Pages Navigation Menu

Vetenskaplig oberoende medicinsk tidskrift

Senaste upplagda artiklarna

Enkelt utandningsprov förbättrar för astmapatienter

Posted on Apr 23, 2014 | 0 comments

En doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att man kan förbättra omhändertagandet av personer med astma genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluft. Ett enkelt utandningsprov ger snabbt svar...

Läs mer

Mag-tarmkanalens insida ”bara” som 1 rum och kök

Posted on Apr 22, 2014 | 0 comments

Ytan på mag-tarmkanalens insida har länge antagits vara mellan 180 och 300 kvadratmeter. Forskare vid Sahlgrenska akademin kan med hjälp av ny mätteknik visa att läroböckerna har fel. – I själva verket...

Läs mer

Mer kadmium i våra njurar – skaderisken ändå lägre

Posted on Apr 17, 2014 | 0 comments

Personer som exponeras för kadmium har högre halter av tungmetallen i...

Läs mer

Flickor med symtom på depression har ofta samtidigt symtom på ADHD

Posted on Apr 16, 2014 | 0 comments

Det är vanligt att flickor med symtom på depression även har symtom på...

Läs mer

Prisas för forskning som kan bidra till bättre behandling av körtelcancer

Posted on Apr 15, 2014 | 0 comments

Marta Persson vid Sahlgrenska Cancer Center forskar om hur normala celler kan...

Läs mer

Äggbank ger hopp om barn för barnlösa

Posted on Apr 14, 2014 | 0 comments

För första gången har ett barn fötts på Akademiska sjukhuset efter...

Läs mer

Akupunktur och samtal effektivt vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Posted on Apr 14, 2014 | 0 comments

Akupunktur tillsammans med terapeutiska samtal i en och samma behandling kan...

Läs mer