Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Samlagssmärta kan vålla barnlöshet

Posted on Aug 29, 2014 | 0 comments

Kvinnor med samlagssmärta förblir oftare barnlösa än genomsnittet. De som ändå föder barn blir oftare förlösta med kejsarsnitt och löper högre risk för förlossningssprickor, visar en stor...

Läs mer

Sjuksköterskestudenter oförberedda på att möta döende

Posted on Aug 26, 2014 | 0 comments

I de flesta sjuksköterskors yrkesvardag ingår att vårda döende patienter. En studie med över 200 studenter visar att många blivande sjuksköterskor känner sig oförberedda och rädda inför mötet med...

Läs mer

Ny upptäckt intressant för behandling mot fetma

Posted on Aug 26, 2014 | 0 comments

Fettcellers känslighet för signaler som ökar nedbrytningen av fett är...

Läs mer

Ny kunskap om hjärnans motorik

Posted on Aug 22, 2014 | 0 comments

En ny studie från Karolinska Institutet ger ökad kunskap om hur hjärnan...

Läs mer

Studie ifrågasätter rekommenderat dagligt saltintag

Posted on Aug 14, 2014 | 0 comments

En ny forskningsstudie ifrågasätter vedertagna rekommendationer om daglig...

Läs mer

Stora olikheter i läkares riskbedömningar

Posted on Aug 14, 2014 | 0 comments

Bedömningen för att identifiera och hantera patienters risk att utveckla...

Läs mer

Nytt kosttillskott inom området ögonhälsa

Posted on Aug 11, 2014 | 0 comments

Synen anses vara det viktigaste av våra fem sinnen. Ögonen ska göra lång...

Läs mer

Allt fler kvinnor dör i lungsjukdomen KOL

Posted on Aug 11, 2014 | 0 comments

I hela landet dör 13 procent fler i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i...

Läs mer