Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Studie ifrågasätter rekommenderat dagligt saltintag

Posted on Aug 14, 2014 | 0 comments

En ny forskningsstudie ifrågasätter vedertagna rekommendationer om daglig saltkonsumtion. Studien är en av de största i sitt slag och indikerar att nuvarande mycket låga rekommendation för högsta dagsintag...

Läs mer

Stora olikheter i läkares riskbedömningar

Posted on Aug 14, 2014 | 0 comments

Bedömningen för att identifiera och hantera patienters risk att utveckla hjärtkärlsjukdom varierar beroende på vilken läkare patienten besöker och i vilket land undersökningen görs. Det visar en ny...

Läs mer

Nytt kosttillskott inom området ögonhälsa

Posted on Aug 11, 2014 | 0 comments

Synen anses vara det viktigaste av våra fem sinnen. Ögonen ska göra lång...

Läs mer

Allt fler kvinnor dör i lungsjukdomen KOL

Posted on Aug 11, 2014 | 0 comments

I hela landet dör 13 procent fler i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i...

Läs mer

Upptäckt av nya banor som styr serotoninsystemet

Posted on Aug 7, 2014 | 0 comments

Med hjälp av helt nya metoder har en forskargrupp vid Karolinska Institutet...

Läs mer

Vinnare i tävlingarna nummer 4/5

Posted on Jul 29, 2014 | 0 comments

Nedan presenteras alla vinnare i Medicinsk access tävlingar i sommarnumret!...

Läs mer

DNA-teknik öppnar vägen för behandling av aggressiv barncancer

Posted on Jul 29, 2014 | 0 comments

Cancersjukdomen neuroblastom är den vanligaste barntumören utanför hjärnan...

Läs mer

Stamceller från nerver bildar tänder

Posted on Jul 29, 2014 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att stamceller inne i tandens...

Läs mer