Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Nya rön om ärftlighet för prostatacancer

Posted on Jul 28, 2016 | 0 comments

För första gången har forskare beräknat riskerna för att drabbas av mer eller mindre allvarliga former av prostatacancer hos dem som har sjukdomen i släkten. De nya och delvis överraskande...

Läs mer

Pottholzt nya funderingar… är nu tryckt

Posted on Jul 22, 2016 | 0 comments

Nu finns den tredje boken om Pottholzt funderingar ute. Den nya boken heter Pottholzt nya funderingar… boken kommer att finnas ute i bokhandeln inom kort. Boken går även bra att beställa hos Medicinsk...

Läs mer

Många spädbarn som hjärtopererats får ett åldrat immunsystem

Posted on Jul 7, 2016 | 0 comments

Spädbarn som opereras för hjärtfel får ofta thymus (brässen) borttagen....

Läs mer

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Posted on Jul 6, 2016 | 0 comments

Över hälften av alla män med prostatacancer av lågrisktyp överbehandlas...

Läs mer

Nervisolerande celler mer olika varandra än man tidigare trott

Posted on Jul 6, 2016 | 0 comments

En sorts celler i hjärnan, oligodendrocyter, som har en avgörande roll i...

Läs mer

Komplicerad kostforskning får nya riktlinjer

Posted on Jul 4, 2016 | 0 comments

För att göra det lättare att jämföra och tolka resultaten från...

Läs mer

Ny metod kan ge effektivare cancerdiagnostik

Posted on Jul 2, 2016 | 0 comments

Forskare vid KTH och KI har utarbetat en ny metod för att studera genaktivitet...

Läs mer

Problem med antibiotikaresistent bakterie på Karolinska

Posted on Jun 30, 2016 | 0 comments

Under våren har man inom Thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset...

Läs mer