Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Nya upptäckter om hur en människa blir till

Posted on Sep 3, 2015 | 0 comments

Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska institutet har för första gången kartlagt alla de gener som aktiveras under de första dagarna efter befruktningen av ett mänskligt ägg. Studien, som...

Läs mer

Ny orsak till spädbarnsepilepsi upptäckt

Posted on Sep 3, 2015 | 0 comments

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har upptäckt en ny orsak till svår, tidig barnepilepsi. Mutationer i genen som kodar för proteinet KCC2 kan ligga bakom sjukdomen, en teori...

Läs mer

Koppling mellan autismspektrumstörning och extremt BMI

Posted on Sep 3, 2015 | 0 comments

Extremt BMI, både högt och lågt, är tre gånger vanligare bland barn med...

Läs mer

Nya positiva data från fas 3-studier av Praluent® visar på minskat LDL-kolesterol

Posted on Sep 2, 2015 | 0 comments

En stor resultatsammanställning av patienter med familjär hyperkolesterolemi...

Läs mer

Ny studie bekräftar Xareltos säkerhet vid strokeförebyggande behandling

Posted on Sep 2, 2015 | 0 comments

Den 1 september presenterades den första internationella, prospektiva...

Läs mer

Svenskt blodförtunnande läkemedel minskar komplikationer vid operation

Posted on Sep 1, 2015 | 0 comments

Användandet av ett blodförtunnande läkemedel som utvecklats i Mölndal...

Läs mer

Om du bara visste…

Posted on Sep 1, 2015 | 0 comments

Vad svarar jag när mina barn undrar om jag ska dö? Hur kan jag hjälpa min...

Läs mer

Minskad sjukhusvård hos patienter med hjärtsvikt som behandlas med intravenöst järn

Posted on Sep 1, 2015 | 0 comments

En metaanalys presenterades  den 31 augusti, på ESC-kongressen 2015 i London....

Läs mer