Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan

Posted on Mar 6, 2015 | 0 comments

När kroppens immunförsvar reagerar mot en angripare eller en skada, så uppstår inflammation. Det är en naturlig process, som dock ofta blir för stark och därför skadlig. I hjärnan förekommer inflammation...

Läs mer

Bättre prognos med språktest under hjärntumöroperation

Posted on Mar 5, 2015 | 0 comments

Operation av vissa hjärntumörer innebär en risk för att talet/språket påverkas. På Akademiska sjukhuset arbetar sedan årsskiftet en logoped tillsammans med neurokirurger för att testa tal och...

Läs mer

Nytt reverserande läkemedel ökar säkerheten vid blödning

Posted on Mar 4, 2015 | 0 comments

Det blodproppsförebyggande medlet Pradaxa är det första i sitt slag för...

Läs mer

Varför hjälper motion vid depression?

Posted on Mar 4, 2015 | 0 comments

Experter har länge vetat att fysisk aktivitet hjälper vid mild och måttlig...

Läs mer

Allt fler äldre tillfredsställda med sexlivet

Posted on Mar 4, 2015 | 0 comments

Kvaliteten på äldre personers sexliv har förbättrats mycket sedan...

Läs mer

Gen för tolerans mot miljögift funnen i människan

Posted on Mar 4, 2015 | 0 comments

En ny studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet visar att...

Läs mer

Ny ADHD-behandling för vuxna godkänd i Sverige

Posted on Mar 3, 2015 | 0 comments

En ny ADHD-behandling för vuxna, Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat) har...

Läs mer

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

Posted on Mar 3, 2015 | 0 comments

Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för...

Läs mer