Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Ny kunskap om hjärnans motorik

Posted on Aug 22, 2014 | 0 comments

En ny studie från Karolinska Institutet ger ökad kunskap om hur hjärnan processar yttre intryck som beröring, synintryck och ljud från olika källor och sidor av kroppen, för att välja och generera adekvata...

Läs mer

Studie ifrågasätter rekommenderat dagligt saltintag

Posted on Aug 14, 2014 | 0 comments

En ny forskningsstudie ifrågasätter vedertagna rekommendationer om daglig saltkonsumtion. Studien är en av de största i sitt slag och indikerar att nuvarande mycket låga rekommendation för högsta dagsintag...

Läs mer

Stora olikheter i läkares riskbedömningar

Posted on Aug 14, 2014 | 0 comments

Bedömningen för att identifiera och hantera patienters risk att utveckla...

Läs mer

Nytt kosttillskott inom området ögonhälsa

Posted on Aug 11, 2014 | 0 comments

Synen anses vara det viktigaste av våra fem sinnen. Ögonen ska göra lång...

Läs mer

Allt fler kvinnor dör i lungsjukdomen KOL

Posted on Aug 11, 2014 | 0 comments

I hela landet dör 13 procent fler i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i...

Läs mer

Upptäckt av nya banor som styr serotoninsystemet

Posted on Aug 7, 2014 | 0 comments

Med hjälp av helt nya metoder har en forskargrupp vid Karolinska Institutet...

Läs mer

Vinnare i tävlingarna nummer 4/5

Posted on Jul 29, 2014 | 0 comments

Nedan presenteras alla vinnare i Medicinsk access tävlingar i sommarnumret!...

Läs mer

DNA-teknik öppnar vägen för behandling av aggressiv barncancer

Posted on Jul 29, 2014 | 0 comments

Cancersjukdomen neuroblastom är den vanligaste barntumören utanför hjärnan...

Läs mer