den 25 oktober 2017

Kemikalier och sköldkörtelhormonerna


Under stenåldern överlevde människan på de produkter som naturen erbjöd, i dag lever vi ett konsumtionssamhälle som bl. a. är baserat på utvecklingen av en mängd olika kemikalier. Innan plastkemikalierna vann terräng översköljdes våra odlingslandskap av olika pesticider och herbicider, gifter som trängde in i näringskedjor och orsakade skador både på djur och människor.

Ett i dag mycket vanligt kemiskt hormonstörande ämne är bisfenol A(BPA). Det är ett syntetiskt xenoöstrogen, d v s kroppsfrämmande östrogen som verkar hormonstörande i våra kroppar. BPA tillverkas årligen i miljontals ton, det ingår i framställningen av polykarbonat – hårdplasten – som finns överallt i våra hem och i våra fritids- och arbetsmiljöer. Innerbeläggningen i konservburkar utgörs av BPA bara för att inte metallsmaken ska falla ut (Michalowicz).

 BPA verkar starkt ”östrogent” vilket påverkar de testosteronberoende vävnaderna negativt. Det är känt att BPA har en ogynnsam effekt på spermieproduktionen och på spermiekvaliteten, dessutom kan det under fosterutvecklingen av genitala hos pojkar leda till hypospadi vilket innebär att urinröret på penis mynnar på penis undersida. 

 Infertiliteten ökar, allt fler par behöver hjälp med assisterad befruktning. Man har även sett att debutåldern för puberteten successivt har sjunkit med flera år sedan början av 1900-talet, orsaken tillskrivs de hormonstörande gifterna som vi utsätts för (Aksglaede). Genom att BPA stimulerar östrogenreceptorerna får de unga flickorna en för tidig pubertet.

 BPA aktiverar även cytokiner och leukotriener, molekyler som triggar igång inflammatoriska reaktioner. Det tycks finnas en koppling mellan BPA exponering och astma. Allergier och astma förekom knappast före plastinvaderingen i vår miljö. Det är inte omöjligt att det även triggar i gång autoimmuniteten i sköldkörteln vilket orsakar Hashimotos sjukdom.  

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago