Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Ny ADHD-behandling för vuxna godkänd i Sverige

Posted on Mar 3, 2015 | 0 comments

En ny ADHD-behandling för vuxna, Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat) har godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genom DCP (europeisk decentraliserad godkännandeprocess). Elvanse Vuxen är ett...

Läs mer

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

Posted on Mar 3, 2015 | 0 comments

Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat. Trots att...

Läs mer

Ny avhandling utvärderar robotkirurgi vid lokaliserad prostatacancer

Posted on Mar 3, 2015 | 0 comments

En ny doktorsavhandling som läggs fram vid Karolinska Institutet har...

Läs mer

Tresiba® godkänt i EU för utökad användning för behandling av diabetes hos barn

Posted on Mar 3, 2015 | 0 comments

Europakommissionen har godkänt utökad användning av Novo Nordisks...

Läs mer

Positivt utlåtande för behandling av barn med svår plackpsoriasis

Posted on Mar 2, 2015 | 0 comments

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid EU:s läkemedelsmyndighet EMA har...

Läs mer

Godkännande för JINARC® (tolvaptan): Första specifika läkemedlet mot Cystnjure

Posted on Mar 2, 2015 | 0 comments

Jinarc (tolvaptan) kommer att bli det första godkända läkemedlet som finns...

Läs mer

Ny behandlingsform vid MS godkänd

Posted on Mar 2, 2015 | 0 comments

Efter en snabb handläggning av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket,...

Läs mer

Kost och aktiv livsföring bidrar till att färre drabbas av typ 2-diabetes

Posted on Feb 27, 2015 | 0 comments

Allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes, och de som har sjukdomen...

Läs mer