöterna Ingela Nylund Watz m.fl. (S) om förbättrad vård och kunskap om...

Läs mer

Världens första implantat med trådlös laddning

Posted on Sep 29, 2017 | 0 comments

MED-EL, en ledande leverantör av hörselimplantatsystem, lanserar världens första ljudprocessor för cochleaimplantat med trådlös...

Läs mer

Migrän med aura ökar risken för stroke

Posted on Sep 26, 2017 | 0 comments

Ökad risk för stroke vid samtidig migrän föreligger endast hos individer som har migrän med aura. Risken är dessutom lägre än man...

Läs mer

Allergi mot aluminium dolt problem – bättre tester kan hjälpa drabbade

Posted on Sep 25, 2017 | 0 comments

Kontaktallergi mot aluminium är ovanligt enligt de flesta experter. Ny forskning från Lunds universitet visar dock på brister i...

Läs mer

Kartläggning av HIV-patienters tarmflora kan bana väg för nya behandlingar

Posted on Sep 25, 2017 | 0 comments

Inflammation hos HIV-patienter ökar risken för komplikationer som till exempel hjärt-kärlsjukdom och kognitiv problematik....

Läs mer

Dags att ompröva inställningen till amalgamets risker

Posted on Sep 22, 2017 | 0 comments

Ny forskning bekräftar tidigare kända risker med kvicksilver. Det är dags för Socialstyrelsen att ompröva sin inställning till...

Läs mer

Unga män som opereras mot reflux får sällan återfall

Posted on Sep 22, 2017 | 0 comments

Sedan millennieskiftet har kirurgi mot svår halsbränna blivit mer ovanligt, bland annat av rädsla för återfall. I stället behandlas...

Läs mer

Nya riktlinjer inger förhoppningar om en bättre strokevård men blottar samtidigt stora utmaningar!

Posted on Sep 18, 2017 | 0 comments

STROKE-Riksförbundet har lämnat in sitt remissyttrande på Riktlinjerna för strokevård och pekar både på de förbättringar som de...

Läs mer

Pris till forskning om cancercellers samspel med omgivningen

Posted on Sep 18, 2017 | 0 comments

Kristian Pietras, professor i molekylär medicin, har utsetts till Lunds universitets egen Fernströmpristagare. Han får priset för sin...

Läs mer

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete

Posted on Sep 18, 2017 | 0 comments

För att underlätta arbetet kring ohälsosamma levnadsvanor inom reumatologi har Svenska Läkaresällskapet genom Levnadsvaneprojektet...

Läs mer

Nytt system för ambulanspersonal

Posted on Sep 18, 2017 | 0 comments

För ambulanspersonalen är det ännu en dag på jobbet. Men för den som ringer 112 och ber om hjälp inrymmer situationen stor...

Läs mer

Framsteg för nya immunstärkande terapier mot lymfom

Posted on Sep 18, 2017 | 1 comment

Närmare 2 000 personer i Sverige insjuknar varje år i lymfom, tumörer i lymfkörtlar och blod, med ursprung i immunsystemet. Tack vare...

Läs mer

Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem

Posted on Sep 18, 2017 | 0 comments

Barn i familjehem saknar ofta stödinsatser från socialtjänsten under sin placeringstid. Även de vuxna omkring barnet önskar mera...

Läs mer

Ny upptäckt av proteiner som skyddar mot mättade fetter

Posted on Sep 15, 2017 | 0 comments

Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt proteiner som är specifikt nödvändiga för att hantera kost som innehåller mättade...

Läs mer

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken

Posted on Sep 6, 2017 | 0 comments

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken och står för 35 procent av alla dödsfall i Sverige enligt nya siffror...

Läs mer

Nytt kliniskt beslutsstöd kan förhindra stroke

Posted on Aug 30, 2017 | 0 comments

På världskongressen i Barcelona presenterades en svensk studie som visar hur ett digitalt beslutsstöd kan markera riskfaktorer och...

Läs mer

Kranskärlskirurgi effektivt vid typ 1-diabetes

Posted on Aug 30, 2017 | 0 comments

Kranskärlskirurgi är den bästa metoden för att behandla åderförkalkade kranskärl hos diabetespatienter med flerkärlssjukdom, även...

Läs mer

Svensk forskningsstudie kan förändra hjärtvården globalt

Posted on Aug 30, 2017 | 0 comments

En svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden belägger att syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt. Studien presenterades 28...

Läs mer

Gammaldags blodförtunnande behandling lika bra som ny och dyrare vid hjärtinfarkt visar stor svensk studie

Posted on Aug 30, 2017 | 0 comments

En omfattande och unik skandinavisk studie (VALIDATE-SWEDEHEART) visar att om man vid hjärtinfarkt tidigt använder potenta...

Läs mer

Patienter med typ 2-diabetes som diagnosticeras genom screening har bättre överlevnad

Posted on Aug 30, 2017 | 0 comments

En studie på över 140 000 personer i Västerbotten, inklusive 9 666 diabetesfall, visar att patienter med typ 2-diabetes vars sjukdom...

Läs mer

Minskad risk för återinsjuknande efter hjärtinfarkt

Posted on Aug 30, 2017 | 0 comments

Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en...

Läs mer

Nyföddas hjärnor gör skillnad på smek och smek

Posted on Aug 24, 2017 | 0 comments

Förmågan att skilja på olika sorters smekningar mot huden finns redan i väldigt tidig ålder. Det framgår av en studie vid Sahlgrenska...

Läs mer