Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Ny nässpray för all slags allergisk rinit – med både kortison och antihistamin

Posted on Apr 23, 2014 | 0 comments

Nu finns Dymista – en receptbelagd nässpray som kan användas för behandling av allergisk rinit. Den har i ett flertal studier* visat ge signifikant bättre och snabbare effekt än nässspray med kortison som...

Läs mer

Enkelt utandningsprov förbättrar för astmapatienter

Posted on Apr 23, 2014 | 0 comments

En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att man kan förbättra omhändertagandet av personer med astma genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluft. Ett enkelt utandningsprov ger snabbt svar...

Läs mer

Mag-tarmkanalens insida ”bara” som 1 rum och kök

Posted on Apr 22, 2014 | 0 comments

Ytan på mag-tarmkanalens insida har länge antagits vara mellan 180 och 300...

Läs mer

Mer kadmium i våra njurar – skaderisken ändå lägre

Posted on Apr 17, 2014 | 0 comments

Personer som exponeras för kadmium har högre halter av tungmetallen i...

Läs mer

Flickor med symtom på depression har ofta samtidigt symtom på ADHD

Posted on Apr 16, 2014 | 0 comments

Det är vanligt att flickor med symtom på depression även har symtom på...

Läs mer

Prisas för forskning som kan bidra till bättre behandling av körtelcancer

Posted on Apr 15, 2014 | 0 comments

Marta Persson vid Sahlgrenska Cancer Center forskar om hur normala celler kan...

Läs mer

Äggbank ger hopp om barn för barnlösa

Posted on Apr 14, 2014 | 0 comments

För första gången har ett barn fötts på Akademiska sjukhuset efter...

Läs mer