Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Kortisolöverskott slår hårt mot naturlig DNA-process och psykisk hälsa

Posted on Mar 28, 2017 | 0 comments

Höga halter av stresshormonet kortisol i kroppen påverkar viktiga DNA-processer och ökar risken för långvarig psykisk ohälsa....

Läs mer

Skärmspelet Tetris kan förebygga symtom vid posttraumatisk stress

Posted on Mar 28, 2017 | 0 comments

Skärmspelet Tetris kan förebygga obehagliga påträngande minnen, som en del av oss utvecklar efter traumatiska händelser. Forskare har...

Läs mer

Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot

Posted on Mar 27, 2017 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg för att identifiera de allra tidigaste stamcellerna hos mänskliga embryon....

Läs mer

Ny insikt om dygnsrytmen ökar förståelsen för åldrandet

Posted on Mar 24, 2017 | 0 comments

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att åldras för tidigt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet...

Läs mer

Att leva som familj med anhörig som lider av kronisk sjukdom

Posted on Mar 22, 2017 | 0 comments

De flesta av oss har säkert erfarenhet av att själva eller att någon som står en nära har fått en kronisk sjukdom. Då blir det...

Läs mer

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Posted on Mar 22, 2017 | 0 comments

Tack vare medicinska framsteg överlever numera cirka 8 av tio barn sin cancersjukdom. Men utvecklingen innebär också att fler drabbas av...

Läs mer

Ny metod att hitta förträngda kranskärl

Posted on Mar 20, 2017 | 0 comments

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av förträngningar i hjärtats blodkärl. Det kan ofta vara svårt att...

Läs mer

Ny forskning gör upp med gamla idéer om sår i munnen

Posted on Mar 16, 2017 | 0 comments

En brännande smärta från sår i munnen – och behandlingar som inte biter. Så ser vardagen ut för många som lider av aftös...

Läs mer

Spindlar äter mer insekter än människor äter kött

Posted on Mar 16, 2017 | 0 comments

Spindlar runt om i världen äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter och hoppstjärtar varje år. Det kan jämföras med de 400...

Läs mer

Alzheimerstudie om vikten av positiva livsstilsförändringar publicerad

Posted on Mar 16, 2017 | 0 comments

Linnéuniversitetets Krister Håkansson har tillsammans med Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, skrivit en artikel som finns publicerad...

Läs mer

Barns vardagsliv starkt reglerat

Posted on Mar 8, 2017 | 0 comments

Barn i Sverige och USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad. Men där de amerikanska barnen anger långa skoldagar och...

Läs mer

Cosentyx (sekukinumab) ger patienter möjlighet till läkt eller nästan läkt hud även efter behandlingsuppehåll

Posted on Mar 7, 2017 | 0 comments

Novartis presenterade en ny analys som visar att patienter med måttlig till svår plackpsoriasis som behandlats med sekukinumab återfår...

Läs mer

Stabil insulinproduktion vid typ 1-diabetes i pilotstudie

Posted on Mar 7, 2017 | 0 comments

En liten pilotstudie där forskarna försöker bromsa immunförsvarets attacker på insulinproducerande celler vid typ 1-diabetes tyder på...

Läs mer

Stor förändring av primärvården

Posted on Mar 2, 2017 | 0 comments

Under torsdagen utsåg regeringen Anna Nergårdh, tidigare chefsläkare på Stockholms läns landsting, till ny särskild utredare med...

Läs mer

EMA godkänner 8 veckorsregim mot hepatit C

Posted on Mar 1, 2017 | 0 comments

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet har gett positivt utlåtande för en kortare behandlingsregim på 8...

Läs mer

Allt fler akuta samtal till 112

Posted on Mar 1, 2017 | 0 comments

Under 2016 ökade antalet samtal med hjälpbehov till SOS Alarm med nära 350 per dag. Det totala antalet samtal med hjälpbehov under 2016...

Läs mer

TLV beslutar om subvention för MS-läkemedlet Zinbryta (daclizumab)

Posted on Mar 1, 2017 | 0 comments

TLV har beslutat att MS-läkemedlet Zinbryta® (daclizumab) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 24 februari 2017....

Läs mer

Forskare testar vitlök för hjärthälsan

Posted on Feb 27, 2017 | 0 comments

Vitlök är inte bara god som smaksättare i matlagning. Den har dessutom rykte om sig att vara allmänt välgörande. Men kan den också...

Läs mer

Unik donation till Svenska Läkaresällskapet och reumatisk forskning

Posted on Feb 24, 2017 | 0 comments

Svenska Läkaresällskapet fick förra året en betydande donation till reumatisk forskning, när läkaren Ingegerd Johansson, Linköping,...

Läs mer

Ny behandlingsrekommendation gällande förmaksflimmer

Posted on Feb 22, 2017 | 0 comments

Den tidigare trotjänaren Waran (warfarin) som i över ett halvt sekel varit förstarekommendation för patienter med förmaksflimmer är...

Läs mer

Så hänger proteiner och åderförfettning ihop

Posted on Feb 22, 2017 | 0 comments

Inflammatoriska proteiner har en viktig roll i sjukdomsförloppet vid åderförfettning. Det visar Geena Paramel Varghese i sin...

Läs mer

Föräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Posted on Feb 22, 2017 | 0 comments

Unga som drabbas av hjärnskador behöver ofta omfattande rehabilitering. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att...

Läs mer

Fetma programmerar om muskelstamceller

Posted on Feb 22, 2017 | 0 comments

Fetma förknippas med minskad muskelmassa och försämrad ämnesomsättning. Epigenetiska förändringar som påverkar nybildningen av...

Läs mer

Hopp om ny behandling för Huntingtons sjukdom

Posted on Feb 20, 2017 | 0 comments

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till...

Läs mer

Trendbrott inom barnfetma – sjunkande BMI hos 8-åriga pojkar

Posted on Feb 20, 2017 | 0 comments

Efter decennier av ökande barnfetma går det nu åt motsatt håll. Bland 8-åriga pojkar i Sverige har andelen med övervikt och fetma...

Läs mer