Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Hjärnans struktur avslöjar vår förmåga att reglera känslor

Posted on Jul 24, 2015 | 0 comments

Personer med olika slag av personlighetsstörningar kan ha svårt att fungera i samhället på grund av svårigheter att styra känslolivet, men även friska individer skiljer sig åt i hur ofta de blir irriterade,...

Läs mer

Hjärnaktivitet kan förklara orsaken till fördomar

Posted on Jul 23, 2015 | 0 comments

Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet har undersökt hur partiskhet kan uppstå i våra hjärnor. Resultaten som publiceras i vetenskapstidskriften NeuroImage visar att olika delar av...

Läs mer

Nya fynd kan hjälpa patienter med läkemedelsresistent epilepsi

Posted on Jul 20, 2015 | 0 comments

Forskare vid Lunds universitet har använt mänsklig hjärnvävnad när de...

Läs mer

Stress ökar risk för bröstcancer

Posted on Jul 14, 2015 | 0 comments

En ny studie från Lunds universitet visar att kvinnor med låga nivåer av ett...

Läs mer

Kvinnor med graviditetsklåda har kraftigt ökad risk för cancer

Posted on Jul 8, 2015 | 0 comments

Gravida som får diagnosen ICP, ibland kallat gradivitetsklåda, löper en...

Läs mer

Fler hjärtsviktpatienter kan opereras med ny metod

Posted on Jul 7, 2015 | 0 comments

Akademiska sjukhuset har infört en ny sorts hjärtklaffsoperation med...

Läs mer

Hopp för patienter med svårläkta sår

Posted on Jul 6, 2015 | 0 comments

De flesta sår blir bra av sig själva men vissa patienter har sår som läker...

Läs mer

Insulinpump nära halverar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom

Posted on Jul 6, 2015 | 0 comments

Personer med typ 1-diabetes som använder en insulinpump har en nästan...

Läs mer