Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Medicinsk access nr 8/9 2015

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Ibland finns den med från början av livet Järnbehandling effektivt sätt att öka livskvalitet för patienter med hjärtsvikt Vad kan vi lära av nya läke­medels­studier för patienter med typ 2...

Läs mer

Medicinsk access nr 8/9

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Ibland finns den med från början av livet Järnbehandling effektivt sätt att öka livskvalitet för patienter med hjärtsvikt Vad kan vi lära av nya läke­medels­studier för patienter med typ 2...

Läs mer

Ibland finns den med från början av livet

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Den neurologiska diagnosen har många ansikten. Drygt en halv miljon människor...

Läs mer

Järnbehandling effektivt sätt att öka livskvalitet för patienter med hjärtsvikt

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Hjärtsvikt är ett allvarligt och vanligt sjukdoms­tillstånd. I Sverige...

Läs mer

Vad kan vi lära av nya läke­medels­studier för patienter med typ 2 diabetes?

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Under det sista halvåret har ett antal nya läkemedelsstudier presenterats med...

Läs mer

Primum non nocere När boten blir värre än soten

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Den 11 juni 2015 läser jag följande märkliga passus i bladet. ”Stopp i...

Läs mer

Nya genetiska fynd vid kronisk lymfatisk leukemi

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en obotlig sjukdom som drabbar hundratals...

Läs mer

Immunterapi och cancer

Posted on Nov 23, 2015 | 0 comments

Det har länge varit en dröm att kunna utnyttja kroppens eget immunförsvar...

Läs mer