Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Kortisolöverskott slår hårt mot naturlig DNA-process och psykisk hälsa

Posted on Mar 28, 2017 | 0 comments

Höga halter av stresshormonet kortisol i kroppen påverkar viktiga DNA-processer och ökar risken för långvarig psykisk ohälsa. Sambanden framkommer i en studie från Sahlgrenska akademin på patienter med...

Läs mer

Skärmspelet Tetris kan förebygga symtom vid posttraumatisk stress

Posted on Mar 28, 2017 | 0 comments

Skärmspelet Tetris kan förebygga obehagliga påträngande minnen, som en del av oss utvecklar efter traumatiska händelser. Forskare har nu kunnat visa hur personer som råkat ut för motorolyckor får minskade...

Läs mer

Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot

Posted on Mar 27, 2017 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg för att...

Läs mer

Ny insikt om dygnsrytmen ökar förståelsen för åldrandet

Posted on Mar 24, 2017 | 0 comments

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att...

Läs mer

Att leva som familj med anhörig som lider av kronisk sjukdom

Posted on Mar 22, 2017 | 0 comments

De flesta av oss har säkert erfarenhet av att själva eller att någon som...

Läs mer

Ny mottagning ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning

Posted on Mar 22, 2017 | 0 comments

Tack vare medicinska framsteg överlever numera cirka 8 av tio barn sin...

Läs mer

Ny metod att hitta förträngda kranskärl

Posted on Mar 20, 2017 | 0 comments

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av...

Läs mer

Medicinsk access nr 2 2017

Posted on Mar 19, 2017 | 0 comments

Var är likvärdigheten mellan cancerformerna? Är ’evidensbaserad medicin’...

Läs mer