Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Studie visar vilka diagnoskriterier som är känsligast vid tidig alzheimer

Posted on Mar 31, 2015 | 0 comments

I dag används tre olika uppsättningar av kriterier för att ställa en alzheimerdiagnos i ett tidigt skede av sjukdomen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet deltagit i en internationell studie utvärderar...

Läs mer

Ett övergrepp kommer sällan ensamt

Posted on Mar 30, 2015 | 0 comments

Ett övergrepp följs ofta av fler. Studier vid Linköpings universitet visar att många som uppger att de blivit slagna, våldtagna eller förföljda har också utsatts för andra former av våld och av mer än en...

Läs mer

Ny behandling mot Hepatit C ingår nu i läkemedelsförmånerna

Posted on Mar 30, 2015 | 0 comments

AbbVies nya behandling mot hepatit C, ingår nu i läkemedelsförmånerna...

Läs mer

Halva befolkningen kan behöva D-vitamintillskott under vintern

Posted on Mar 25, 2015 | 0 comments

En studie med över 500 blodgivare visar att hälften av alla friska...

Läs mer

Tarmsjukdomar ett växande problem

Posted on Mar 24, 2015 | 0 comments

Risken för att insjukna i kronisk inflammatorisk tarmsjukdom är mycket hög...

Läs mer

Fler vaccinerar sig när tilliten är hög

Posted on Mar 23, 2015 | 0 comments

Hög vaccinationsgrad i ett samhälle gynnas av att folk känner tillit till...

Läs mer

Kraftig ökning av hjärtsvikt bland unga

Posted on Mar 23, 2015 | 0 comments

Antalet 18–34-åringar som lider av hjärtsvikt har ökat med 50 procent på...

Läs mer

Medicinsk access nr 2

Posted on Mar 23, 2015 | 0 comments

”Bra diabetesvård kan bli ännu bättre” Avancerat kosttillskott...

Läs mer