Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Stoppar anfallet i området av nervceller där det uppstår

Posted on Aug 24, 2016 | 0 comments

Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med franska kolleger tagit fram en liten anordning som både fångar upp den första signalen av ett epileptiskt anfall och doserar en substans som effektivt...

Läs mer

Risk-gener för sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke identifierade i ny studie

Posted on Aug 19, 2016 | 0 comments

Tusentals gener och deras samverkan mellan vävnader – som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar – har identifierats i en ny studie publicerad i Science. Forskningen är ett resultat av ett samarbete...

Läs mer

Enbart rökning är farligare än låg fysisk kapacitet

Posted on Aug 19, 2016 | 0 comments

Dålig kondition är en större riskfaktor för dödlighet än vad högt...

Läs mer

Läkemedelsmissbruk ett växande problem

Posted on Aug 11, 2016 | 0 comments

I den hittills största studien av läkemedelsmissbruk i Europa framkommer att...

Läs mer

Nya rön om ärftlighet för prostatacancer

Posted on Jul 28, 2016 | 1 comment

För första gången har forskare beräknat riskerna för att drabbas av mer...

Läs mer

Pottholzt nya funderingar… är nu tryckt

Posted on Jul 22, 2016 | 0 comments

Nu finns den tredje boken om Pottholzt funderingar ute. Den nya boken heter...

Läs mer

Många spädbarn som hjärtopererats får ett åldrat immunsystem

Posted on Jul 7, 2016 | 0 comments

Spädbarn som opereras för hjärtfel får ofta thymus (brässen) borttagen....

Läs mer

Minskad överbehandling av prostatacancer målet för ny patientstudie

Posted on Jul 6, 2016 | 0 comments

Över hälften av alla män med prostatacancer av lågrisktyp överbehandlas...

Läs mer