Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Koppling mellan autismspektrumstörning och extremt BMI

Posted on Sep 3, 2015 | 0 comments

Extremt BMI, både högt och lågt, är tre gånger vanligare bland barn med autismspektrumstörning än hos jämnåriga utan sådana problem. Det visar en ny studie som föreslår en ökad uppmärksamhet på...

Läs mer

Nya positiva data från fas 3-studier av Praluent® visar på minskat LDL-kolesterol

Posted on Sep 2, 2015 | 0 comments

En stor resultatsammanställning av patienter med familjär hyperkolesterolemi (FH) presenteras och visar att patienter som behandlats med Praluent® minskade sitt LDL-kolesterol med i genomsnitt 56 procent...

Läs mer

Ny studie bekräftar Xareltos säkerhet vid strokeförebyggande behandling

Posted on Sep 2, 2015 | 0 comments

Den 1 september presenterades den första internationella, prospektiva...

Läs mer

Svenskt blodförtunnande läkemedel minskar komplikationer vid operation

Posted on Sep 1, 2015 | 0 comments

Användandet av ett blodförtunnande läkemedel som utvecklats i Mölndal...

Läs mer

Om du bara visste…

Posted on Sep 1, 2015 | 0 comments

Vad svarar jag när mina barn undrar om jag ska dö? Hur kan jag hjälpa min...

Läs mer

Minskad sjukhusvård hos patienter med hjärtsvikt som behandlas med intravenöst järn

Posted on Sep 1, 2015 | 0 comments

En metaanalys presenterades  den 31 augusti, på ESC-kongressen 2015 i London....

Läs mer

Uppsala län har lägst självmord i landet

Posted on Aug 29, 2015 | 0 comments

Uppsala är det län i landet där självmorden är lägst. Mellan 2013 och...

Läs mer

Klockgener ”tar siesta” varje dag i cellkärnans utkant

Posted on Aug 28, 2015 | 0 comments

Rörlighet mellan olika fysiska miljöer i cellkärnan styr de dagliga...

Läs mer